De Stem van het Volk is de Stem van God?

Door: “Masovia”- Gastauteur X.

Gastbijdrage van “Masovia”- Over de spanningsvelden tussen plicht en ongehoorzaamheid, orde en opstand, wij en ik, een weg zoekend in de duisternis van Europa.

Een groot misverstand van de tegenwoordige tijd, en van de politieke en ideële denkers en bestuurders in het bijzonder, is, dat er vanuit gegaan wordt, dat de meerderheid zou, resp. zou moeten beslissen. De huidige uitvoering kan door enkele rechtse, linkse of libertaire groeperingen worden gezien als niet-toereikend of verregaand, Afgezien van een paar radicalen is de erkenning van de gelegitimeerde meerderheid in de westerse wereld de basis-conscensus. Maar is het principe op zichzelf überhaupt zinvol?

Feit is, dat er aan alles drie relevante kanten zitten,de linker-, de rechter-,en de centristische kant, slechts kleine minderheden aan overtuigde aanhangers, die ook samen geen meerderheid vormen. Want deze kleine groeperingen springen er niet uit door hun massaalheid of hun populariteit, maar door de wil van hun fanatieke aanhangers en de uitstraling van dezulken.

De Wil in politieke zin beeldt daarbij het solaire element uit, d. w. z. hij wekt impulsen op, hij geeft leven. De massa daarentegen is eerder lunair, laat zich dus slechts instralen, reageert dus op een impuls, teert op het leven van het licht. Men zou hier tegenin kunnen brengen, dat volksmassa’s al vaak genoeg regeringen en systemen ten val konden brengen, zoals in 1789 in Frankrijk, in 1917 in Rusland of in 1989 in de DDR. Daarbij mag evenwel niet worden vergeten, dat deze revoluties zonder individuele aanvoerders of opzwepers, die de massa vorm en richting gaven, nooit hadden kunnen zegevieren, laat staan überhaupt hadden kunnen beginnen.

De menselijke massa in politieke zin is dus te vergelijken met een kudde in de wei. Passief, ignorant, slechts met het huidige of met het daaropvolgende voer voor ogen. De politieke richtingen zijn daarbij de herders, de richtingaangevers, de beslissers over de volgende voederplaats en überhaupt over het lot van de kudde. De hand van de herder laat de massa daarbij in principe onverschillig. Of zij onmenselijk en koud is, of zacht en warm, speelt voor de kudde in haar totaliteit geen rol. Individuen, of misschien zelfs de meerderheid, kunnen het in stilte nu en dan met de leiding niet eens zijn of haar zelfs geheel afwijzen. Wanneer de massa zich echter tegen de herder keert, dan niet vanuit een collectieve beslissing, nee. De reden hiervoor is een nieuwe impuls, een andere herder, wiens uitstraling groter is, dan die van de oude.

Buitengewoon interessant wordt het pas, als men voor deze achtergrond nu de heersende mentaliteit in het alternatieve spectrum, namelijk, dat men voor een zwijgende meerderheid zou spreken of, na een economische crisis of ernstiger wordende gewelddadige criminaliteit, de meerderheid der Duitsers wèl zou “wekken https://younggerman.com/2017/10/28/die-linken-sind-nicht-mehr-liberal-und-deshalb-bin-ich-auch-kein-linker-mehr/” en haar dan zo eenvoudigweg naar het kamp van de patriottische oppositie zou overbrengen. Daarin openbaart zich al het geestelijke her-hoeden,als men als men het collectief niet alleen een beslissingsvrijheid laat, maar deze zelfs tot premisse van de eigen wereldbeschouwing maakt. Wie het laatste decennium (en dan niet alleen de tijd sinds de “Oerknal” 2015) beschouwt, zou eigenlijk moeten erkennen, dat geen economische crisis,, geen terroristische aanslag, geen stijgende criminaliteit onder migranten en ook geen stadsdeel, dat zich feitelijk van het Duitse staats-en gemeenschapsgebied afscheidt, op zichzelf beschouwd ook maar in het geringste de massa’s heeft “opgewekt.”

De massa laat zich namelijk niet louter door gebeurtenissen in beweging brengen, maar alleen door die personen, die herders, die de kudde vertellen, hoe zij daarop te reageren heeft en waarheen zij zich nu moet bewegen. Vandaar ook mijn beroep op U, geachte lezers: Wees herders! Wees een lichtend voorbeeld in deze donkere tijd! Wij hebben geen tijd meer, om op welk wonder dan ook te wachten. Daarom, wees zelf de verandering, die U zich voor ons vaderland wenst!

Door: “Masovia”, gastauteur X op Young German.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://younggerman.com/2019/01/25/volkes-stimme-ist-gottes-stimme/