“Kinderspel”

Door: George Berben.

Woorden schieten tekort om het “spel” dat over de ruggen van kinderen wordt “gespeeld” door de diverse belanghebbende rondom het kinderpardon.

Als er dan toch een benaming aan gegeven moet worden valt mij niets anders in dan hypocriet, ongeloofwaardig, kinderhandel en politiek gewin.

Zij die mijn artikelen willen lezen, kennen mijn opvattingen over de wijze hoe er met kinderen in dit land wordt omgegaan door de politiek, diverse instanties en instellingen. Afgezien van de goedwillenden, die er gelukkig ook zijn, is het met de rechten van kinderen in dit land heel slecht gesteld.

Het kinderpardon dat nu weer is opengebroken heeft totaal niets te maken met de empathie voor kinderen in noodsituaties.

Het is een politiek spel over de ruggen van deze kinderen heen, waarbij de komende Statenverkiezingen de belangrijkste rol spelen. Het winnen van stemmen om de politieke macht te behouden of niet te verliezen is de inzet.

Politieke partijen denken garen te spinnen bij het “resultaat”dat behaald is bij de onderhandelingen over dit kinderpardon en veronderstellen maar, dat de kiezer of de doorsnee burger hun laakbare handelen niet doorziet.

Volgens mensenrechten en internationale verdragen hebben kinderen recht op een veilig bestaan en het recht op dezelfde rechten die volwassenen zo graag voor zichzelf wensen of zelfs opeisen.

Dat deze rechten met voeten getreden worden is het dagelijkse gegeven en de “kinderindustrie” werkt op volle toeren, vooral in het financiële voordeel van de politiek, organisaties, instellingen en particuliere belanghebbenden.
Zij die uit veilige of relatief veilige landen komen, en hier om economische redenen asiel aanvragen, in veel gevallen aangemoedigd of geholpen door mensensmokkelaars die daar financieel beter van worden, misbruiken daarvoor hun kinderen.

Asieladvocaten die deze mensen terzijde staan en weten dat slechts door eindeloos procederen er een hele kleine mogelijkheid zou kunnen bestaan dat hun cliënten alsnog een (tijdelijke) verblijfs-vergunning krijgen,misbruiken daarvoor deze kinderen.

Politici die debatteren over het kinderpardon en uitzetprocedures, waarbij kinderen jarenlang in opvangcentra moeten verblijven zonder uitzicht op wat hen te wachten staat, waarbij de dreiging van uitzetting als het zwaard van Damocles boven hun hoofd blijft hangen, misbruiken voor politiek gewin deze kinderen.

Zonder enig voorbehoud ben ik de mening toegedaan dat men politici vele benamingen kan toedichten, waarbij “Kameleon” m.b. t. het kinderpardon nog heel vriendelijk is omschreven.

Bij de VVD moet het een kameleon zonder ruggengraat zijn, zoals bij hun voorman.

Zij die mij goed kennen mijn oudere en nieuwe artikelen hebben gelezen m.b.t. de strijd tegen hen die kinderrechten met voeten treden, zullen tijdens het lezen beseffen dat het schrijven van dit artikel bij mij veel gemengde gevoelens ,waaronder,boosheid over zoveel schijnheilig gedrag oproept.

Als het de politiek zo uitkomt moet aan de vonnissen of arresten van rechters gevolg worden gegeven,echter als het de politiek niet uitkomt wordt er geroepen dat de rechter niet op de stoel van de politiek moet gaan zitten, hoe hypocriet wil men het hebben.
Neem nu Mark Rutte, Als voorman van de VVD heeft hij zijn fiat gegeven aan de “Oplossing” van dit kinderpardon dilemma.

Gaat hij er ook voor zorgen, dat, indien deze 700 kinderen mogen blijven, zij niet onder de armoedegrens gaan opgroeien, zoals vele duizenden kinderen in Nederland waar 1 op de 5 kinderen op de grens van- of onder de armoedegrens moet opgroeien.

Gaat hij deze kinderen garanderen dat zij de kans krijgen om goed te integreren in ons land zodat zij later ook kunnen meedoen in onze maatschappij?

Dan mijn vraag aan de VVD’er Dijkhoff, de man die kindbruidjes naar Nederland liet komen om deze minderjarige kinderen over te dragen aan hun, voor de Nederlandse Wet Illegale, echtgenoot: Gaat u aan deze kinderen de veiligheid bieden dat zij in Nederland kunnen opgroeien naar onze waarden en normen die verbieden dat deze kinderen, met name meisjes uit een andere cultuur, besneden worden of uitgehuwelijkt, zoals nu nog steeds het geval is? Omdat de politiek niet openlijk durft te erkennen dat deze “Rituelen” barbaars zijn en daarom niet op de tenen te gaan staan van hen, die in dit land hun “tradities en gewoonten” willen behouden.

Mijn vraag aan de “gristelijke” Gert-Jan Segers: Het gesprek tussen ons beiden in april 2014 in het gebouw van de Tweede kamer bij het aanbieden van een petitie, waarin om bescherming van kinderen werd gevraagd en verjaring voor het seksueel misbruiken van kinderen niet meer mogelijk zou zijn, zult u wel vergeten zijn. Ná dit gesprek is het van uw kant oorverdovend stil gebleven m.b.t. onze vragen aan u… Gaat u deze kinderen beschermen tegen fysiek en psychisch geweld en vormen van seksueel misbruik waarvan 130.000 kinderen in dit land jaarlijks slachtoffer zijn of worden? Komen deze kinderen uit een andere cultuur mogelijk ook terecht in de kinderprostitutie zoals met diverse minderjarige voornamelijk Marokkaanse jongeren in Eindhoven het geval is, volgens de getuigenis in een landelijk dagblad van een sociale hulpverleenster.

Heeft de Hr. Segers enig idee waar de minderjarige meisjes zijn gebleven die bij aankomst in dit land in de azc’s werden opgevangen en vervolgens spoorloos zijn verdwenen?

Het terug sturen van kinderen (en aanhang) naar onveilige landen is geen optie. Evenmin als het toelaten van deze kinderen in ons land, waar niet eens al onze eigen kinderen veilig kunnen opgroeien door het falen van de Overheid en de daarvoor bestemde organisaties en instellingen.

Ik hoor nog vaak in gedachten de woorden van een burgemeester die tegenover mij stond in een TV debat van “EO Arena” en op mijn vraag antwoordde, dat “Er aan kinderen in dit land niet de garantie kon worden gegeven dat zij veilig kunnen opgroeien”.

Het bevestigt mijn mening dat dit debat over het kinderpardon niets meer en minder is dan ordinaire politieke koehandel waarbij het belang van het kind op de laatste plaats komt en er over de ruggen van minderjarigen financieel voordeel wordt gehaald.

George Berben

Auteur: Kind van de rekening, een verboden bestaan

Een gedachte over ““Kinderspel”

  1. De burgemeester die in het debat met mij aangaf dat je als Overheid kinderen niet de garantie kon bieden op een veilig bestaan,heb ik een paar maanden later moord en brand horen schreeuwen. Zijn hele dure auto was in brand gestoken en hij voelde zich onveilig en sprak de eis uit dat “bestuurders” beter beschermd dienden te worden!!!!!!!
    George

    Geliked door 1 persoon

Reacties zijn gesloten.