Münster: “Tweespalt in de parochie” is geen probleem, als het tegen de AfD gaat

Door: Felizitas Küble (Gastbijdrage).

Zoals bekend is het katholieke priesters uitdrukkelijk verboden https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/veroeffentlichungen/deutsche-bischoefe/DB02.pdf, zich bezig te hoden met partijpolitie; ook mogen ze zich met betrekking daartoe niet openlijk uitlaten. De reden: Op deze manier moet een “tweespalt in de parochie” worden vermeden. Want het is duidelijk, dat zich in de parochies verschillende politieke beschouwingen bevinden en iedere keer weer een deel van de “schaapjes”onnodig voor het hoofd gestoten zou worden, als meneer Pastoor partijpolitiek kleur zou bekennen.

IN EEN SCHUITJE MET DE ANTIFA

Maar in Münster wordt naar het schijnt een ander liedje gefloten – in elk geval dat van de Lamberti-kerkleiding. Het plaatselijke Dekenaat aldaar heeft zich indirect aangesloten bei de links-gerichte, door de extreme Antifa gestuurde protesten tegen de Nieuwjaarsreceptie van de AfD.

Er werd Vrijdagmiddag zelfs een speciale openbare gebedsdienst gehouden onder leiding van stadsdecaan Jörg Hagemann, die zich opstelde tegen de AfD. Het ging om een oecumenische actie, waaraan ook de kring van Evangelische kerken deelnam.

De pastor van St. Lamberti, Domcapitularis Hans-Bernd Köppen, liet hiertoe een reusachtige Europa-vlag aan de kerk ophangen. Dit moest, zo heette het, een “teken zijn voor tolerantie, bereidheid tot dialoog en vreemdelingen-vriendelijkheid” tezamen met tolenantie tot precies aan de grenzen van de eigen mening – en sluit daarom aanhangers van de AfD uit. – Pastor Köppen gaf daarnaast een interview met de WDR https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/demonstrationen-muenster-afd-100.html.

VERSTOORDE VERHOUDING TOT RECHT EN ORDE

Deze gebeurtenis is des te verbazingwekkender, nadat de administratieve rechtbank Münster onlangs nog de “verduisteringsactie” van het rood-groen-zwarte stadsbestuur van Münster in duidelijke bewoordingen had bekritiseerd.

Dat ging hierom, dat in het voorjaar de lichten van het raadhuis werden gedoofd, toen de AfD daar haar nieuwjaarsreceptie hield. De rechter maakte de aanmerking, dat de stad Münster hiermee haar neutraliteitsplicht had geschonden, zodat de AfD met haar juridische aanklacht volledig in het gelijk werd gesteld – een zware slag en blamage voor de stadsraad en het gemeentebestuur.

Wat voor de stad Münster geldt, zou pas echt van kerkelijke zijde als norm moeten gelden, namelijk ambtelijke neutraliteit in partijpolitiek opzicht.

WN-KARIKATUUR NEEMT KERKELIJKE EENZIJDIGHEID OP DE KORREL

De karikatuur hierboven van de Westfälische Nachrichten van zaterdag jl. (23.2) is verbazingwekkend kritisch gezien de momentele verhoudingen, want de tekenaar Arndt Zinkant neemt het eenzijdige partij-trekken door deLamberti-geestelijkheid onder de sceptische loep:

Onder het motto “Münster toont vlag”als ondertiteling van de karikatuur ziet men links de kerktoren van Lamberti en rechts een Moskee. In de hoek linksonder de Lamberti-kerk is een bordje “AfD EEUIT”en een spandoek “tegen vreemdelingen-vijandigheid” zichtbaar – en in de kerktoren bevindt zich een priester, die het volgende zegt tegen de islamitische Imam: “Hiermee geven wij een signaal af tegen intolerantie – geen zorgen, natuurlijk niet tegen VREEMDE intolerantie”.

MET DE INTOLERENTIE DAN DE POLITIEKE ISLAM BLIJKBAAR GEEN PROBLEMEN

De ironische “boodschap”is duidelijk: Dezelfde clerici, die zich opstellen tegen de vermeende “intolerantie” van de AfD, hebben blijkbaar geen problemen met de intolerantie van de politieke Islam – uit wat dat betreft in elk geval geen kritiek, laat staan dat ze blijk geven van een actief protest.

Zakelijkheid, eerlijkheid en neutraliteit zien er eventjes anders uit – en het roept de vraag op, waarom de leidende herders van Münster deze politieke tweedracht van van de Lamberti-parochie tot nu toe voor geen syllabe heeft veroordeeld.

SELECTIEVE MOED VAN BISSCHOP GENN

In “andere” gevallen kan Bisschop Dr. Felix Genn daarentegen snel “toeslaan”, bijvoorbeeld, toen hij vier jaar geleden de conservatieve pastoor Paul Spätling een preekverbod gaf, omdat de geestelijke een dag eerder een korte, Islam-kritische rede had gehouden – maar niet in een kerk of iets dergelijks, maar op een politieke manifestatie buiten zijn parochie.

De vaticaanse clericale congregatie heeft vervolgens dit preekverbod hoe dan ook als ongegrond teniet gedaan https://charismatismus.wordpress.com/2015/07/13/vatikan-hebt-predigtverbot-fuer-islamkritischen-pfarrer-paul-spaetling-auf/

Door:Felizitas Küble.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/24/muenster-spaltung-der-kirchengemeinde-ist-kein-problem-wenn-es-gegen-die-afd-geht/