Kotsmisselijk? Jazeker!!!

Door: Rob Meyer.

Het mag voor de lezer van mijn stukken inmiddels helder zijn dat deze jongen hier niet erg gecharmeerd is van de linkse, dwangmatig-idealistische deken die over de hoofden van het volk wordt gedrapeerd.
Al doordrammende ontwikkelt zich een tunnelvisionaire staat van zijn, resulterend in het nemen van allerlei krankzinnige besluiten, ongeacht wat men er van vindt.
Het Eigen Gelijk viert hoogtij, een spoor van verbijsterende burgers achter zich latend, of
sterker nog: verpulverd onder de militante rupsbanden van de radicale tankcolonne.

Zij die zich ongestoord wanen in de overtuiging dat ‘men op den duur wel achter Hùn Grote Gelijk’ zal komen, trachten op niet mis te verstane wijze het volk op welhaast dictatoriale en streng veroordelende wijze te overtuigen, ja, bijkans indoctrineren, dat een ieder die het niet eens is met hun wereldbeeld, het niet waard is om voort te bestaan.
Discriminatie? Op z’n minst wel, ja.

Eén van de politieke partijen die zich daar – mede – schuldig aan maakt, is D’66.
Deze omhooggevallen randpartij heeft zich zichtbaar begeven op het pad van onderwerping van de burger middels diverse onderdrukkende ingrepen binnen de samenleving, met als doel de burger de mogelijkheid van participatie te ontnemen en zodoende de linkse dienst ongestoord uit te kunnen blijven maken.

Allereerst is daar natuurlijk het onderwijs, dat voornamelijk onder invloed van deze partij langzaamaan afgegleden is naar een zeer bedenkelijk niveau.
Wat ooit een breed onderwijssysteem was, wat is daar nu nog van overgebleven?
Het lespakket is inmiddels dermate vermagerd, dat men associaties krijgt met anorexia.
Op zich niet zo vreemd, aangezien het zaak is om al vroeg te beginnen met het dom houden en indoctrineren van de burger: vanaf de eerste schooldag.

Als je kijkt naar het Verdrag van Straatsburg (1975), waarin olie geruild wordt tegen massa-immigratie van voornamelijk Afrikaanse oorsprong, dan zien we heden al de desastreuze gevolgen van deze smerige koehandel.
Maar tevens bereiken ons steeds vaker berichten vanuit het ondergrondse dat Voormalige fractieleider van D’66 lid is van een zeer omstreden club: Vrijmetselaars.
Deze verborgen beweging staat regelrecht in verbinding met de beruchte Verborgen Elite, een groep puissant rijke miljardairs, die vrijwel alle banken in bezit hebben en controleren.
Daarover is inmiddels genoeg te vinden op internet.
Ook blijkt dat onze minister-president eveneens lid is van deze uiterst dubieuze beweging.
En wie weet nog wel meer….
Waarom komt de naam Bilderberg hier ten tonele?

Maar hoe krijg je het volk onder controle?
In eerste instantie het volk het recht op medezeggenschap te ontnemen: weg met referenda (D’66).
Voorts zorg dragen voor verarming van wereldbewustzijn van de mens middels voornoemde verschraling van het onderwijs: weer hoofdzakelijk D’66.

Volgende stap: de homogeniteit van een volk ‘verdunnen’ door dwangmatige integratie van volkeren die voortkomen uit een totaal verschillende cultuur dan die van ons:
D’66, ‘laat ze maar komen!’.
Niets ten kwade van de ‘andere’ mens: de aardbol is er voor iedereen.
Maar als er geknoeid wordt met het vermengen van te grote verschillende culturen, wat voor kleur krijg je dan? In ieder geval het verdwijnen van het authentieke karakter van een cultuur als de onze.
We kunnen dat heel duidelijk zien in dat omstreden ‘moskee bezoek’ van schoolkinderen, waar de ouders in het ongewisse zijn gelaten en zelfs geordonneerd worden middels een haastig in het leven geroepen ‘verzuimwetje’.

Naast de teloorgang van ons belastingstelsel (hoofdzakelijk D’66), zien we het vastgeroeste ambtenarenbestand. Ook daar ruiken we de geur van D’66, naast PVDA, die ook een linkse duit in het democratische zakje deed en dat nog steeds probeert te doen.
Waar het volk toch een ruk naar rechts heeft aangegeven ten tijde van de laatste verkiezingen,
zien we dat het zittende linkse pleistocene ambtenarenbestand nog immer de scepter zwaait, zodat ons land, ongeacht de wens van het volk, nog immer links bestuurd wordt.
Wat we ook aangeven: de linkse tanks denderen onverminderd voort over de hoofden van het volk.
Nu schreeuwen linkse sympathisanten wel ‘dat we helemaal geen links beleid hebben’, wijzend naar de zogenaamde diversiteit van de partijen, maar onder ons kabinet graaft nog immer een linkse mol ondermijnende gangen binnen de samenleving.

Dit alles past wonderwel perfect in het straatje van een achterliggende Beweging die niets anders tot doel heeft dan de voltallige mensheid volledig onder controle te krijgen.
En te houden.
Wie dit nu nog niet inziet en dit verhaal afdoet als ‘complottheorie’, is helaas al teveel verdoofd door voornoemde controlerende en hersenspoelende maatregelen.

Dan komen we op de volgende stap, haast voor de hand liggend komende vanuit de hoek van D’66: ‘Dat de universiteiten te wit zouden zijn!’

Bericht in deTelegraaf, woensdag 6 februari 2019:

Universiteit Utrecht: ‘We zijn te wit!’ De letterlijke tekst van het bericht luidt als volgt:

WE ZIJN TE WIT

Utrecht – De Universiteit Utrecht gaat de selectieprocedure van studenten tegen het licht houden. Doel is, om een diversere studenten populatie te krijgen. Dat blijkt uit een diversiteitsdocument, ingezien door de Telegraaf.
Een speciale Taskforce deed de afgelopen maanden onderzoek naar inclusiviteit. De universiteit vindt zichzelf ‘te wit’ en wil de instroom eerlijker maken. Ook werd geopperd om meer halal voedsel aan te bieden en een gebedsruimte in te richten. Het document leidt tot forse kritiek.

De volgende stap naar totale controle is weer gezet.
Het proces van onderwerping is een trede hoger gestegen.
Zo dreigt onze samenleving weg te zakken in het linkse moeras van een totalitair regime, aldus de ondergang van ons land – en andere Europese landen – als eindresultaat.
Wil ik dit?
Nee, volstrekt niet.
Tijd om ons te begeven op het pad van Burgerlijke Ongehoorzaamheid (evenwel zonder geweld).
Volgens mij is dat de enige weg die uiteindelijk zal resulteren in behoud van onze samenleving.
Anders geef ik geen stuiver meer voor onze – aanvankelijk – democratische cultuur.

Rob Meyer, 6 februari 2019.