ASIA BIBI WORDT NOG STEEDS VASTGEHOUDEN IN PAKISTAN!

Door: David Berger.

De Maatschappij voor bedreigde Volkeren (GfbV) heeft de regering van Pakistan gesommeerd, de van de beschuldiging van Blasfemie vrijgesproken Christin Asia Bibi eindelijk te laten uitreizen naar een land van haar keuze.

“Meer dan negen jaar lang moest Asia Bibi reeds onschuldig in Pakistaanse gevangenschap doorbrengen. Het is absurd en cynisch om haar nu als vrij persoon te verhinderen om uit te reizen om protesten van radicale itslamisten te vermijden”, verklaarde GfbV-directeur Ulrich Delius zondag in Göttingen. Pakistan moet met een verklaring komen, vanwege welk rechtsbeginsel de Christin nog steeds wordt vastgehouden.

Dit weekend werd bekend, dat Asia Bibi na de bekrachtiging van haar vrijspraak door het Hoogste Gerechtshof in het land nog steeds Pakistan niet mag verlaten, hoewel Canada zich bereid heeft verklaard, haar op te nemen.

FANATIEKE MOSLIMS DREIGEN, DE KATHOLICA TE VERMOORDEN

Extremistische islamisten dreigden na de bekrachtiging van de vrijspraak met nieuwe protesten en met het vermoorden van de Katholica. Maar ook verzekerde bewaring zou moeten worden gemotiveerd en met de persoon in kwestie moeten worden doorgesproken, zowel als op een rechtsbeginsel berusten, verklaarde de DfbV. Als lidstaat van de Raad voor de Mensenrechen van de Verenigde Naties zou het voor Pakistan al helemaar de plicht zijn,de hand te houden aan het recht op bewegingsvrijheid.

Het is de verwachting van de mensenrechtenorganisatie, dat Pakistan voor het begin van de volgende zittingsperiode van de UN- Raad voor de Rechten van de Mens in Genève op 25 februari 2019 Asia Bibi zal toestaan, uit te reizen naar een land van haar keuze.

Waarnemers vrezen, dat de Pakistaanse regering haar vertrek nog maandenlang zal uitstellen uit angst voor nieuwe protesten. Na haar vrijspraak hadden extremisten het openbare leven in Pakistan dagenlang geblokkeerd.

BIBI’S ADVOCAAT SAID UL-MALOOK NAAR NEDERLAND GEVLUCHT

Een vertrouwde van de vastgehouden Katholica berichtte zaterdag, dat zij en haar echtgenoot in het uitgestrekte gebied van de stad Karachi door de veiligheidsautoriteiten in een ruimte zouden worden vastgehouden, die ze niet zouden mogen verlaten. Hij sprak daarmee de uitlatingen van haar voormalige advocaat, Saif Ul-Malook, tegen, die eerder had beweerd, dat ze zich reeds in Canada in veiligheid bevond. Malook moest intussen zelf vanwege vijandelijkheden bescherming zoeken in Nederland.

De landarbeidster was in 2009 gearresteerd, nadat ze ervan beschuldigd werd, het aanzien van de Profeet Mohammed te hebben beledigd. Ze werd ter dood veroordeeld en wachtte jarenlang in een dodencel op de voltrekking van het vonnis. Nadat het Operste Gerechtshof van het land op 31 oktober 2018 het doodvonnis ophief en haar vrij sprak, zetten islamitische extremisten een petitie tegen de vrijspraak door, die op 29 januari 2019 werd afgewezen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/14/asia-bibi-wird-weiter-in-pakistan-festgehalten/