De kogel door de kerk of toch de bezem

Door: George Berben.

Met een forse portie cynisme mag ik ná zoveel jaren wel vaststellen dat het wel in het voordeel werkt als men een academische titel draagt.

De franse socioloog Frederic Martel, zelf homoseksueel, rekent in zijn
boek af met de schandalen in het Vaticaan.
Het is echter pijnlijk te moeten ervaren dat signalen, al vele jaren naar buiten gebracht door mensen die te maken kregen met seksueel misbruik, opzettelijk werden genegeerd door de Overheid, de media ,OM en politie.
De redenen voor het negeren van die signalen of zelfs aangiften die werden
gedaan tegen RK kerkleiders in Nederland waren wel duidelijk:
het beschermen van een belangrijk instituut, de Rooms-katholieke kerk.

Voor alle duidelijkheid wil ik stellen, dat ik niets heb tegen mensen met een andere seksuele geaardheid waar ze zelf ook niet om hebben gevraagd.
Homoseksualiteit heeft, volgens deskundigen op dit gebied, niets te maken met het seksueel misbruiken van kinderen. Echter door schade wijs geworden,zoals vele andere kinderen die moesten opgroeien onder de
vleugels van religieuzen in gestichten of kindertehuizen, kan een gebrek
aan seksualiteit leiden tot een van de de meest criminele misdaden: het
misbruiken van kinderen om te voorzien in de eigen seksuele lusten.
In een kort interview legt Frederic Martel duidelijk niet alleen een vinger
Maar twee handen op de etterende open wond binnen het Vaticaan.

Al jaren noem ik ons, de mensen die kindermisbruik binnen de RK kerk
Aan de orde wilden stellen, de roependen in de woestijn.
Als voorbeeld daarvan hieronder één van mijn vele artikelen richting
Overheid, politiek en de media, dat echter alleen maar tegenwerking ondervond.
De namen noemen van Nederlandse kardinalen en bisschoppen was al
not done. De grootste krant van Nederland weigerde de feiten weer te geven.

Ministers van Justitie,het OM en de politiek hebben door de vele decennia heen beweerd, de criminaliteit te bestrijden. Helaas voor hen heeft de waarheid de leugen al heel lang geleden ingehaald. Ik bestempel de RK Kerk, op grond van feiten, tot de meest criminele organisatie in Nederland. Zeer ernstige misdaden waaronder seksueel misbruik en psychische mishandeling van kinderen, waarvan de Overheid al in de vroege vorige eeuw van op de hoogte was, werd in de vele doofpotten gestopt. RK kardinalen en bisschoppen,maar ook hun “Werknemers”, zoals pastoors, kapelaans en andere religieuzen werden ontzien door het Openbaar Ministerie en niet vervolgd. Het staat als een paal boven water dat diverse kardinalen en bisschoppen, zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van de Wet zowel als dader of mededader. Zij weigerden aangifte te doen van seksueel misbruik en mishandeling van kinderen bij Justitie en het OM wilde dit niet eens weten. In mijn gesprek met Bisschop Wiertz stelde deze zich, zeer arrogant, boven de Wet door te stellen dat het niet zijn taak was om Justitie op de hoogte te stellen van deze misdaden binnen zijn bisdom. Hij ging zelfs een stap verder en liet de daders verder gaan met het misbruik in een andere parochie! De leugens en de arrogantie van Kardinaal Simonis gingen nog een stapje verder. Hij loog voor de TV-Camera’s over zijn onwetendheid mbt seksueel misbruik, maar was betrokken bij seksueel misbruik door geestelijken, waaronder een pastoor die hij steeds in bescherming nam. Ook deze liegende prelaat, of beter farizeeër, werd niet vervolgd door het OM. Zoals we inmiddels weten bevinden een aantal Nederlandse kardinalen en bisschoppen zich in “GOED” gezelschap van kardinalen,bisschoppen en priesters over de hele wereld die de bijbelse uitspraak “LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KOMEN” in praktijk hebben gebracht en nog steeds brengen om hun eigen ziekelijke seksuele lusten te bevredigen! De Overheid luistert vroom naar deze kindermisbruikers ,maar zij die deze misdaden moesten ondergaan behoren te zwijgen. Onlangs schreef ik een lange brief naar deze minister van Justitie met vele aanklachten tegen daders van seksueel misbruik en tegen hen die deze misdaden toestonden. Dit was niet de eerste maal in de afgelopen 40 jaar van strijd tegen de Overheid. maar “Den Haag” wenst ziende blind te zijn en horende doof! Kardinaal Simonis is oud en zal zijn aardse straf hier vast ontlopen en bij zijn overlijden zal deze “Koninklijk onderscheiden” Kerkleider vast een zeer eervol afscheid krijgen en de dienst voor hem zal bijgewoond worden door vele HOOGGEPLAATSTEN die hem de hemel in zullen prijzen. Als er een God bestaat die rechtvaardig is zullen kindermisbruikers in eeuwigheid moeten branden in de hel!

De RK Kerk een criminele organisatie noemen is geen woord teveel gezegd.
Over de hele wereld worden door (hoge) geestelijken kinderen misbruikt waarbij
Deze misdrijven steeds weer in de doofpot verdwijnen. Dat kan niet anders zijn
dan ingegeven door onderlinge afspraken vanuit het vaticaan waar men geen
schandalen wenst.
In het korte interview in Nieuwsuur geeft Frederic Martel duidelijk aan waarom
Priesters en religieuzen door hun bisschoppen en kardinalen worden beschermd,
namelijk om zichzelf te beschermen.

Het is niet eens meer een vraag hoe het mogelijk is dat kardinalen in het Vaticaan zich seksueel laten bedienen door jonge moslim asielzoekertjes, een partner hebben, of gebruik maken van een escort service,maar meer de vraag hoe dit gedrag kon uitgroeien tot een internationaal pedo-netwerk.
De schuld alleen neerleggen bij de RK kerk en deze kerkleiders en hun “werk-
Nemers” zou niet eerlijk zijn. De Overheden in de diverse landen hebben altijd
de ogen gesloten voor dit gedrag uit diverse overwegingen.
De Nederlandse Overheid en het OM zijn daarop geen uitzondering.

Het instellen van commissies om mishandeling en kindermisbruik te laten onder-
Zoeken was slechts m.i. ingegeven om het eigen Overheidsbordje schoon te vegen.
Waarom Nederlandse prelaten, die zich schuldig hebben gemaakt of medeschuldig
waren/zijn aan het seksueel misbruiken of laten misbruiken van onschuldige
kinderen, niet werden of worden vervolgd door het OM laat ik graag aan u over.

Mijn opvatting daarover heb ik in veel artikelen gedeeld, maar vond geen gehoor.

George Berben
Auteur : kind van de rekening, een verboden bestaan.