Arm Nederland

Door: George Berben.

Gewoon wat feiten op een rijtje over de huidige staat waarin Nederland
zich bevindt op diverse onderwerpen.

Een volksvertegenwoordiger van D’66 vindt dat burgers moeten werken
tot aan hun 67ste levensjaar. Echter ná hun 70ste moet er, volgens haar, een geriater aan te pas komen om te beoordelen of deze burger nog een operatie
mag ondergaan.
Minister Bruins van Volksgezondheid ziet wel iets in haar plannen, een
discriminerende optie om ten koste van de ouderen te bezuinigen in de
gezondheidszorg.
Gezien allerlei mensonwaardige voorstellen vanuit de regering en het
parlement zou men kunnen bedenken dat het wenselijk zou zijn, een
psychiater te laten vaststellen of Ministers, staatssecretarissen en volksvertegenwoordigers over een gezond psychisch vermogen beschikken.

Of diverse rechters over een gezond psychisch vermogen beschikken
valt te betwijfelen. De burgemeester van Weert kondigde een noodmaatregel
af om burgers te beschermen tegen criminele illegale asielzoekers uit veilige landen.
Ondanks 221 (winkel)diefstallen, straatterreur, overlast en volgens eigen zeggen van deze groep ook criminelen, die waren betrokken bij pogingen tot aanranding en verkrachting van vrouwen en meisjes tijdens een jaarwisseling in Duitsland,vonden Raadsheren van “het Hof” de noodmaatregel van deze Burgemeester
in strijd met de Wet en stelden hem in het ongelijk.
Het OM weigerde de leden van deze criminele groep illegale asielzoekers
strafrechtelijk te vervolgen. Conclusie: de criminelen hebben weer gewonnen en de bestolen middenstanders en burgers die te maken hebben gehad met de overlast hebben het nakijken.

Een hard werkende middenstandster wordt belaagd, getreiterd en krijgt zeer
discriminerende teksten naar haar hoofd geslingerd. Zij verdedigt haar kind en zichzelf tegen deze hangjongeren. Niet deze hangjongeren staan voor
de rechter, maar wel deze mevrouw die vervolgens haar zaak moet sluiten
en moet verhuizen.

Een groep uitkeringsgerechtigden c.q. gesubsidieerde zogenaamde antiracisten proberen al jaren een kinderfeest te verstoren. Zij gebruiken moordlustige teksten om hun argumenten kracht bij te zetten.
Niet zij staan voor de rechter maar Friese burgers ( de blokkeerfriezen), die willen dat kinderen kunnen blijven genieten van dit kinderfeest, worden
veroordeeld.
Door de harde acties van kleine minderheden die zeggen te strijden tegen de “gevolgen” van het slavernijverleden gaan politieke bestuurders door de
Knieën. Pleinen en straten die de naam dragen van zeehelden of belangrijke
Nederlanders uit het verleden moeten uit het straatbeeld verdwijnen.

Ook de lange arm van een dictator mag tot in Nederland reiken waarbij zijn
invloed geen goed zal doen aan de integratie van Turks/Nederlandse kinderen.
In het land van Erdogan zitten mensen onschuldig in de gevangenis. Vrijheid
van meningsuiting en vrije journalistiek is verboden. Toch mag deze dictator ongehinderd, via zijn weekendscholen, kinderen hersenspoelen die hier in
Nederland hun toekomst hebben.

36 jaar lang kan een sporttrainer jongen mensen seksueel misbruiken.
Ondanks dat er aangiften en/of meldingen zijn gedaan lieten het OM, de
Politie,sportbestuurder en sportbonden deze slachtoffers in de steek.
Afspraken tussen al deze instanties werden niet op een juiste manier nageleefd en de beerputten en doofpotten werden weer gevuld.

