Verboden waarheden: Het laatste en wellicht meest explosieve werk van Ulfkotte nu toch verkrijgbaar

Door: David Berger.

Het laatste boek van Ulfkotte, waarvan men het verschijnen bij zijn leven koste wat het kosten mocht wilde verhinderen, is nu metterdaad uitgegeven en op de markt: Het heeft het verband tussen massa-immigratie en sexuele delicten als onderwerp. En bij het lezen wordt al heel snel duidelijk, dat de angst van hetsysteem-Merkel voor dit boek niet ongegrond was.

“Liever vallen met de waarheid dan zegevieren met de leugen”
(Augustinus)

Toen op 13 januari 2017de bekende journalist Dr. Udo Ulfkotte onverwachts stierf https://philosophia-perennis.com/2018/01/14/ulfkotte-jahr/, was de perfide opluchting bij enkelen van zijn collega-journalisten niet alleen zichtbaar te bespeuren, ze brachten haar zo schaamteloos tot uitdrukking, dat complottheorieën-lievende mensen fluisterden, dat hij misschien wel was vermoord. Te verstandig, te gedreven en te goed onderbouwd had Ulfkotte al sinds vele jaren bericht over datgene, wat zij geheel brwust in hun ten hemelschreiende corruptheid verzwegen. De boeken “Gekochte journalisten” en “De asielindustrie” getuigen daar welsprekend van.

TWEE UUR VOOR ZIJN DOOD ONTVING ULFKOTTE EEN TELEURSTELLENDE BOODSCHAP

Met de toenemende gelijkschakeling op elk maatschappelijk gebied werd het ook voor Ulfkotte steeds moeilijker, om zijn onderzoeken nog te publiceren. Twee uur voor zijn dood bereikte hem de boodschap, dat zijn boek, waaraan hij op dat moment werkte, nooit zou kunnen verschijnen. Hoe het zo ver kwam, heeft hij zelf nog in het voorwoord geschreven:

“Dit boek moet in Duitsland worden gefilterd. Want wat U in dit boek met meer dan 500originele bronnen zult lezen, mag tegenwoordig in Duitsland niet langer zonder meer zeggen. Officieren van Justitie hebben vanwege de in dit boek ter sprake komende zaken in 2016 een onderzoeksprocedure tegen mij gestart. De reden: Ik had in een publicatie beweerd, dat vluchtelingen in Duitsland steeds vaker vrouwen en kinderen sexueel lastigvallen en ook verkrachten.”

DE STELLING VAN HET ‘INDIVIDUELE GEVAL’ ALS DOGMA

Maar tussen deze steeds opnieuw als “individuele gevallen” bestempelde misdrijven een verband te leggen en ze overzichtelijk samen te vatten, betekent tevens de stelling van het “individuele” weerleggen. Die is echter de belangrijkste rechtvaardiging voor het werkeloos blijven toezien van de politiek,die haar catastrofale besluiten (2015, opening der grenzen) zonder consideratie en met een koelbloedig glimlachen naar de slachtoffers toe verder vertegenwoordigt.

Zij, die Ulfkotte het beste kende, zijn vrouw Doris, wilde dat niet zo laten staan: “Lieve Udo”, schrijft ze in het voorwoord van het nu toch verschijnende boek, “Op 20 januari 2017, de dag van jouw herdenking en jouw verjaardag, hen ik jou de belofte gedaan, jouw laatste innige wens te vervullen, dat dit boek op een dag toch zal verschijnen de weg voor publicatie zal worden geëffend.”

En aldus is dit boek punctueel om 20 januari 2019 verschenen.

HET BLOED VAN VROUWEN EN MEISJES KLEEFT OOK AAN DE HANDEN VAN DE JOURNALISTEN

Voor ons ligt nu het laatste boek van Ulfkotte, dat de exorbitante toename van sexuele delicten in verband met de migratie-crisis aantoont en niet zwijt overde volkomen ontoereikende, ja, vergoelijkende en verdoezelende berichtgeving in de media. In het boek wordt duidelijk: Juist ook aan de handen en de toetsenborden van de journalisten van de MSM kleeft het bloed van de verkrachte en vaak ook vermoorde meisjes en vrouwen (Daarbij ook mijn toespraak bij de eerste vrouwenmars https://philosophia-perennis.com/2018/02/18/news-david-berger-2/).

Ulfkotte laat het daarbij niet bijde beschrijving van het mensenverachtende gruwelijks, hiju analyseert de culturele structuren achter delicten, die inde landen van herkomst van de daders vaak helemaal geen delicten zijn, en stelt de beslissende vraag: Is integratie überhaupt denkbaar, alszelfs onzeelementaire gedragsnormen en taboes iets zijn, wat vele vreemdelingen niet kennen?

WIJ WISTEN TOCH VAN NIETS …

Gevoelige naturen zijn gewaarschuwd: Voor het lezen van dit laatste boek van Ulfkotte zijn sterke zenuwen nodig. En zelfs zij,die meer en meer kritischtegenover de MSM staan zullen moeten leren, dat de omvang der ideologie-geleide leugens en verdoezeling nog veel groter is, dan de hardgrondigste bekritiseerders van de mediatot nu toe hebben aangenomern. Un zij geraken opeensin een situatie, waarin ze latere generaties niet meer kunnen zeggen, dat ze van dit alles niets zouden hebben geweten, waardoor ze werkeloos bleven toekijken.

Hier nadere informatie over het boek en hoe u het kunt bestellen: https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/aus-dem-aktuellen-prospekt/77673/alles-einzelfaelle

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/27/verbotene-wahrheiten-ulfkottes-letztes-und-vielleicht-brisantestes-werk-nun-doch-erhaeltlich/#