Niemand begrijpt mijn kind beter dan ik

Door: Peter Helmes.

Hierbij een initiatief “van geëngageerde ouders”*) dat ik onverwijld doorgeef aan mijn lezers. Dit nieuwe initiatief stelt het kind in het middelpunt en maakt korte metten met het misbruik door “politiek correcte” ideologen bij het opvoeden en opgroeien.

In het bijzonder één begrip staat in de focus van de organisatie: “KDV-vrij”. Over de gruwel van de KDV’s heb ik al vaak geschreven. Samengevat: Het is een poging om de zorg voor de kinderen aan de ouders te onttrekken en te vervangen door staats”zorg” – dus door indoctrinatie.

Het hier voorgestelde nieuwe initiatief zet zich in voor een zo KDV-vrij mogelijke opvoeding.

K*)DV-vrij betekent geen kostenloze kinderdagbesteding. maar wil bewust deelnemen aan aan het leven en de ontwikkeling van hun kinderen. “Niemand kent mijn kind beter, dan ik. Niemand begrijpt mijn kind beter dan ik”, zeggen jonge ouders en ontwikkelen een trend tegen de door de politiek gestimuleerde zorg door vreemden.

Verder berichten wij over een nieuwe studie met betrekking tot het zogen en over gevaar voor de ontwikkeling door computer, TV- en smartphone-consumptie.

KDV-vrij

Steeds meer ouders besluiten tot een KDV-vrije opvoeding. Zorg voor kinderen gaat voor, is een gezins-aangelegenheid, luidt het motto van de KDV-vrije trend http://a-bullerbue-life.de/kitafrei-trend/ van de ouders, die hun kinderen een veilige band en een sterk zelfvertrouwen willen verschaffen. Het geld, dat de staat uitgeeft voor een plaats in de crèche, zou minstens gedeeltelijk aan de gezinnen, die deze dure zorg door vreemden niet in overweging nemen, moeten worden gegeven. Deze ouders gaat het om keuzevrijheid. Ze willen KDV-vrij leven http://www.kleinermensch.net/warum-wir-kitafrei-leben-wollen/, om hun kinderen individueel te stimuleren en om met elkaar meer tijd te kunnen doorbrengen.

Dr. Gabrielle Snyder https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2018.7393r van de Universiteit van Pittsburgh onderzocht 678 vrouwen, die hadden deelgenomen aan de POUCH-Studie (“Pregnancy Outcomes and Community Health”)

De geringste taille-omvang, geringere BMI-waarden en een betere bloeddruk hadden vrouwen, die 6 maanden volledig hadden gezoogd.
Andere voordelen van het zogen zijn hier te vinden http://www.vfa-ev.de/studien-und-materialien/#stillen

Lange tijd voor het beeldscherm kunnen de ontwikkeling van basisschoolkinderen negatief beïnvloeden
Kinderen, die in de basisschoolleeftijd veel tijd achter de computer, televisie of smartphone doorbrengen, vertonen vaker een déficit in de ontwikkeling.
Basisschoolkinderen spelen steeds minder buiten. Pediaters en psychotherapeuten waarschuwen erallang voor, dat lange tijd achter het beeldscherm de motorische en psycho-sociale ontwikkeling van de kinderen schaden.

In het prospectieve langjarige onderzoek “All our Families Study” werden 2.441 kinderen uit Calgary/Canada sinds de zwangerschap van hun moeder begeleid. Op de leeftijd an 24, 36, en 60 maanden werden de moeders gedetaillerd ondervraagd over de stand an ontwikkeling van hun kinderen op het gebied van communicatie, grove motoriek, fijne motoriek, probleem-oplossingen en sociale contacten, evenals naar de media-consumptie van hun kinderen.

De uitwerking van psychologe Prof. Sheri Madigan https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2722666 van de Universiteit van Calgary wees uit, dat langere tijden voor het beeldscherm niet alleen zorgden voor déficits in de actuele ontwikkeling. Kinderen, die in de leeftijd van 24 maanden veel tijd met de apparaten doorbrachten, haalden op de leeftijd van 36 maanden en 60 maanden slechtere resultaten in ontwikkelingstests. Deze studie bevestigt de causualiteit tussen tijden achter het beeldscherm en latere ontwikkelingsstoornissen in de basisschoolleeftijd.
Te veel tijd voor het beeldscherm brengt schade toe aan de geestelijke vermogens van oudere kinderen.

Ook een studie aan het Cheo-instituut van de Universiteit van Ottawa m. b. t. 4.520 kinderen in de leeftijd van8 – 11 jaar toonde aan, dat kinderen, die dagelijks meer dan 2 uur voor het beeldscherm doorbrengen, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk minder fit zijn dan dan anderen van dezelfde leeftijd.

Dr. Jeremy Walsh https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30278-5/fulltext onderzocht de kinderen op het gebied van spraak, herinneringsvermogen, reactievermogen en concentratie. Er werd aangetoond, dat de geestelijke ontwikkeling al vanaf dagelijks 2 uur voor het beeldscherm wordt beïnvloed.