Burgers worden nauwkeurig gevolgd in hun doen en laten. Bij het aanvragen
van toeslagen en het doen van belastingaangifte behoor je niet te frauderen.
Dat mag wel van het Uwv als je hier als gastarbeider tijdelijk komt
werken, vervolgens weer naar het thuisland vertrekt en daar slapend rijk
wordt met uitkeringen vanuit Nederland.
Ondanks dat het UWV op de hoogte was werd er geen actie ondernomen en
een van de verantwoordelijken van dit beleid krijgt promotie en wordt minister.

Tienduizenden burgers lopen het gevaar in financiële problemen te komen
na ontslag bij hun werkgever of als het bedrijf c.q, winkelketen failliet gaat.
Uitkeringen laten te lang op zich wachten en ouderen moeten voldoen aan
een moeizame sollicitatieplicht waarbij zelfs kan worden gedreigd met
financiële kortingen op de uitkering.
Dat geldt uiteraard alleen voor de gewone burgers. Politici zorgen goed voor zichzelf door de door hen zo gekoesterde wachtgeldregeling.
Minister Ollongren weigert bekend te maken welke ex-politici de groot-
verdieners zijn bij het jarenlang “binnenhalen” van grote bedragen aan
belastinggeld. Zelfs als politici zelf de brui aan hun baan geven, hebben zij recht op wachtgeld, iets wat voor de gewone burger ondenkbaar is.

Dat de Overheid zelf een heel slechte werkgever is weten burgers die
met de Overheid in conflict raken. Defensie spant hierbij wel de kroon om
dit zo uit te drukken. Leugens of het verdraaien van de feiten als militairen omkomen en nabestaanden wat op de mouw gespeld wordt.
Militairen en burgerpersoneel dat ziek werd of overleden zijn door het werken met giftige stoffen of werkten en sliepen in de directe omgeving van de
verbrandingskuilen met daarin, mogelijk kankerverwekkend, afval lopen tegen een muur van afwijzing op.

De Overheid wijst op de verspreiding van het vele nepnieuws in de media
maar vergeet daarbij de hand in eigen boezem te steken.
De Overheid brengt maar al te graag naar buiten wat goed gaat, maar wat fout gaat mogen burgers niet weten.
Politici weten de TV camera’s te vinden als zij iets te melden hebben waarbij zij zichzelf in de kijker kunnen plaatsen. Echter horen we Rutte, zijn
ministers, staatssecretarissen en politici te vaak niets zeggen als het voor de burgers belangrijk is, in verband met hun bestaan, inkomen of gezondheid.
Dan kan men uit “staatsbelang” opeens niets zeggen en moet er opeens in
achterkamertjes “koehandel” gedreven worden.

Tot slot nog even de klimaatterreur, ons opgelegd door GroenLinks en D’66,
Waarbij achter de schermen aan de touwtjes wordt getrokken door Samsom
en kindervriend Ed ‘Raket’ Nijpels.

De Overheid zendt spotjes uit dat lenen geld kost, maar zadelt huiseigenaren, ook zij die geen dikke spaarrekening hebben, op met zware lasten om de woning energiezuinig en gasvrij te maken.
De Overheid vindt het dan opeens geen probleem als er leningen afgesloten
moeten worden of een tweede hypotheek moet worden afgesloten.
Deskundigen hebben berekend dat het energie zuinig maken van een doorsnee
woning op zijn minst €35.000 gaat bedragen.

Ik vrees dat deze groene klimaatterreur vele burgers zwaar op de maag zal
liggen. De Nederlandse Overheid laat zich weer gelden als het braafste
jongetje van de klas. Niet de grote meest vervuilende landen mogen het voortouw in handen nemen, nee dat doet het kleine Stipje Nederland wel.
De jeugd spijbelt op donderdag voor de klimaatdoeleinden, maar niet op
zaterdag of zondag uiteraard. Wel eens een terrein bekeken, bijvoorbeeld het terrein en de campings van Pinkpop, waar jongeren drie dagen hebben gefeest.

Ik las dat een van de leiders van deze protest-jongeren erg houdt van verre reisvakanties.

Hij zal beslist veel fietskilometers hebben afgelegd.

Door: George Berben

Een gedachte over “Arm Nederland

Reacties zijn gesloten.