GROENLINKS RACISME: VOOR BETERMENSEN ZIJN ANDERSDENKENDEN “MINDER ONTWIKKELD”

Door: Hanno Vollenweider (Gastauteur op PP)

Wie zich afvraagt, of de betermens/goedmens zichzelf metterdaad voor de ‘betere mens’ houdt, heeft daar nu een antwoord op gekregen in de “Spiegel”. In het korte artikel “Toekomst-analyse – Wat er na de prestatie-maatschappij komt” http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zukunftsanalyse-nach-jane-loevinger-weg-vom-leistungsideal-a-1248816.html wordt de doodzieke gedachtengang geopenbaard van een radicaal ‘betermens’-wereldbeeld, dat overloopt van een nieuwe vorm van racisme, resp. van de geringschatting van andersdenkenden. Een gastbijdrage van Hanno Vollenweider.

Hieruit leren wij: Betermens-psychologen classificeren heel duidelijk bij mensen “ontwikkelingsfasen”. Zo wordt er b. v. in de inleiding nog redelijk mild gesteld:

“Stel u voor, dat u in een wereld zou leven, waarin U zich vrij kunt ontwikkelen. In een maatschappij, waarin zelfverwerkelijking hoger wordt aangeslagen dan productiviteit. Waarin U minder werkt en in plaats daarvan uw diepe verlangens volgt. (…) Veel psychologen denken, dat er in de doelgerichte ontwikkeling van het ik, in deze mysterieuze, in ons allen gewortelde instantie de sleutel ligt naar een meer open maatschappij.”

Dan volgt er echter een tabel, die mensen en hun “ontwikkeling” indeelt in fasen en hoofdkarakteristieken. De laagste fase, de “zelf-oriënterende fase met de korte aanduiding E3:

“Typische manier van optreden: Opportunistisch. Sterk gericht op het eigen voordeel. Goede antenne voor gelegenheden, die de eigen belangen doorzetten. Gedeeltelijk agressief-intimiderend. Typische manier van denken: Voelt zich snel aangevallen. Vriend-of-vijandlogica. Zeer kortzichtige tijdhorizon.”

Bij de hoogste en meest nastrevenswaardige fase E7, de “relativerende fase”, wordt vervolgens gezegd: “Levensmotto: Individualiteit. Typische manier van optreden: Grotere toegankelijkheid voor andere meningen en leenswijzen. Zelfverwerkelijking ten opzichte van sociaal vastgestelde rollen. Typische manier van denken: Relativeert in toenemende mate eigen inzichten en die van anderen. Toetst eigen inzichten aan de maatschappelijke bestempeling. Groeiend bewustzijn voor de complexiteit en uniekheid van elk moment.”

Aan het eind van de tekst volgt dan nog iets van propaganda voor De Groenen, die zogezegd vele karaktertrekken van de fase E7 in zich verenigen. En vanzelfsprekend propageert de schrijver een onvoorwaardelijk basis-inkomen, dat de staat door middel van kunstmatige intelligentie, robotachtigheid en automatisering moet financieren. Aha. Zonder basis-inkomen zou het namelijk niet mogelijk zijn, zichzelf eenvvoudigweg te ontwikkelen – Op de één of andere manier moeten toch de kosten voor het levensonderhoud verzekerd zijn.

Bovendien wordt er beweerd, dat de voortschrijdende maatschappelijke ontwikkeling, of liever gezegd: de ontwikkeling van vele betermensen opwaarts tot in de aan God gelijke E7 veel simpele mensen aan het onzeker zou maken – wat er vanzelfsprekend toe zou leiden, dat AfD en Trump momenteel zo veel toeloop zouden krijgen.

Wat de Spiegel hier propageert, is niets anders dan racisme. Alleen gaat het hier nu niet meer slechts om ordinaire uiterlijkheden zoals een huidskleur of ethnische afkomst, het gaat om de gezindheid van een mens, de manier, waarop hij in het leven staat. Mensen met een andere houding t.o.v. de wereld en tegengestelde beslissingen over het eigen leven als “minder ontwikkeld” neer te zetten is niet alleen ergerniswekkend, het is ook de definitieve stap naar de totale tweedeling van de maatschappij!

Het zijn de Linksen en de Groenen, die een dergelijk gedachtengoed de wereld in brengen en daarmee zelfs kinderen al infiltreren. Wie zich niet aanpast aan de nieuwe wereld van de “gelijkheid” wordt buitengesloten.

De paradox is, dat hier steeds opnieuw gesproken wordt van “persoonlijke ontwikkeling” of “doelgerichte ontwikkeling van het “ik”, terwijl een individuele ontwikkeling onder de hierboven genoemde gezichtspunten in het geheel niet mogelijk is. Dergelijke publicaties mogen in geen geval lichtvaardig worden opgenomen. Vóór in de jaren ’30 de Nazi’s, door perfide rassen-theorieën gedekt, mensen deporteerden, steriliseerden of doodden, kon dit gedachtengoed vele decennia in de samenleving rijpen. Vanuit het oogpunt, dat tegenwoordig alles sneller gaat, zouden wij snel moeten handelen, voor het te laat is!

Het is de moeite waard, deze bijdrage in de Spiegel http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/schweizer-bank-julius-baer-verliert-rechtsstreit-um-verschwundene-ddr-millionen-a-1251964.html in zijn geheel te lezen, hij is op het Net vrij toegankelijk om te bekijken. Dergelijke gedachten kennen wij anders alleen van totalitaire structuren, een gedachtenwereld zoals die van de Nazi’s of tegenwoordig bij Scientology!

via Die Unbestechlichen https://dieunbestechlichen.com/2019/02/der-neue-rassismus-fuer-bessermenschen-sind-andersdenkende-minderentwickelt/

Door: Hanno Vollenweider.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/17/linksgruener-rassismus-fuer-bessermenschen-sind-andersdenkende-minderentwickelt/