De verloedering van de rechtsstaat

Door: George Berben.

De verloedering van de rechtsstaat begint al bij de Overheid en in het parlement.
We horen een Minister-President en volksvertegenwoordigers die menen dat hun betoog aan kracht wint als zij straattaal gaan gebruiken.

“Pleur op” en “Pleur jij lekker op “ hebben we al mogen horen. Deze Minister-President denkt ook nog eens dat hij indruk maakt op burgers. Hij laat weten, “raddraaiers zelf wel in elkaar te willen slaan”. Gevaarlijk geklets voor de bühne van deze ruggengraatloze man! Waar blijven de echte maatregelen en mogelijkheden om hulpverleners en burgers te beschermen tegen het straattuig?

De verloedering is ook te zien tijdens de debatten in het parlement. Geen aandacht en respect voor elkaar. Ministers zijn druk bezig met hun mobieltje tijdens de spreekbeurt van een parlementariër. Andere volkvertegenwoordigers zitten met elkaar te kletsen, lezen zelfs een dagblad of zijn bezig met heel andere zaken.

Opnieuw zien we, ná het optreden van Justitie en de Rechterlijke Macht tegen de
“Blokkeer Friezen” hoe er door de politiek en de Overheidsorganisaties gedacht wordt over onderling respect en fatsoensnormen,die ontbreken,zeker naar de burger toe.

Het beschermen van eigen lijf, dat van je kind of je bedrijf en goederen tegen crimineel gedrag dat mag dan weer niet,zelfs niet “Als het water de burger tot aan de lippen staat”. Een onderneemster,door straattuig al langere tijd belaagd,waarbij ook zeer smadelijke en discriminerende teksten worden geroepen, verdedigt, daartoe gedreven, haar kind en zichzelf. Rutte heeft makkelijk roepen, hij zit veilig in zijn ivoren torentje. Bij hem staat dit soort straattuig niet voor de deur om hem met discriminerende teksten te belagen. Indien dit wel het geval zou zijn werden de daders meteen opgepakt en vervolgd.

Bij deze onderneemster van een ijssalon was de grens van haar incasseringsvermogen bereikt. Zelfverdediging noemde haar advocaat de reactie van deze mevrouw t.o.v. haar belagers.
De officier van Justitie en de rechter gingen daar niet in mee. Mevrouw moest gestraft worden. De Overheid wil graag haar spierballen laten zien richting de burger.

Het zijn zoals zo vaak met pap gevulde spierballen. Daar waar OM, RM en politie
hun spierballen moeten laten zien blijft men met regelmaat in gebreke.
Dagelijks worden burgers geconfronteerd met overlast veroorzaakt door het asociale gedrag van kleine crimineeltjes.
Wetende dat er onderbezetting is bij de politie en prioriteiten elders liggen dan het bestrijden van straatterreur en vernielingen kan dit straattuig haast onbelemmerd z’n gang gaan.

Vooral het op straat of thuis overvallen, beroven en mishandelen van hoogbejaarden blijkt voor, vooral jeugdige crimineeltjes, de nieuwe misdaadvorm te zijn om op een relatief makkelijke wijze in hun levensonderhoud te voorzien.
Voor justitie, het OM en de rechters hebben ze niet de minste angst, de pakkans is klein en de strafmaat,daar lachen ze om.
Het wapenbezit is ook al geen probleem als men “opsporing verzocht” volgt, waarbij de burger wordt gevraagd “mee te denken en te tippen”: Vaak wordt er pas maanden na een misdrijf een beroep gedaan op het geheugen van de burger!

Hoe beschamend moet het voor een Overheid van een democratisch land zijn om te moeten constateren dat een aanzienlijk deel van de burgers geen vertrouwen meer
heeft in de politiek en zelfs niet meer in de rechtspraak.
Helaas drie kabinetten Rutte met een ruggengraatloze bezetting aan ministers en staats-secretarissen, waarvan er een deel voortijding moest vertrekken, geeft de verloedering aan.

Toenemende armoede onder de laagst betaalden en burgers met Aow en/of klein
Pensioen. De te verwachten kortingen op de pensioenen. Scholen die geen goed onderwijs kunnen geven door een tekort aan leraren of door leraren die ziek thuis zitten.
De gezondheidszorg die niet meer in staat is de goede zorg te leveren, die premiebetalende burgers mogen verwachten. Ziekenhuizen worden gesloten, deskundigen vrezen voor slachtoffers, mogelijk zelfs doden door langere aanrij- tijden bij het ambulance-vervoer. Bezuinigingen in de GGZ en instellingen voor de ouderenzorg. Problemen bij de thuiszorg. De duurdere kosten voor levensonderhoud door de BTW verhoging van 6 naar 9% en tal van ander premieverhogingen.

De vrees van vele burgers door het klimaatgedram en de lasten die weer bij de burgers worden gelegd. Indien ook de grootvervuilers en de multinationals moeten gaan meebetalen aan “Groen” Nederland worden ook deze lasten aan de burger doorberekend. Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Tegen Rutte en zijn (voormalige) leden van zijn drie kabinetten zou ik willen zeggen:
Als liegen, het verbreken van beloften en volksverlakkerij als crimineel gedrag en als misdrijf konden worden aangemerkt, was gevangenisstraf de enige juiste beslissing geweest.
Zeker m.b.t. die dossiers waardoor burgers in gezondheidsproblemen zijn geraakt, zeer ernstig ziek zijn geworden of zelfs zijn overleden door het zwijgen of verdraaien van de feiten door een MP, ministers en staatssecretarissen.

Dit noem ik crimineel gedrag, voorbehouden aan de Overheid, de zogenoemde
Witteboordencriminelen.

Door: George Berben.