Brussel in plaats van Rome: Het linkse betermensendom is de religie van de postmodernen geworden

Door: Marcus Franz (gastauteur op PP)

Ook da nieuwe betermensen-religie heeft haar hogepriesters, haar heiligen, misdienaars en missionarissen. Maar tegelijkertijd ook haar zondaren, ketters, brandstapels en kruistochten. Rome werd vervangen door Brussel. Een gastbijdrage door Marcus Franz.

De postmoderniteit kent niet langer Goden, maar alleen nog maar afgoden. Deze karikaturen van Goddelijkheid geven een tragikomische parafrase op de Griekse mythologie weer: In plaats van Zeus en Hera heten ze tegenwoordig “gelijkheid” en “mensenrechten” en hun woonplaats is niet meer de Godenberg met de naam Olympus, maar het profane en seculiere Brussel.

Daar staan de altaren ter verering van de afgoden, daar houden de hogepriesters van de nieuwe seculiere religie hun dagelijkse erediensten.

MISDIENAARS EN MISSIONARISSEN

De hogepriesters in Brussel hebben natuurlijk hun misdienaars en hun missionarissen en ze beschikken over talrijke wereldlijke dienaren. De misdienaars en missionarissen verrichten hun onheilige werk in de redactievertrekken van de publieksrechtelijke zenders en verbreiden van daaruit de nieuwe heilsleer via de beeldschermen en de commenter-pagina’s der “kwaliteitsmedia”.

De brave herkauwers van de Brusselse dogma’s bouwen onverdroten aan de nieuwe mythes en geven ze aan de mensen door, zoals wijlen de evangelisten met hun geschriften gedaan hebben. In al deze afgods-evangeliën wordt verkondigd, dat de “mensenrechten” en de “gelijkheid” onaantastbare en letterlijk goddelijke instituties zijn, die men noch mag bekritiseren, noch in twijfel mag trekken, maar deemoedig, dankbaar en blij moet vereren.

ZELOTEN EN JAKOBIJNEN

Ter bescherming van deze afgods-waarheid zijn heerscharen van pseudo-religieuze ijveraars in functie, die enerzijds komen aanwaaien zoals de beruchte Zeloten uit het antieke tijdperk en anderzijds ageren zoals de Jacobijnen na de Franse Revolutie: Ze leggen in hun toon een quasi-religieuze bevlogenheid aan de dag, die in niets onder doet voor die van de Zeloten.

Omdat ze echter hun totale denken en handelen in dienst hebben gesteld van de seculiere afgoden, moeten ze zich natuurlijk strikt wereldlijk gedragen en dientengevolge proberen ze, hun politieke dogma’s onverbiddelijk door te zetten onder de dekmantel van de “humaniteit”. Net als de Jakobijnen beroemen ze zich er op, met hun goede wil en hun menselijkheid, alsook met hun overtuiging, zogezegd alleen maar voor alle mensen het beste te willen.

VIRTUELE BRANDSTAPELS

Deze, voortdurend door hen op het plateau van de “houding” gedemonstreerde humaniteit verhindert de nieuwe Jakobijnen en Zelten echter niet, om overal hun virtuele brandstapels op te richten, teneinde de bekritiseerders van de afgoden daarop te verbranden.

https://philosophia-perennis.com/2016/06/26/news-facebook/

De orthodoxe ijveraars en hun trawanten voelen zich nagenoeg verplicht, ten behoeve van het mooie, ware en goede alles weg te vagen, wat hen in de weg zit en aldus willen zij met hun politiek-mediale vuur iedereen, die de collectieve afgods-waan tegenspreekt, vernietigen.

De hulpmiddelen bij het aansteken van de brandstapels heten verontwaardiging en verachting en de slagwerktuigen, waarmee de delinquenten en ketters op deze plechtige ketterdodingen door de post-modernen worden gedreven, zijn de Naziknuppels. Uiteraard hebben wij ons natuurlijk verder ontwikkeld: Critici en twijfelaars worden tegenwoordig niet meer fysiek verbrand, maar nog slechts qua reputatie en publiek aanzien afgebrand. in het laaiende vuur van het juiste milieu staan dientengevolge allen, die zich tegen de geldende mainstream keren.

KRUISTOCHTEN ZIJN NOODZAKELIJK

Elke functionerende religie, al is ze ook nog zo wereldlijk, heeft natuurlijk ook haar kruistochten nodig, teneinde haar furore te kunnen kanaliseren. Hoe een dergelijke seculiere kruistocht er uit kan zien, aanschouwen wij thans bij de Jeanne d’Arc van de strijd tegen de klimaatverandering: Greta Thunberg, een 16-jarig meisje uit Zweden, is de momentele (maar natuurlijk slechts schijnbare) aanvoerster van akties over heel Europa tegen de zogenaamd door mensen aangerichte klimaatverandering.

De genoemde hogepriesters doen alsof ze mejuffrouw Thunberg zouden vereren en de hierboven genoemde bodes verbreiden volgzaam en kritiekloos wat het meisje naar voren brengt. Niemand, die zich officieel afvraagt, wat eigenlijk de belangen achter deze overduidelijk geconstrueerde en geconcerteerde actie zouden kunnen zijn.

TOT AAN HET EINDE

Alles welbeschouwd is ieder nadenkend mens op zijn tijd getuige van, de haren ten berge rijzende, gebeurtenissen en collectieve verwarring, die rationeel bijna niet te verklaren zijn. Maar kennelijk is het zoals altijd in de geschiedenis:

Afgodsdiensten en krankzinnige dansen om een gouden kalf vinden net zolang plaats tot er een Mozes komt, en het volk terug fluit. Of ook wel net zolang, tot een andere en machtiger religie de aanbidding van afgoden met geweld beëindigt.

Door: Marcus Franz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/03/bruessel-statt-rom-das-linke-bessermenschentum-ist-zur-religion-der-postmoderne-geworden/

2 gedachten over “Brussel in plaats van Rome: Het linkse betermensendom is de religie van de postmodernen geworden

 1. Bijzonder goed artikel dat door te weinig mensen zal worden gelezen vrees ik

  Like

  1. Tja, de Duitstalige weergave op PP haalde tot nu toe 27 comments; best aardig, maar uiteraard geen stormloop. Maar dat is vaak het geval, júist met goede artikelen: Als je bedenkt, dat op internet de meest holle frasen, als ze om de één of andere reden inslaan, honderden reacties ten gevolge kunnen hebben, kun je je afvragen: Wat is dát dan uiteindelijk waard, wat draagt het uiteindelijk bij?
   De enkeling, die een goed artikel wèl leest en er over gaat nadenken, dát kan op den duur rendabel zijn.

   Like

Reacties zijn gesloten.