Turkije rukt steeds verder op in de Index van wereldvervolging.

Door: Albrecht Künstle

– in de laatste twee Erdogan-jaren van plaats 37 naar plaats 26 (OpenDoors)
– wanneer zal Duitsland op de Index van Christen-chicanering komen te staan?

OpenDoors: In de 50 door de organisatie geregistreerde landen wonen ca. vijf miljard mensen, waaronder 700 miljoen Christenen. Hiervan zijn 200 miljoen blootgesteld aan een hoge mate van vervolging. Zoals aan ieder begin van het jaar publiceerde OpenDoors onlangs het nieuwe resultaat van zijn onderzoekingen https://www.opendoors.de/christenverfolgung uit het voorjaar. Afgezien van Noord-Korea lijden Christenen in de islamitische landen het meest.

Het is veelzeggend, dat Turkije onder Erdogan van plaats 37 in 2016 oprukte naar plaats 26 in het laatste jaar, via plaats 31 in 2017. Het Turkije van Erdogan overtroefde zelfs landen als Indonesië, Marokko of Tunesië. Als deze trend zich doorzet, zou het terrein van Erdogans heerschappij dit jaar kunnen oprukken naar plaats 20. Uittreksel uit het landenprofiel: ” De mixture van Islam en nationalisme betreft ook Christenen, die geen islamitische achtergrond hebben. Dezen behoren meestal tot ethnische minderheden (b.v. Grieken, Armeniërs, Syriërs). Zij worden zelden gezien als volwaardige leden van de Turkse maatschappij en stuiten op alle mogelijke rechtmatige en bureaucratische hindernissen. Christenen krijgen geen aanstelling bij de openbare dienstverlening en worden gediscrimineerd in de private economische sector, in het bijzonder daar, waar werkgevers connecties hebben met de regering. Aangezien op ieder persoonsbewijs vermeld staat tot welke religie men behoort, is het zeer eenvoudig, om christelijke sollicitanten te benadelen.” Voor verdere details zie: https://www.opendoors.de/christenverfolgung/weltverfolgungsindex/laenderprofile/tuerkei

Wat eveneens oprukt, is de greep van Erdogan op Duitsland, tenminste via zijn religie-autoriteiten, de Turkse Diyanet en haar Trojaanse paard DiTiB, Türkçe – DITIB Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religon eV http://www.ditib.de/index.php?lang=en

Diens opperbevelsmacht is dusdanig ontwikkeld, dat een DiTiB-Islam-Onderwijsproject tot nu toe zelfs aan de, de Islam anders welgezinde, groen-zwarte deelstaatregering van Baden-Württemberg en de SPD-niet-Oppositie mislukte. Maar Minister van Vorming Eisenmann maakt intensief reclame voor de Turks-Islamitische koepelorganisatie, “De deur staat open voor DiTiB”, http://www.badische-zeitung.de/ministerin-eisenmann-wirbt-um-mitarbeit-von-ditib-beim-islam-unterricht–print–165859879.html en in het commentaar in dezelfde editie wordt het propageren voor de Turkse Islam (“Islam-onderwijs hoort bij Duitsland”) onderbouwd met de angst: “Dreigt nu het gevaar, dat hun kunderen van het Godsdienstonderwijs op school wegblijven en in plaats daarvan weer Koranscholen gaan bezoeken?”

Dat van de Koranscholen moet even diep doordringen. Is de Kran nu plotseling toch géén “heilg boek”? Wat moet er in het Islam-onderwijs eigenlijk anders worden gedoceerd dan de islamitische “Bijbel”, de Koran? Als de Koran zo erg is, dat men hem in zijn bloed-eigen Koranscholen niet mag doceren, dan is Islam-onderwijs nog twijfelachtiger. Zoiets, als dat men het christelijke Godsdienstonderwijs zou willen bijbrengen zonder het Nieuwe Testament. Bovendien: Wanneer er in het Islam-onderwijs een andere, een “Europese Islam” moet worden bijgebracht, denken de politici dan in ernst, dat islamitische ouders hun kinderen dan niet júíst naar de Koranscholen sturen, om tegenover een liberaal Godsdienst-wissewasje een “tweede mening” te stellen?

Nee, het is niet logisch, dat er met loon- en andere belastingen van Christenen islamitisch Godsdienstonderwijs moet worden gefinancierd. Of wordt er soms in Turkije christelijk Godsdienstonderwijs betaald? Volgens Artikel 7 regel 3 van de Grondwet is Godsdienstonderwijs weliswaar een schoolvak, maar hoe zulke schooluren worden gefinancierd, wordt aldaar niet geregeld. Het staat de islamitische verenigingen vrij, uit eigen middelen islamitisch onderwijspersoneel te betalen, dat in de scholen islam-onderwijs kan doceren. Het gebruik van klaslokalen zou geen probleem moeten zijn. Evenwel is ook de financiering van de islamisering in Duitsland vanuit het buitenland af te wijzen, omdat anders de vestiging van alle islamitische stromingen in Duitsland dreigt. En die zijn elkaar niet zo welgezind als de christelijke kerken onder elkaar zijn.

Gaat de toename van de islamitische bevolking en de islamisering van Duitsland zo door, dan mag men zich afvragen, wanneer Duitsland voor het eerst opduikt in de OpenDoors-lijst van landen, waarin Christenen aan de leiband moeten lopen. In sommige “vluchtelingenonderkomens” is deze ontwikkeling al begonnen. Ook in crèches en schoolklassen, waarin autochtone kinderen in de minderheid zijn. En ze zet door, waar scholieren worden gedwongen, Moskeeën te bezoeken en islamitische “gebeden” uit te spreken. Tot aan het “pedagogisch interreligieuze” na-bidden van Soera 1 en van de islamitische geloofsbelijdenis is het dan nog maar een kleine stap – maar met zwaarwegende gevolgen. Wordt de vaak door goedgelovigen geciteerde monotheïstische losse flodder “er is geen God behalve God” samen met de bevestigende getuigenis, dat Mohammed een gezant van God en diens profeet is geweest, twee maal herhaald, dan kan het lot zijn loop nemen: Plotseling is men Moslim en de weg terug uit de Islam kan levensgevaarlijk worden.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/02/10/die-tuerkei-rueckt-im-weltverfolgungsindex-immer-weiter-vor/