Reclame voor immigratie en woningen-politiek in Freiburg – schizofrenie of slechts normale waanzin

Door: Albrecht Künstle

Nauwelijks was de ontzetting (?) over de massa-verkrachting van een jonge vrouw achter een Freiburgse discotheek min of meer verdampt, of daar wilde de nieuwe burgemeester van Freiburg, Martin Horn, een half schip vol schipbreukelingen-door-eigen-schuld vanaf de Middellandse Zee in “zijn” stad uitnodigen.Niet als toeristen, maar als verdere inwoners. Zijn groene voorganger Salomon liet zich al niet kisten en eiste de immigratie retorisch en als overheidsbestuurder. Aldus bedroeg het percentage buitenlanders in twee stadsdelen een jaar geleden al 50 procent.

Van 2010 tot 2015 nam het aantal Syriërs en Irakezen in Freiburg toe met bijna 80 procent. Reeds twee jaar geleden woonden er meer dan 38.000 buitenlanders uit 172 landen in Freiburg, wat neerkwam op 17 procent van het totale aantal inwoners. Met migratie-achtergrond zijn het er meer dan 30 procent. Veel te weinig, lijken de beschikbare diagrammen van de stad te willen zeggen; in andere steden is het percentage buitenlanders hoger.

Het onvermijdelijke gevolg is, dat ze allemaal willen wonen en daaraan is misschien van tevoren niet gedacht. Freiburg was al vol, voor de nieuwe gasten werden wooneenheden op steile hellingen gebouwd, maar ook daarvan zijn er te weinig. Dus werd het nieuwe devies: expansie. Naar het Oosten toe, het Dreisamtal in, kan de stad zich niet uitbreiden. Dalen hebben de voor stedenbouw slechte eigenschap, dat ze worden omgeven door bergen, die minder goed te be-bouwen zijn. Dus dient er te worden uitgeweken naar de ommelanden. Aangezien de regionale politiek echter slechts langzaam STOP zegt, waar het de toewijzing van nieuwe woongebieden betreft, strekte Freiburg zijn voelsprieten uit in tot op 20 kilometer afstand gelegen gemeenschappen. Maar ook daar is het bevolkingsaantal toegenomen. En de prognosen tot 2030 voorspellen een verdere bevolkingsgroei tot 27 procent. Klaarblijkelijk hebben de demografen zich nu gerealiseerd, dat de migranten tenminste op één gebied productief zijn: Kinderen. Maar de krant oppert, dat Zuid-Baden een bijzonder geval is, omdat het bij ons zo mooi is en de zon on-onderbroken lacht. Lacht wèrkelijk alleen maar de zon over Freiburg?

In ieder geval luidt na het mislukte ommelanden-probeersel het nieuwste devies, dat Freiburg zelfs in het westen bouwt. Tot buiten de Autobahn laat het land zich nog dicht-betonnen, slechts een klein recreatiegebied tussen twee andere stadsdelen rondom het Dietenbachmeer moet vrij blijven. “Geen andere stad in Duitsland plant tegenwoordig zo’n groot stadsdeel als Freiburg”-6.500 woningen voor 15.000 mensen ontdekte “Der Sonntag” ( een bijvoegsel van de Badische Zeitung) van 20 januari. 110 hectare moet de boeren worden ontnomen. Zeldzaam eensgezind wordt dit begroet door alle fracties, de Groenen inbegrepen. Het motto uit de zakenwereld “De klant is koning” zal waarschijnlijk overslaan op allen, die in de stad een grote rol willen gaan spelen.

Maar daar hebben het stadsbestuur en de gevestigde partijen buiten de nieuwe formatie “Leefbaar Freiburg” gerekend. Lees en huiver: het groen-rode Freiburg niet meer leefbaar? Hoe dan ook vormde zich een burger-initiatief, dat succesvol een burgerwens tégen het nieuwe stadsdeel ontplooit.

Het explosieve aan het geval is: Gedeeltelijk zijn het dezelfde toneelspelers,die steeds meer mensen in de stad wensen, die zich nu verzetten tegen het nieuwe woongebied. Ze klagen over de “industriële Landbouw” en dringen er bij de boeren op aan, op het overblijvende land nog rationeler te produceren. Bestaat er geen vakbegrip van psychologen voor deze tweedeling van het bewustzijn?

Wat nu, sprak Zeus? Óf de oorspronkelijke bewoners van Freiburg maken plaats voor de nieuwe medeburgersen vertrekken – maar waarheen? Óf de groene welkost-toneelspelers kiezen een andere stad, dan zouden de welkomst-gasten plaats hebben in Freiburgs Nobel-wijken.Óf het Aartsbisdom geeft stukken grond in erfpacht voor de woningbouw zoals de steden het voor de bouw van Moskeeën doen. Óf de Universiteit van Freiburg geeft opdracht voor een onderzoek om uit te vinden, of de ressources in Freiburg en Duitsland werkelijk onbeperkt zijn. Óf de regerenden in stad en land zoeken in het buitenland een volk waaraan ze hun politiek van de eindeloze groei kunnen verkopen. Of, of …

Of misschien helpt mijn spontane inval ook wel: Aangezien in Freiburg zelfs op de Bundesstrasse 31 dwars door de stad snelheid 30 werd voorgeschreven, wat sinds deze week met veel radarstralen wordt gecontroleerd, zou men immers meteen in het hele stadsgebied loopsnelheid kunnen invoeren. Dan zouden de mensen veel langer op straat onderweg zijn en zou dientengevolge de behoefte aan woonruimte geringer zijn. De momentele woonruimte zou eerder voldoende zijn en het nieuwe stadsdeel zou misschien maar half zo groot moeten worden. Alleen maar een meedenkertje voor de Freiburgse Groenen, voor het geval hun ideeën op raken. Of graag ook als stijlmodel voor een “Buutred’n” tijdens de Freiburgse carnavalsnacht.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/01/27/einwanderungswerbung-und-wohnungspolitik-in-freiburg/