De ouders van Billy Six klagen aan: De Duitse regering heeft ons in de steek gelaten(Volledig artikel Deutschland Kurier)

Sinds 108 dagen zit de gerenommeerde oorlogs- en crisis-reporter Billy Six (32) in Venezuela in de gevangenis. Nu moet de Berlijnse journalist, die voor het liberaal-conservatieve “Junge Freiheit” bericht over de brandpunten van de wereldpolitiek, in Caracas voor een Burgerlijke rechtbank komen. Ondertussen raakt de Duitse regering steeds meer onder druk.

Sinds een kwart jaar gaat er voor de ouders Ute en Edward (“Eddy”) Six uit Neuenhagen bij Berlijn geen dag voorbij zonder zorgen, zonder angstige blikken op de telefoon. Op 19 november 2018 vernamen ze, dat hun zoon in Venezuela was gearresteerd onder het voorwendsel van zogenaamde spionage. In feite echter, omdat Billy onderzoek deed in de moedige strijd van de Venezolaanse bevolking tegen de linkse dictatuur van het Maduro-regime.

Al snel hadden de vertwijfelde ouders door: De Duitse regering, die in het geval van de in Turkije gearresteerde Duitslandhater en “Welt” reporter Deniz Yücel (45) geen week nodig had om in Ankara diplomatiek protest aan te tekenen, liet het lot van hun zoon koud. Omdat hij voor het “verkeerde” medium werkte, misschien?

Petr Bystron (46) voorzitter van de AfD in de buitenlandse commissie van het Duitse Parlement, bezocht Billy”s ouders het afgelopen weekend bij hen thuis in Neuenhagen. Er waren koffie en muffins.

Ute en Eddy Six stortten bij de AfD-politicus hun hart uit: “De ambassade heeft er aan gewerkt zonder enige bezieling. Ze heeft hem als een misdadiger behandeld”, aldus Eddy. Ute verbaasde het, dat de regering protesteerde, toen er een Venezolaanse journalist werd gearresteerd, maar niet nu het om een Duits Staatsburger ging. De ouders herinnerden zich, dat, toen hun zoon gevangen zat in Syrië, de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle, meteen tot actie overging en doorlopend met hen in contact bleef.

De ouders kondigden aan, vanaf nu iedere dag voor het Bureau Buitenlandse Zaken te willen protesteren, tot hun zoon wordt vrijgelaten.

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.deutschland-kurier.org/die-eltern-von-billy-six-klagen-an-die-bundesregierung-hat-uns-im-stich-gelassen/