“De beste gezinspolitiek is helemaal geen gezinspolitiek – de gezinnen moeten met rust worden gelaten”

Door: David Berger.

Zaterdag 23 februari jl. organiseerden het Actieverbond voor huwelijk en gezin – DemoFürAlle en het petitie-platform CitizenGo in München het symposium “Ouderrecht versus Staat: Waartoe leiden “kinderrechten” in de grondwet?”.

Het congres werd verzorgd door Hedwig v. Beverfoerde. Door middel van drie voordrachten, een interview en een podiun-discussie vernamen de bijna 400 deelnemers, waarom de geplande opname van “kinderrechten”in de grondwet het zoveelste gevaar voor het ouderrecht betekent en waarom dit ouderrecht absoluut moet worden verdedigd.

“Geen sprake van een tekort aan bescherming..”

In zijn openingstoespraak wees de rechtswetenschapper Prof. Dr. Jörg Benedikt het politieke voornemen om “kinderrechten” op te nemen in de grondwet ondubbelzinnig af: “De bescherming van kinderen is door de grondwet in voldoende mate voorhanden. Er is geen sprake van een tekort aan bescherming.

In gesprek met de journalist Klaus Kelle deden de kinderpsychiater- en kinderopvang-oprichtster Dr. Elke Möller Nehring, en de kinderopvangleidster Elsabeth Suntinger verslag over de voorrangspositie van “kinderrechten” in de huidige KDV-pedagogie. Aan de hand van talrijke curieuze voorbeelden uit het dagelijks reilen en zeilen van de KDV’s illustreerden ze, hoe de kinderen door een overmaat aan “participatie” – tot beslissingen over financiën en KDV-personeel aan toe – overvraagd zouden worden.

https://i2.wp.com/philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2019/02/matthias-gersdorff.jpeg?ssl=1

STAAT MOET DE VRIJHEID EN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET GEZIN VAN NATURE RESPECTEREN

Met verwijzing naar talrijke europese geestelijke grootheden verklaarde de filosoof Prof. Dr. Thomas Stark, waarom een staat de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van het gezin van nature zou moeten respecteren en verdedigen. Overeenkomstig het subsidiariteitsprincipe zou de staat het gezin in plaats daarvan hulp moeten bieden om zichzelf te helpen. “Ingrepen in het gezin verminderen het produktievermogen van het gezin en daarmee het vermogen van het gezin om bij te dragen aan de samenleving.” Als natuurrecht is het ouderrecht onverhandelbaar.

Dat het ouderrecht in Europa desondanks steeds vaker van de kant van de staat wordt ondergraven en geschonden, berichtte Laurence Wilkinson van de mensenrechtenorganisatie “Alliane Defending Freedom International”. Aan de hand van indrukwekkende en actuele gevallen uit Groot-Brittannië, Noorwegen en Duitsland bewees de advocaat de veelvuldige verkrachting van het volkerenrecht, doordat wele autoriteiten, onder het voorwendsel, het ” belang van het kind” te beschermen, de eenheid en de vrijheid van het gezin vernietigen.

“DE BESTE GEZINSPOLITIEK IS HELEMAAL GEEN GEZINSPOLITIEK. HET GEZIN MOET MET RUST WORDEN GELATEN.”

https://i2.wp.com/philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2019/02/podiumsdiskussion.jpg?ssl=1

De podiumdiscussie “Ouderlijke verantwoordelijkheid nu – Lust of last?”, gemodereerd door Klaus Kelle, vormde de afsluiting van het symposium. Prof. Dr. Gerd Habermann, economisch filosoof en publicist, bekritiseerde de dominantie van de sociale staat:

“De beste gezinspolitiek is helemaal geen gezinspolitiek. Het gezin moet met rust worden gelaten.” Dr. Johannes Schroeter, voormalig voorzitter van de Gezinsbond der Katholieken in Beieren, riep de ouders op, hun rechten en aanspraken bij de parlementariërs te laten gelden.

Patricia Fröhlich, advocate en homeschooling-moeder, hield een pleidooi voor het thuis-onderwijs en verklaarde, dat in haar vaderland, de VS, kinderen, die thuis onderwezen zijn, vanwege hun hoge niveau buitengewoon gevraagd zijn aan de universiteiten. Sabine Weigert, spreekster van de Ouder-actie Beieren, herinnerde ouders aan hun plicht om op te voeden en moedigde ze aan om stelling te nemen tegen de indoctrinatie van hun kinderen: “Alstublieft, lieve ouders, let op met de scholen, wees niet zorgeloos.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/02/26/die-beste-familienpolitik-ist-gar-keine-man-soll-die-familie-in-ruhe-lassen/