Free Billy Six! – tenenkrommend optreden van Minister van Buitenlandse Zaken Maas

Door: Hanno Vollenweider (gastauteur op PP)

De open brief aan alle Duitse parlementariërs werd begin deze week verspreid in het parlement. Alle afgevaardigden werden aangeschreven door de actie “Free Billy Six.” Tot op heden kwam er – behalve dan van de AfD-parlementariërs – geen enkele, maar dan ook geen enkele reactie. Een gastbijdrage van Hanno Vollenweider

Welnu, ook dit ís een reactie en niemand moge meer gepikeerd en verontrust reageren op het feit, dat het in causa Billy Six meer dan zeer opvallend stil blijft in de kringen der volksvertegenwoordigers.

Boris Rosenkranz, onderscheiden met de Bert Donepp-prijs 2018 https://blog.grimme-online-award.de/2018/02/wer-kritisiert-gewinnt/ en qua gezindheid zéker niet rechts-populistisch, schreef op zijn website Übermedien https://uebermedien.de/35280/deutscher-reporter-in-haft-kaum-solidaritaet-mit-billy-six/:

“ROG- coördinator Christian Mihr zegt https://www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/billy-six-muss-faires-verfahren-bekommen/ , dat de zaak tegen Billy Six een “farce” is, en naar het schijnt politiek gemotiveerd; de beschuldigingen zijn ‘grof. Daarom eiste ROG (Reporters Zonder Grenzen), de reporter “met onmiddellijke ingang” vrij te laten, “in een proces, conform de Rechtsstaat”. (…) De zaak- Six doet denken aan de zaak-Yücel, en zou eigenlijk voldoende aanleiding bieden, om wederom luidkeels op te komen voor de persvrijheid en te ijveren voor de vrijlating van deze journalist. (…) Maar waarschijnlijk is het ook nog iets anders, wat velen ervan weerhoudt, #freebilly-buttons op te spelden, en is het niet alleen het feit, dat Venezuela ver weg ligt. “Ik wil niet uitsluiten”, zegt ROG-coördinator Mihr, “dat sommige personen, gedeeltelijk ook media, eerder terughoudend zijn vanwege de politieke oriëntatie van de Heer Six, resp. zijn opdrachtgevers.”Want Billy Six werkt uitsluitend voor rechtse media.”

Precies dit gebeurt nu voor de ogen van ons allen. Behalve bij de AfD-parlementariërs zijn de “Free Billy” Buttons nergens te zien.

Tot zover de luidkeels blèrende voorvechters van de mensenrechten, de democratie en de vrijheid van het woord, tot zover onze volksvertegenwoordigers. Een journalist is onterecht opgesloten – en zij wenden hun blik af. Zij worden in een open brief ter verantwoording geroepen en opgeroepen, zich een houding te geven en achter hun zo graag geproclameerde idealen te staan – en ze duiken weg. Tenslotte zijn toch niet alle mensen gelijk, nietwaar, Gij eerwaardige vertegenwoordigers van het volk in uw Ivoren Toren?

De hoogst on-fraaie verdenking, die een linkse als Boris Rosenkranz wèl duidelijk durft te formuleren, blijkt helaas waarheid te zijn. Billy Six geldt als “rechts” en is daarom geen mensenrechten waardig.

Tijdens de 79ste ziting van het Duitse parlement, woensdag 13 februari jl., lukte het de AfD-parlementariër Jürgen Braun, het thema Billy Six in pleno aan te snijden. Uittreksel uit het protocol:

Jürgen Braun (AfD): “Mijnheer de Minister, (…) Nog steeds onaangenaam zijn individuele gevallen, om welke de regering zich slechts beperkt- of in het geheel niet bekommert. In Venezuela zit sinds 17 november 2018 de Duitse reporter Billy Six in eenzame opsluiting, opgesloten door de Geheime Dienst. De Duitse regering heeft tot nu toe in deze zaak nawijsbaar niets of zeer weinig ondernomen De Duitse regering wil nu aandringen op een proces conform de rechtsstaat, hoewel Billy Six een onschuldige journalist is, die werd gearresteerd door een socialistische dictator. Minstens vijf journalisten uit andere landen zijn intussen vrij gekomen, aangezien die landen er voor hebben gezorgd, dat hun journalsten -hun staatsburgers- vrijkomen. Waarom onderneemt de Duitse regering op dit gebied zo opvallend weinig en wat denkt zij, in de toekomst te doen? Hangt het dan mogelijk van de gezindheid van Billy Six af, of men zich inzet voor een onschuldig vervolgde, oftewel, waarom is de Duitse regering wat betreft deze zaak in Venezuela zowerkeloos blijven toekijken?