Meer dan 1 uur per dag voor het beeldscherm leidde bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 – 17 jaar tot een slechtere psychische constitutie: Ze schoten tekort op het gebied van nieuwsgierigheid, zelfcontrole en emotionele stabiliteit en hadden twee maal zoveel risico op een angststoornis of een depressie, aldus Prof. Twenge van de San Diego State University https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335518301827#!

Eerder gebruikmaken van smartphone bevordert kortzichtigheid.
De waarschijnlijkheid, m kortzichtigheid te ontwikkelen, neemt toe met het eerdere gebruik van smartphones e. d.

Meer dan bij het inkijken van boeken wordt de opmerkzaamheid bij beeldscherm-apparatuur voor langere tijd op het nabijgelegen gebied gefocused, waardoor de oogappel goter wordt.Deze vergroting van het oog heeft een kortzichtigheid (Myopie) tot gevvolg. Deze ontwikkeling is niet meer omkeerbaar en blijft een leven lang bestaan, vandaar dat steeds meer kinderen al vroeg een bril nodig hebben. Kortzichtige mensen hebben daarnaast een groter risico op daaruit voortkomende aandoeningen als afstoting van het netvlies, beschadigingen aan de Macula of een verhoogde druk op het inwendige oog, die tot groene staar kan leiden.
“Kijk uit! Wat Je Kind Met Media Doet” https://www.schau-hin.info/, waarschuwt een campagne daarom. Andere info over het smartphone-epidemie (Spitzer https://www.amazon.de/Die-Smartphone-Epidemie-Gefahren-Gesundheit-Gesellschaft/dp/3608963685/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1549536086&sr=1-1&keywords=smartphone+epidemie) vindt u hier http://www.vfa-ev.de/studien-und-materialien/#hirnforschung.

Evenzeer zouden we moeten kijken naar wat onze kinderen emotioneel nodig hebben: In geen geval een nieuw “Kinderdagzorgprogramma” https://prokindertagespflege.fruehe-chancen.de/, waarmee Gezinsminister Giffey https://www.tagesschau.de/inland/giffey-vorwuerfe-101.html weer met zeer veel geld (22,5 mln. Euro) de zorg door vreemden van kleine kinderen er doorheen drukt. Kinderen hebben echter onze persoonlijke tijd en aandacht nodig! Want zorg door vreemden en crèches http://www.vfa-ev.de/studien-und-materialien/#krippen kunnen de ontwikkeling van het kind in gevaar brengen.

Toenemende ontwikkelingsstoornissen bij beginnende basisschoolleerlingen.
Het aantal ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen de 5 – 7 jaar nam in de afgelopen 10 jaar toe met 26, 5 %.
Meer dan82 % van de gediagnosticeerde ontwikkelingsstoornissen heeft betrekking op de spreek- en taalontwikkeling, gevolgd door storingen in de motorische ontwikkeling.

In 2017 werd bij 41,3% van de 5 – 7-jarige jongens en bij 27,9% van de meisjes een ontwikkelingsstoornis geconstateerd.

Overeenkomstig het geneesmiddelenbericht van de AOK https://www.wido.de/fileadmin/wido/downloads/pdf_heil_hilfsmittel/wido_hei_hmb_2018_1218.pdf ontvingen in 2017 17,8% van de jongens en 10,7 % van de meisjes in deze leeftijdsgroep psychotherapeutische hulp. Veel tijd en toewijding hebben zij echter ook nodig van hun eigen familie.

Flyer
Onze geactualiseerde info-flyer http://www.vfa-ev.de/broschueren/ “Risico kindercrèche” en “Het gezin is onontbeerlijk” kunt u met genoegen verder gratis in yhet door u gewenste aantal aanvragen om door te geven en ter informatie.

Het door ons aanbevolen boek “Opvoeden leren” https://www.amazon.de/Erziehen-lernen-Eltern-Erzieher-sollten/dp/3930039516/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1548595031&sr=1-2&keywords=christa+meves van Christa Meves is een opvoedkundig hulpboek vanaf het eerste levensjaar tot en met het einde van de puberteit.
Dank U
Wij danken u heel hartelijk voor uw steun en de bevordering http://www.vfa-ev.de/spenden/ van ons werk.

U stimuleert en helpt kinderzielen!
Donatie-rekening: Sparkasse Uelzen
IBAN: DE 9825 8501 1000 0005 5533, BIC: NOLADE 21 UEL
Stuurt u a. u. b. deze nieuwsbrief door aan belangstellende ouders.
Voor directe verwijzing a. u. b. hier klikken: http://www.vfa-ev.de/index.php?id=3
***************
*)Uw team van verantwoordelijkheid voor het gezin e. V.
info@vfa-ev.de , http://www.vfa-ev.de

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/02/13/niemand-versteht-mein-kind-besser-als-ich/#more-23548