Heeft de Amadeu Antonio Stichting een vrijbrief voor het breken van alle regels?

Door: Vera Lengsfeld

Hoe meer bijzonderheden er bekend worden over het door de Amadeu Antonio Stichting geplande “vakcongres” over de zogeheten “rechterhand van de opknapbeurt der DDR” ,de 14de van deze maand, des te dubieuzer lijkt deze manifestatie te zijn. Het is onduidelijk, van wie de uitnodiging eigenlijk uitgaat. Op de uitnodigingsbrief staat het logo van de Landelijke Centrale voor Politieke Vorming Berlijn, maar niet dat van de Amadeu Antonio Stichting, hoewel de manifestatie plaatsvindt in haar gebouwen. Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld.

Toen bekend werd, dat er een dergelijk congres zat aan te komen, was er nog geen verwijzing te vinden op de websites van de Landelijke Centrale of van de AAS. Pas na talrijke vragen van mensen, die graag hadden deelgenomen, en van de vrije media, verscheen een kleine verscholen aanwijzing op de Homepage van de AAS. Tegelijkertijd werd medegedeeld dat de manifestatie helaas was volgeboekt.

MANIFESTATIE VOLGEBOEKT EN OPEENS GEEN GROTERE RUIMTES TER BESCHIKKING?

Van tevoren hadden geïnteresseerden, die zich wilden aanmelden, geen of slechts een geautomatiseerd antwoord van de AAS ontangen, dat vervolgens niet werd gevolgd door een bevestiging voor deelname. Zoals bekend werd, moet de “vakcongres”plaatsvinden in een ruimte, die maar dertig plaatsen heeft. De AAS had in het verleden grotere ruimtes ter beschikking. Waarom grijpt ze daar ditmaal niet op terug?

Mensen, die persoonlijk naar de Stichting hadden opgebeld, kregen de mededeling, dat er over zo’n congres in het huis niets bekend was. Zelfs de Perswoordvoerder van de AAS, die verantwoordelijk is voor de public relations, deelde een paar dagen voor het geplande congres op navraag van Tichys Einblick (een magazine – vert.) mee, “dat hij tot nu toe niet meer met de manifestatie bezig” was geweest.

DUBIEUS TRIUMVIRAAT, BESTAANDE UIT ANETTA KAHANE, ENRICO HEITZER EN KLAUS BÄSTLEIN

Komt de uitnodiging dus niet vande Stichting, maar van de drie ondertekenaars van de uitnodiging, Anetta Kahane, Enrico Heitzer en Klaus Bästlein? Wie heeft dan het verzoek ingediend bij de Landelijke Centrale? Voor zover ik weet, is er niet voorzien in verzoeken van individuele personen. Kijkt de Landelike Centrale niet meer zo nauw wanner Kahane er op staat?

Volgens de mededeling, die zowel Tichys Einblick, als die Achse des Guten op aanvraag hebben ontvangen van de Landelijke Centrale,wordt het voornemen gesubsidieerd met 1000 tot 5000 Euro. Exact zou men het pas na het congres kunnen zeggen.

Mocht de menifesteerster de AAS zijn, hoewel dat uit de uitnodiging niet blijkt, dan is ze verplicht om niet alleen geselecteerde personen, maar het geïnteresseerde publiek toe te laten. Elke ander beleid gaat in tegen de subsidie-richtlijnen van de Landelijke Centrale.

SLACHTOFFERS VAN DE DICTATUUR VAN DE SED HEBBEN ZO’N BEHANDELING NIET VERDIEND

Sylvia Wähling, de voorzitster van het Mensenrechtencentrum Cottbus e. V., waarover bij het “vakcongres” zal worden bericht,vraagt in haar brief aan de Landelijke Centrale:

“Wat is dat voor een vakcongres, waarbij de balans klaarblijkelijk niet gewenst is? Door dat meen zelfs hetaantal deelnemers beperkt, kan men kritische bezoekers buitensluiten. Gaat dat niet in tegen de conscensus van Beutelsbach aan welke de Landelijke Centrale zich verplicht zou moeten voelen? Ik heb 16 jaar lang bij de Saksische Landelijke Centrale voor Politieke Vorming gewerkt als bevoegd ambtenares. Kritiek is welkom en bevorderlijk in een democratie. Maar zo’n uit belastinggeld gefinancierd congres zou onze toenmalige leidinggevende in Dresden nooit hebben toegelaten. De slachtoffers van de SED- dictatuur en van de organisaties, die aan het begane onrecht herinneren, hebben zo’n behandeling niet verdiend.”

Protest aangetekend hebben ook de tijdgetuigen-referenten van het Monument Hohenschönhausen, aan wieeveneens wordt gerefereerd, maar die niet worden toegelaten. In de uitnodiging wordt hen ten dele een rechtse opstelling aangewreven.

“Dat is een afschuwelijke beschuldiging, die door de referenten van HSH beslist wordt afgewezen en om een verklaring vraagt! […] Enkel en alleen een vertegenwoordiger van de leiding, die kleine groepen langs het gedenkteken leidt en daat pas sinds kort werkzaam is, kan aan dit vakcongres deelnemen.

Een langjarige referent en een gerenommeerde historicus daarentegen, die zich eveneens aanmeldden, ontvingen 8 januari 2019 een afzegging. […] Waarom worden er van de kant van de Berlijnse Landelijke Centrale voor Politieke Vorming voor dit project bedragen ter beschikking gesteld, als er vanaf het begin vaststaat, dat getroffenen niet kunnen deelnemen en niet aan het woord kunnen komen?”

Deze vragen zou de Landelijke Centrale zo snel mogelijk moeten beantwoorden. Beter nog, ze zou haar steun aan dit twijfelachtige voornemen, dat er eerder uitziet als een geheime ontmoeting, onmiddellijk moeten intrekken.

WIJ MOGEN EEN DERGELIJKE SCHENDING VAN DE REGELS NIET EENVOUDIGWEG ACCEPTEREN!

Ook de referenten Stephan Hilsberg, Markus Meckel, Dieter Dombrowski en Professor Günter Morsch, moeten zich afvragen, of ze zich werkelijk met zo’n manifestatie, die alle goede regels van het democratische discours met voeten treedt, een alibi willen verschaffen.

Duidelijk is, dat een dergelijke schending van de regels niet eenvoudigweg kan worden geaccepteerd.

Steun ons protest en eis een stellingname van de Landelijke Centrale! Wij mogen niet toekijken, hoe de democratische pricipes steeds meer buiten werking worden gesteld! Protesten zouden moeten worden gericht aan de Landelijke Centrale voor Politieke Vorming:
mailto:thomas.gill@senbjf.berlin.de

Wie zwijgt, stemt toe!

Door: Vera Lengsfeld
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/11/hat-die-amadeu-antonio-stiftung-einen-freibrief-fuer-den-bruch-aller-regeln/