De Moslims beslissen, wat er gebeuren moet

Door: Bodo Bost.

Groot-Brittannië heeft geweigerd, de na tien jaar in de dodencel vrijgesproken christin Asia Bibi uit Pakistan op te nemen uit consideratie met de Moslims in eigen land. Radicale islamitische predikers zijn echter in het VK nog steeds welkom. Aan de Al-Quaida-baas in Europa betaalde Londen zelfs nog na zijn uitzetting uitkeringsgelden. Een gastbijdrage van Bodo Bost (Preussische Allgemeine Zeitung)

In November heeft Groot-Brittannië de Pakistaanse christin Asia Bibi op grond van bezwaren wegens “gemeenschappelijke betrekkingen” toegang tot en asiel in Groot-Brittannië geweigerd. De Britse regering vreesde, dat Moslims van Pakistaanse afkomst in GB bezwaar zouden kunnen aantekenen tegen de aanwezigheid van een christelijke vrouw uit Pakistan. Bibi had de afgelopen tien jaar doorgebracht in een dodencel in Pakistan, alvorens voor een rechtbank officieel onschuldig te worden verklaard omdat de aanklacht als “blasfemie” werd aangemerkt. Uiteindelijk betekent dit, dat Britse Moslims, die voor het grote merendeel radicale posities vertegenwoordigen, beslissen, wie er naar GB mag immigreren en wie niet.

Daarentegen mag Brittannië voor radicale moslims vanuit de hele wereld een Eldorado worden. Zoals bijvoorbeeld voor Ataollah Mohajerani, de vroegere Iraanse minister van cultuur en islamitische oriëntering. Mohaje-rani raakte bekend door zijn 250 bladzijden tellende boek ter verdediging van de doods-fatwa van Ayatollah Chomeini tegen de Britse schrijver Salman Rushdie. sinds meer dan tien jaar woont hij ongehinderd in Harrow, nadat hij met een deel van het regime in Iran in conflict was geraakt. Vanuit Harrow zet hij zijn haattirades tegen Rushdie voort.

Ook Brahim Belkaid, een 41-jarige radicale Moslim van Duitse afkomst, kreeg van de Britse regering toestemming om te immigreren. Belkaid zou tot om en nabij de 140 mensen hebben geronseld voor de terroristische organisatie Al-Quaida en Islamitische Staat (IS). Beide zouden, ingeval de Labour Party de volgende regering vormt, worden ingedeeld als “bevrijdingsbewegingen”. Belkaids Facebook-artikelen bevatten berichten met kogels en een zwaard, waarin te lezen stond: “Jihad: De enige oplossing.” Zijn tegenwoordigheid op Internet heeft hij tevens gebruikt om de vernietiging van de VS te eisen en extremistische zienswijzen te verbreiden.

Kort na Kerstmis werd d. m. v. Britse media bekend, dat de uit Bethlehem afkomstige Al-Quaida-baas van Europa, Abu Quatada, die in 2000 reclame heeft gemaakt voor aanslagen tegen christenen in het Heilige Land, de hoofdorganisator van de aanslagen van 11 septmber 2001 van advies heeft gediend en pas in 2013 na jarenlang juridisch gehakketak werd uitgewezen naar Jordanië, ook ná zijn uitzetting nog jarenlang door Londen met 250.000 euro werd onderhouden. De betalingen vonden doorgang onder het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken onder leiding van de huidige Minister-Presidente Theresa May.

Blijkbaar heeft de Britse regering besloten, dat extremistische clerici continu worden geduld of zelfs onderhouden, terwijl bekritiseerders van dergelijke clerici of zelfs hun slachtoffers zoals Asia Bibi uit Groot-Btittannië moeten worden weggehouden. Terwijl Bibi – zéker één van die mensen op de wereld, die het hardst asiel behoeven in een veilig land – in haar land van herkomst verder vreest voor haar leven, mochten de extremistische clerici Muhammad Naqib ur Rehman en Hassan Haseen ur Rehman immigreren naar Groot-Brittannië, hoewel ze de moord op mensen als Asia Bibi, die uitsluitend worden verdacht van belastering van de Islam, of afvalligheid van de Islam, hebben gesteund. Zo mag de islam-kritische Canadese blogster Lauren Southern mogelijk niet naar Groot-Brittannië immigreren, omdat ze een bedreiging zou vormen voor de openbare orde.

De terroristische aanslagen van de twee voorgaande jaren in Westminster, Manchester, London Bridge, Borough Market, Woolwich en elders waren misschien nog niet genoeg. Politici en ambtenaren schijnen in het Britse Koninkrijk klaarblijkelijk banger te zijn om teworden beschuldigd van “racisme”, dan belang te hechten aan het de pas afsnijden van islamitische extremisten in het land.

De bijdrage verscheen het eerste bij de PREUSSISCCHE ALLGEMEINE ZEITUNG https://www.preussische-allgemeine.de/

Door: Bodo Bost.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/22/muslime-bestimmen-wo-es-langgeht/