Wie draagt de schuld van de klimaatverandering in ons zonnestelsel?

Door: Philolaos *)

De klimaatverandering is een volkomen natuurlijk fenomeen. Maar de klimaat verandering komt niet alleen maar exclusief – zoals de Duitse automobiel-industrie – voor op de Blauwe Planeet. De klimaatverandering is in ons hele zonnestelsel waar te nemen.
De GROENEN zoeken naar schuldigen.

Vijandbeelden horen bij de GROENEN als de roes bij de alcohol. Sinds hun oprichting agiteert GROEN geraffineerd met emoties, angsten en fobieën. Bossterfte, gat in de Ozonlaag, Gekke Koeien-ziekte, klimaat-catastrofe dreven en drijven de mensen de straat op, spannen kinderen voor de ideologische karretjes, veroveren de luchthoogte in de media, prikkelen talkshows en stamtafels en vergiftigen het politieke klimaat.

Politiek-correcte klimaat-deskundigen gooien olie op het vuur. Groene hardliners instrumentaliseren kinderen – vroeger eerder op het vlak van de pedofilie – tegenwoordig voor het klimaat zoals Veldtheologen hun misdienaars en sprekers. “Fridays für future” https://sciencefiles.org/2019/03/02/schuleraufmarsche-um-den-planeten-zu-retten-umweltsozialismus-einer-unfreien-deutschen-jugend/ is een nieuwe variant op het kindermisbruik https://sciencefiles.org/2019/03/02/schuleraufmarsche-um-den-planeten-zu-retten-umweltsozialismus-einer-unfreien-deutschen-jugend/. Vooral jonge vrouwen tonen zich vatbaar voor dergelijke campagnes. Hoe meer ze, in plaats van op brein en rede, vertrouwen op de onderbuikgevoelens, hoe eerder de tunnelvisie zich manifesteert. Voor GROENEN en andere sekten is de klimaatverandering ondubbelzinnig de schuld van de mens. Dit leidt ertoe, dat vooral jonge vrouwelijke mensen zich laten meeslepen om tegen vijandbeelden als atoomstroom, kolen of boze witte mannen als verderfelijke minderheid ten strijde te trekken. De verlossing zien ze in een vermeende Non-plus-Ultra genaamd “klimaatbescherming”, die een frappante gelijkenis vertoont met de in de Middeleeuwen florerende Aflaathandel, en die als een monstrans bij processies voor zich uitgedragen wordt.

Wie vrij wil zijn van zonden, roeit de wortels uit van alle Kwaad, zoals kernenergie, kolen-economie en auto-industrie.

De GROENEN propageren emissie-vrije auto’s en het einde van de verbrandingsmotor. Iedere beweging voorwaarts, zelfs de musculaire – de sprong in de bodemloosheid uitgezonderd – behoeft evenwel energie.

E=mc2

Batterijen voor emissie-vrije auto’s vernietigen het milieu grondiger dan moderne auto’s die op diesel rijden.

Emissievrij klinkt als onschuld. Als Onbevlekte Ontvangenis. Daar zijn we alweer aanbeland bij de parallellen tussen GROENEN en religie. Alleen de Heilge Geest rijdt emissie-vrij.

De Domineesdochter Angela Merkel schijnt hoe dan ook meer te begrijpen van alternatiefloze spiritualiteit, dan van Fysica. Haar boodschapen overlappen elkaar met vaticanoïde achtergrondgeluiden en lijken meer op die van de spendabele graai-kardinaal Reinhard Marx.

Angela Merkel waardeert in haar videi-podcast de kinder- demo’s zoals haar voorgangers in de Middeleeuwen de kinderkruistochten.
De toenemende geëxalteerdheid in de community van klimaatbeschermers leidt ertoe, dat van louter lawaaierig actionisme het oog voor het grote geheel verloren gaat en men door de bomen het bos niet meer ziet.

Klimaatverandering is een feit. Hij hoort echter niet tot de geschiedenis van onze thuisplaneet. De klimaatverandering betreft ons hele zonnestelsel https://www.epochtimes.de/umwelt/der-co2-schwindel-teil-iv-a109369.html.

De klimaat verandering vindt plaats. Op sommige planeten van ons zonnestelsel blijkbaar in een nog hoger tempo dan op de Blauwe Planeet.

Klimaatbescherming daarentegen is baarlijke nonsens. Een illusie. Een hersenspinsel. Een populistisch bijgeloof. Onwetendheid en overmacht tegelijk. Zo’n naïef narratief als tomeloze zelfoverschatting. Op de keper beschouwd een ideologisch verbloemde hersenschim.

Onze zon en haar planeten veranderen blijkbaar in een opmerkelijk tempo.

