Lachen als een burger met kiespijn

Door: George Berben

We zeggen het allemaal wel eens, ik heb niets te verbergen. Er zijn zelfs medemensen, die daar aan toevoegen: “van mij mogen ze alles weten.”
Dat is natuurlijk een onzinnige bewering. Niemand wenst dat een ander alles van een ander weet en daar gebruik of misbruik van kan of mag maken.

Er waren mensen die heel hard hebben moeten lachen en anderen die ongelovig luisterden of een uitspraak lazen van George Orwell : “Big Brother is watching you”.
Dat het ooit zover zou komen en zijn uitspraak werkelijkheid zou worden konden slechts weinigen bevroeden.
Het is nu, al enige tijd, de feitelijke waarheid en of we daar blij mee moeten zijn is en blijft een open vraag!
Er is geen mens ter wereld die zonder ook maar met de ogen te knipperen in alle oprechtheid kan beweren dat hij of zij niets te verbergen heeft,ook al is het feit een onschuldig en simpel iets.
Het is zelfs heel menselijk iets verborgen te willen houden,niet omdat het iets vreselijks of iets misdadig is,maar gewoon omdat het iets persoonlijks is wat je niet met anderen wilt delen.
“Het uit de kast komen” is een gezegde dat slaat op de geaardheid van mensen die meestal na lang wikken en wegen de beslissing hebben genomen om hun geaardheid met anderen te delen.
Het is dus niet uitgesloten dat heel veel mensen de beslissing nemen om niet alles met anderen te delen en met “iets” in de kast blijven zitten, hoe onschuldig het ook kan zijn.

Onze Overheid heeft dus bij Wet besloten dat Big brother nog meer bevoegdheden krijgt als hij al had. De nieuwe Wet die is aangenomen wordt nu al “de Hackwet”
genoemd.

Op pagina 8 van een landelijk Dagblad plaatst de redactie daar slechts een kort artikeltje over wat menigeen mogelijk zal zijn ontgaan.
Uiteraard wordt deze “Hackwet” , die wordt ingevoerd op 1 maart 2019, door de Overheid ingevoerd als een nieuw middel in de criminaliteits-bestrijding.
Justitie, politie en opsporingsdiensten mogen via deze Wet inbreken in computer- bestanden en ook telefoons en servers mogen worden getapt of afgeluisterd en gekopieerd.
Het opnemen van telefoongesprekken,het downloaden van foto’s op telefoons en het achterhalen van locaties van waar een gesprek heeft plaatsgevonden wordt toegestaan.
Voor al deze “inbraken” moet wel toestemming gegeven worden door een Rechter-commissaris, waarbij een serieuze verdenking aanwezig moet zijn om deze inbreuk op de privacy rechtsgeldig te laten zijn.
Het artikel geeft echter niet aan of die toestemming van een rechter-commissaris vooraf of achteraf gegeven kan worden. Uit het verleden is wel duidelijk geworden dat het daar wel een aan schortte.

Natuurlijk is het goed dat de Overheid haar burgers wil beschermen tegen terreuraanslagen en criminaliteit. We weten inmiddels ook dat de Overheid op vele gebieden geen onkreukbare reputatie meer heeft. Leugens, halve en hele (on)waarheden,slechte voorlichting aan onze volkvertegenwoordigers en dealtjes met criminelen zijn geen uitzondering meer.

De controle op de maatschappij is enorm, waarbij camera’s overal aanwezig zijn onze bewegingen vast te leggen.
U rijdt met uw voertuig van Maastricht naar Leiden en de Overheid weet waar u zich bevindt. U loopt in de stad (gezellig) te winkelen en als u aan uw kont krabt, wordt dit vastgelegd.
Stuurt u berichten via de sociale media zoals FB kunnen uw berichten worden gecontroleerd. Immers, de Overheid heeft in hun eigen berichtgeving laten weten dat dit kan gebeuren omdat er speciale ambtenaren daarmee zijn belast.
U pint bij uw flappentap en ook dit wordt vastgelegd. Zo zijn er talloze voorbeelden te geven.
Dit alles heeft zijn voordelen voor onze veiligheid,echter de nadelen kennen we niet.

Niet alle burgers,ik denk de minderheid, kent de inhoud van de alle Wetten die worden ingevoerd.
Welke garanties geeft de Overheid dat materiaal dat via deze “Hackwet” wordt verzameld wordt vernietigd als er geen wettelijk gronden zijn om ze te bewaren. Het woord van een onbetrouwbare Overheid?
Welke burgers worden ge-monitord? alleen die burgers die zich mogelijk bezig houden met criminele activiteiten of ook die burgers die door hun maatschappij- kritische houding een doorn in het oog zijn van de Overheid of van dit kabinet?

Indien George Orwell beweerd zou hebben dat we tegen het Jaar 2030 ook allemaal met een helm met zendertje zouden moeten rondlopen of een chip zouden krijgen ingespoten, zouden we nog harder gelachen hebben. Waren er ook niet heel veel burgers die in een bepaalde periode hun TV toestel omwikkelden met aluminiumfolie omdat ze dachten dat ze werden gecontroleerd?

Over deze nieuwe “Hackwet” maken slechts weinigen zich zorgen en zij die dat wel doen dragen in de ogen van voorstanders allemaal een aluminium muts.

George Berben