Heiko Maas, minister van het ‘buitengebeuren’: “Meneer de afgevaardigde, de in uw vraag ingebouwde veronderstelling wil ik terugwijzen en dit ook documenteren aan de hand van concrete gebeurtenissen. Het Bureau Buitenlandse Zaken en de Ambassade in Caracas dragen consulair zorg voor Billy Six. 9 januari jl. heeft er reeds een eerste bezoek in de gevangenis plaatsgevonden door onzeambassadeur. Zij hebben er op gewezen, dat wij ons t. o. v. de verantwoordelijke instanties hebben ingezet voor een rechtsstatelijk proces.”

(Tegenwerpingen door afgevaardigden van de AfD – Jürgen Braun [AfD]: “Daar klopt toch niets van!”)

“De ambassade zorgt er momenteel ook voor, dat de door de Heer Six gekozen advocaat eveneens kan worden gevolmachtigd. Daarenboven maken wij ook bij de zaak-Billy Six gebruik van de gangbare consulaire zorg, en wel via alle communicatieve wegen. De ambassadeur is meerdere keren langs geweest bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Caracas en het Bureau Buitenlandse Zaken heeft ook i. v. m. deze zaak reeds hier in Berlijn een gesprek gevoerd met de Venezolaanse ambassadeur.”

(Jürgen Braun [AfD]: “Wanneer komt hij vrij?”)

– Einde van het uittreksel uit het protocol –

Het antwoord van meneer de minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas is opmerkelijk. Zoals bekend is, werd Billy Six op 17 november gearresteerd. Van 17 november tot en met 9 januari zijn 54 dagen, bijna 2 maanden verder en de minister praat over een gevangenis-bezoek van de Duitse ambassadeur “REEDS op 9 januari”?

Ook de bewering van meneer Maas, dat de Duitse regering zich zou hebben ingezet voor een rechtsstatelijk proces voor Billy Six is duidelijk een zéér grootmoedig-welwillende interpretatie. De organisatie “Reporters Zonder Grenzen”heeft zich nadrukkelijk voor Billy Six ingezet https://www.reporter-ohne-grenzen.de/pressemitteilungen/meldung/billy-six-muss-faires-verfahren-bekommen/. Evenals de site “Übermedien” en “Freischreiber” en ook Deniz Yücel (vert.: Deniz Yücel?!) Allen worden bedankt. Zij hebben allemaal blijk gegeven van een fabuleuze houding – ondanks volledig tegengestelde politieke uitgangspunten. Van de Duitse regering of van het parlement was daarentegen niets te horen en te zien.

Wat de “gangbare consulaire zorg”allemaal inhoudt, weten wij niet. De formulering doet echter vermoeden, dat alleen maar het verpichte programma wordt gevolgd.

Klaarblijkelijk waren bij de, in de zaak- Billy Six zo hevig geïnteresseerde, Duitse regering bij de parlementszitting op 13 februari ook de nieuwe berichten over Billy Six , die die Junge Freihet al op 12 februari had gepubliceerd, niet bekend. Namelijk, dat er sprake is van positieve berichten over het lot van Billy Six https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2019/wie-geht-es-billy-six/:

“Van de gevangenisdirecteur heeft Billy Six vernomen, dat zijn zaak werd overgedragen aan een civiele rechtbank. Tot nu toe berustte het proces bij de militaire rechtbank. (…) Eindelijk krijgt Billy Six een nieuwe advocaat. Tijdens het bezoek van het ambassade-personeel kon hij een geautoriseerde brief aan zijn gewenste advocaat ondertekenen. Deze zou, aldus Edward Six, deze week nog de autorisering bij de verantwoordelijke rechtbank neerleggen. De pro Deo-advocaat had Billy Six slechts een keer gezien, op 18 november van het afgelopen jaar tijdens de voorgeleiding voor de politierechter.

Gevangenis-bezoeken moeten in het vervolg on-bureaucratisch kunnen worden aangevraagd bij de gevangenisdirecteur en hoeven niet door de Duitse ambassade bij de regering te worden aangevraagd.

Laten wij ons dus met Billy’s familie verheugen over de eerste stappen voorwaarts en verder strijden voor zijn vrijlating, want op de regering kunnen we blijkbaar niet bouwen.

Free Billy Six!

De brief aan alle parlementsleden vindt u hier ter downloading!
U kunt hem afrukken en hem aan uw vertegenwoordigers in het parlement sturen! https://dieunbestechlichen.com/freebillyanschreiben/

Door: Hanno Vollenweider.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/15/free-billy-six-peinlicher-auftritt-von-aussenminister-maas/