Kenzingen: Gewelddadigheid door jeugdige migranten schokt “Parel van de Breisgau”

Door: David Berger

In het, in de buurt van Freiburg gelegen, schilderachtige Kenzingen, dat zichzelf graag omschrijft als “De Parel van de Breisgau” https://www.kenzingen.de/de/, heerst sinds enkele dagen grote onrust. De politie Freiburg doet sinds woensdag jl. onderzoek tegen twee Syrische jongeren wegens verdenking van het toebrengen van gevaarlijk lichamelijk letsel. De burgers zijn geschokt, de plaatselijke CDU eist een snelle ontknoping en versterkt politietoezicht in hun dorp.

Het politiebericht van het bureau in Freiburg vat de feiten samen: Achtergrond van het onderzoek is een voorval, dat zich afgelopen woensdag, kort voor 18.00 uur, heeft afgespeeld in de buurt van de school in de Breslauer Strasse. Volgens de verklaringen van de politie tot nu toe raakte om te beginnen een gemeentebode op het schoolplein in een verbale uiteenzetting, omdat de jongelui aldaar rookten, op de speel- en klimtoestellen klommen en lawaai maakten.

Hetzejacht door Kenzingen?

Nadat de man zich kort daarop in de richting van de Hauptstrasse verwijderde, werd hij gevolgd door twee tot nu toe onbekende jongeren, die voor hem gingen staan. Plotseling, aldus de actuele informatie, sloeg één van beiden hem met een fles op zijn hoofd. Daarna werd hij bovendien door beide jongelui geslagen en getrapt. Toen een collega te hulp schoot, werd deze met een tot nu toe onbekend snijwerktuig aan de hand verwond. In aansluiting daarop vluchtten de daders. Twee Syrische jongelui van 15 en 16 jaar oud worden als zware verdachten gezocht.

De politiepost Kenzingen leidt het onderzoek en verzoekt om aanwijzingen van getuigen. In het bijzonder komen ook de jongeren uit de ca. tienkoppige groep als getuigen in aanmerking. Met de latere daad hadden ze blijkbaar niets te maken (om aanwijzingen wordt verzocht onder het telefoonnummer 07644/92910.

CDU Kenzingen waarschuwt voor vreemdelingenhaat.

Tot zover het politiebericht. Onder het opschrift “Nu ook in Kenzingen: Geweld door jeigdige migranten https://www.facebook.com/cdu.kenzingen/posts/827892034222786?__tn__=-R heeft reeds kort na de daad de plaatselijke CDU op haar Facebook-pagina melding gemaakt van het voorval. In haar mededeling staat te lezen:

“Na de achterbakse aanval van twee jeugddige migranten op een Kenzingse gemeente-medewerker is het voor de inwoners in Kenzingen belangrijk, dat het verloop van de daad zo snel mogelijk duidelijk wordt en de daders overeenkomstig onze wetten worden bestraft. De politie is versterkt opgedragen, om de probleemgebieden in Kenzingen te controleren en, zoals reeds toegezegd, ook bij de betreffende gezinnen te interveniëren, met medewerking van het Maatschappelijk werk en Bureau Jeugdzorg.

Oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers worden opgeroepen, thans de handen ineen te slaan en geen vreemdelingenhaat toe te laten. Wij wensen de successen van de integratie-werkzaamheden niet door dit voorval kapot te laten maken. Ons medegevoel gaat uit naar de beide verwonde stadsbodes en hun naasten.

Het geweld-exces was te voorzien.

De voor de lezers van PP niet onbekende Marc Ehret is bekend met de plaats delict en geeft op FB zijn commentaar op het politiebericht op een wezenlijk scherpere toon dan de CDU: “Is het eindelijk in Kenzingen zover, dat men na het invallen van de Duisternis niet meer veilig de straat op kan?”, vraagt hij. En vervolgens:

“Plaats delict Breslauer Strasse – de “school” is het Gymnasium, zodat ook onze kinderen in gevaar zijn, en met uw verlof, het was eenvoudigweg absoluut te voorzien, dat de extreme affiniteit met geweld van vele migranten uit de Levant of andere ‘Afrasische’ asiel-landen-van-herkomst de Üsenberger-stad niet bespaard zou blijven.

“Ben ik de enige, die hier de dingen ongezouten bij de naam noemt?”

De lezers van deze regels vraag ik daarom, hier niet opnieuw aan te komen met “individueel geval” -verklaringen en het stereotype Ook “bio-Duitsers” zouden strafbare daden begaan tegen de lichamelijke onschendbaarheid; het antwoord op dergelijke frasen geven de criminaliteits-statistieken van Bond, deelstaten en in het bijzonder de stad Freiburg op de meest indringende wijze. Verweert u tegen het begin, kan ik hier alleen maar zeggen, anders verweren wij burgers ons!

Interessant vind ik toch, dat ik hier (tot nu toe) de enige ben, die aan zijn gramschap semantisch gestalte geeft, wat is er met jullie aan de hand, heeft niemand de moed, te zeggen, wat hij voelt of vreest? Mensen, het is tijd om de misstanden bij de naam te noemen, jullie zwijgen is orverdovend!”

De PP meermaals door hun gelijkgeschakelde berichtgeving opgevallen Badische Zeitung heeft m. b. t. het voorval hun comment-aandeel reeds ge-dé-activeerd http://www.badische-zeitung.de/jugendliche-attackieren-kenzinger-gemeindemitarbeiter?fbclid=IwAR3XBrueCHm9OK_xHjmhDTx9UJVHqwlfEZKeGGXs59Q-U5z5ZLi3waXTJyA, zodat de gramschap der bevolking zoveel mogelijk binnen de perken wordt gehouden.

(Origineel: https://philosophia-perennis.com/2019/02/26/kenzingen-gewalttat-durch-jugendliche-migranten-erschuettert-perle-des-breisgaus/)

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. fil.) enhabilitatie (Dr. Theol.) vele jaren lang professor in het Vaticaan. Outing 2010: Het tot bestseller geworden boek “De heilige Schijn” over zijn werk als homosexuele man in het Vaticaan verschijnt. Aansluitend twee jaar hoofdredacteur van een Homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke Islamkritiek. Sind 2016 blogger (philosophia-perennis) en free-lance journalist ( o.a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.

Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

MET EEN KLIK KUNT U DIT BLOG ONDERSTEUNEN: Via PAYPAL https://www.paypal.me/DBerger8
….of op de gebruikelijke manier door over te maken:
IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81, BIC: CMCIDEDD, t.n.v.: David Berger – betr. donatie PP

Door: David Berger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/02/26/kenzingen-gewalttat-durch-jugendliche-migranten-erschuettert-perle-des-breisgaus/#more-23687