Zonder zon zou er op onze planeet noch fotosynthese, noch leven zijn. Welke betekenis de invloed van de zon heeft op het klimaat, raakt door de luidkeelse campagnes van de pseudo-religieuze gemeenschap van zogeheten klimaatbeschermers aanzienlijk op de achtergrond. De zogeheten klimaatbeschermings-activisten agiteren met emoties en niet met causale verbanden en argumenten.

“Van globale opwarming is echter ook sprake op onbewoonde planeten: Op Mars.
In de loop van de afgelopen 20 jaar steeg de gemiddelde temperatuur aldaar met om en nabij 0,6 graden Celsius. Er was daar dus sprake van een grotere sprong dan op Aarde.” (Damond Bennigfeld, Deutschlandfunk https://www.deutschlandfunk.de/ein-fall-globaler-erwaermung.732.de.html?dram:article_id=105926

Op Mars is de hel losgebroken https://www.zeit.de/2017/44/mars-planet-geologie-astronomie/seite-2

kopte DIE ZEIT. De Italiaanse astronoom Giovanni Cassini bestudeerde het seizoensgebonden aangroeien en inkrimpen van de witte poolkappen van de Rode Planeet. Aan de Noordpool bestaan de poolkappen vooral uit waterijs, aan de Zuidpool daarentegen uit bevroren kooldioxide.

RADAR- analyses van de poolkappen toonden aan, dat Mars 370.000 jaar geleden https://www.scinexx.de/news/geowissen/mars-letzte-eiszeit-ist-nicht-lange-her/ een klimaat-omwenteling beleefde, die het einde van een ijstijd betekende en vanaf toen voor een verdwijnen van het ijs zorgde.

Ook op de gas-planeet Jupiter verandert het klimaat drastisch. Philip Marcus van de Universiteit van Berkeley, Californië houdt zich bezig met de klimaat-cyclussen op het reusachtige Jupiter:

“Ik vermoed, dat het verlies van de atmosferische whirlpools [wervelstormen] de gemiddelde temperatuur op Jupiter met meer dan 10 graden zal veranderen.”

Het thema opwarming van een planeet is op de reuzenplaneet Saturnus https://www.deutschlandfunk.de/erwaermung-eines-riesenplaneten.732.de.html?dram:article_id=105715 om andere redenen virulent.

Zelfs opde dwergplaneet Pluto https://astrokramkiste.de/pluto, waarop het nooit warmer wordt dan -218 gradenC, schijnt de atmosfeer significant te veranderen. Aardgebonden onderzoeken en metingen d. m. v. sondes konden dit fenomeen hoe dan ook nog niet afdoende verklaren.

Conclusie:

Tot nu toe hebben de GROENEN zich er niet over uitgelaten, wie er schuld heeft aan de klimaatverandering in ons zonnestelsel.

“Klimaatverloochening” schijnt binnen de gelederen van groene hardliners een soort gedachten-misdrijf te zijn. Nog steeds staat het strafbare feit “klimaatverloochening” niet in de constitutie. Maar het gedrocht “klimaatbescherming” schijnt een goede kans te maken om spoedig in de constitutie te worden opgenomen.

Wat mogelijk consequenties zou kunnen hebben: Groene zwets-wetenschappers, carnavals-onderzoekers en exorcisten zouden in hun geloofscongregatie een nieuw heilig sacrament kunnen invoeren.

Zwarte lijsten voor schuldigen, waaronder klimaatverloochenaars en dieselrijders zouden op potntiële deurwaarders van de excommunicatie een carrière-bevorderende uitwerking kunnen hebben.

Ideologie verslaat natuurwetenschap. Houding elimineert verstand.

De beslist hoogverdienstelijke ornitholoog Prof. Peter Berthold (* 1939, Zittau) kent echter geen genade, als het gaat om “staatsvijanden” https://www.wattenrat.de/2013/09/30/prof-peter-berthold-und-die-staatsfeinde/:

Prof. Peter Berthold, ornitholoog (c) Wikipedia

“Wie uit eigenbelang de ecologische verandering van de energievoorz iening verhindert, is voor mij een staatsvijand.Hij verhindert dingen, die voor de toekomst van de hele maatschappij beslissend zijn. Daarom zouden mensen, die windmolens verstoren eenvoudig moeten wegtrekken – ergens heen, waar ze niet worden gebouwd”

(Bron: https://bayernistfrei.com/2019/03/02/wer-ist-schuld-am-klimawandel-in-unserem-sonnensystem/

*) https://bayernistfrei.com/ “bayernistfrei”is een partnerblog van conservo, waarmee wij een overeenkomst voor uitwisseling van artikelen onderhouden.

Door: Philolaos.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/03/wer-ist-schuld-am-klimawandel-in-unserem-sonnensystem/#more-23717