De Antifa, vriend en helper van de BVD

Door: Vera Lengsfeld

Wie zich nog illusies heeft gemaakt over het gehalte van de rechtsstaat in Merkel-Duitsland, moest deze vergissing maar zo snel mogelijk corrigeren. Voor onze ogen springen alle hekken van alle dammen. Vanaf nu is het duidelijk, waarom BVD-baas Maassen moest vertrekken: Hij heeft geweigerd, de Antifa te erkennen als kroongetuigen voor een zogezegde hetze in Chemnitz en gehoor te geven aan de politieke druk om de AfD zonder dwingende redenen in de gaten te houden. Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld

Bij de nieuwe baas van de BVD lijkt alles mogelijk te zijn. Na het raadplegen van “openbare bronnen” werd de AfD openlijk tot “onderzoekingsgeval” verklaard.

De BVD’ers moesten vaststellen, nauwelijks te kunnen onderzoeken vanwege de verdenking, dat de partij het parlementaire systeem, dus de democratie omver zou willen werpen. De AfD spreekt zich in haar basisprogramma principieel uit voor democratische vormgeving van de staat. Er moesten dus andere redenen komen. Die laten zich lezen alsof ze afkomstig zijn van de Antifa. De AfD zou de menselijke waardigheid, zoals ze in Artikel 1 van de grondwet is vastgelegd, aanvallen. Hiervoor wordt in het onderzoekingsbericht vooral Björn Höcke aangehaald.

TWEE VERSCHILLENDE MATEN

In totaal 608 keer duikt Höckes naam op in het bericht, om en nabij de 50 bladzijden zijn aan hem gewijd, berichtte de Süddeutsche https://www.sueddeutsche.de/politik/gutachten-verfassungsschutz-afd-hoecke-1.4295585. De door hem en zijn medestrijders vervolgde “ethnoculturele aanzet” zou een “excluderende uitwerking hebben tegenover allen, die niet tot deze eenheid behoren”.
Höcke is echter niet de partij.
Als men andere gevallen bekijkt,wordt duidelijk, dat er met twee verschillende maten gemeten wordt.

Toen Lothar Bisky verkozen werd tot partijvoorzitter van de Linksen, zoals de SED zich voor de derde maal had her-benoemd, verkondigde hij in zijn dankwoord geheel openlijk:

“Laat iedereen hier notitie van nemen: Wij wensen verandering van systeem.” De BVD heeft blijkbaar noch notitie genomen, noch geluisterd, want een in de gaten houden bleef uit, er werd ook geen “onderzoekingsgeval afgekondigd. Niettemin werden individuele politici, het meest bekende geval is de Thüringse minister-president Bodo Ramelow, zowel als groeperingen van de SED-PDS destijds geobserveerd zonder dat, zoals bij Höcke en de AfD, dit de volledige partij werd aangewreven, of dat het “onderzoekingsgeval” openlijk in de media werd verkondigd.

BVD LEUNT OP ONDERZOEKEN VAN DE ANTIFA

Het eigenlijke schandaal is echter, dat de BVD zich in zijn bericht meermalen beriep op “onderzoeken” van de Antifa. De Antifa, die tot nu toe in berichten van de BVD verd gekwalificeerd als constitutie-vijandig, is plotseling bevorderd tot mede-schrijfster van een BVD-bericht. Een verontwaardigde gil bleef uit. Weliswaar berichtten enkele media er over. Er was echter eerder sprake van een verbaasd hoofdschudden, dan van kritiek.

Nadat de Antifa onze kanselier inzake het geval Chemnitz beetje bij beetje succesvol haar zienswijze en woordkeuze heeft gedicteerd, beslist zij nu ook, wat er als constitutie-vijandig te beoordelen valt.

En dat niet alleen. Intussen zitten ondersteuners van Antifa-verwante groeperingen, zoals de Saksische deelstaat-afgevaardigde Kerstin Köditz (DIE LINKE) in deelstaatcomité’s, die de BVD controleren. Köditz heeft op haar Internet-pagina http://kerstin-koeditz.de/?page_id=185 betalingen en bijdragen aan de Rode Hulp en de in Beieren in de gaten gehouden verenigig van vervolgden van het Naziregime – bond van Antifascisten (VVN-BdA) ingeruimd en heeft via het comité dirct toegang tot informatie betreffende de bewakingsmaatregelen van de Binnenlandse Geheime Dienst.

Het Saksische ministerie van Binnenlandse Zaken sust. Betaling van bijdragen aan de rode hulp zouden nog geen aanwijzing zijn voor een lidmaatschap in een organisatie, waarvan het verbod thans door het Bondsministerie van Binnenlandse zaken moet worden onderzocht.

BVD- PRESIDENT IN STICHTINGSRAAD VAN AMADEU-ANTONIO-STICHTING

En dan is er nog het voorbeeld Stephan Kramer, Chef van de Thüringse BVD.

Toen vorig jaar in Thüringen bij met de Antifa in berbinding staande mannen chemicaliën voor het vervaardigen van bommen werden gevonden, wees Kramer af, dit te kwalificeren als poltiek-gemotiveerde daad. De door hem geleide BVD stelde geen onderzoek in tegen de linkse criminelen.

Daarbij zit Kramer in deStichtingsraad van de Amadeu-Antonio-Stichting, die onder haar leidster Anetta Kahane, voormalig on-officieel medewerkster van de Stasi, sterk doet denken aan een bewakingsapparaat. Men hoort het van alle kanten: volgens het op een folder van de stichting https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hetze-gegen-fluechtlinge.pdf uitgebrachte motto: Liever een aangifte te veel, dan één te weinig, worden andersdenkenden in de sociale netwerken en bij Justitie onthaald op aangiften. Er gaat geen week voorbij, waarin ik geen mededeling van Twitter ontvang, dat er aangifte werd gedaan tegen één van mijn teksten, omdat hij zogezegd niet zou beantwoorden aan de gemeenschapsstandaard . Twitter heeft de zaak onderzocht maar geen verwonding gevonden.

De vrijheid van meningsuiting wordt in Merkel-Duitsland als duidelijk gevaarlijker gekwalificeerd, dan het opslaan van wapen-gerelateerde chemicaliën en het in elkaar kutselen van explosieven.

De bijdrage verscheen aanvankelijk hier https://vera-lengsfeld.de/

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/01/29/die-antifa-freund-und-helfer-des-verfassungsschutzes/