L’ Euro-star Macron, de Europese (on-)heilsbrenger

Door Peter Helmes.

Het Europese vliegwiel staat nu in Parijs, maar het wiebelt.

Er is een visionair gevonden, er verschijnt een nieuw Europa: Emmanuel Macron, de Zonnekoning uit de Elysée, roept op tot een “Hernieuwde vestiging vande EU”. Een tikkie bescheidener zou voor een president van de Grande Nation ook niet mogelijk geweest zijn. Het hele Europa moet het zijn.

Macron stelt in een “circulaire” aan (bijna) alle burgers van Europa, 500 miljoen in 28 staten, niet alleen zijn “visioenen” voor – maar de (ongekroonde) koningin van Europa, Madame Merkel, ver in de schaduw. Van haar waren de ideeën uitgegaan, hij heeft ze – ook als er nauwelijks iets bruikbaars bij zit. Leve het idee, leve de beweging – dus: “en Marche”, of, zoals het volk zegt: “er op los!” Het Europa-politieke vliegwiel heeft zijn (overgeërfde?) plaats verlaten, het staat op het ogenblik in Parijs.

Bijna geen voorstel is nieuw, nieuw is alleen het pathos waarmee “de ideeën” worden voorgesteld. Oh ja, er staan verkiezingen voor de deur, Europa-verkiezingen En daarom moet men de aandacht van het volk op die belangrijke en enige juiste leider zien te vestigen. Ze leiden, onder het motto: “Er zijn geen problemen, er zijn alleen maar uitdagingen!” Zeggen ze tenminste. En deze uitdagingen zullen bedwongen worden door de Franse president, schrijft hij tenminste. En hij trompettert op zijn onnavolgbare toon, vol van hartstocht: “Voilà, le roi, c’est moi! Ik ben de nieuwe verlosser!” Daarnaast klinken de vele (retorische) vragen, die hij opwerpt, eerder als kreten van vertwijfeling, als kreten om hulp. Hier klinkt hij totaal menselijk. Goed geïnstrumentaliseerd! Dat kunnen de Fransen: pathos! Dat maakt ze geloofwaardig, indringend en overtuigend.

De motivatie, die zijn rede uitstraalt,komt overuigend over – ook al omdat ze een scherpzinnige indruk maakt.

Anti-rechts ressentiment.

Hij verwijst naar het historische verzoeningsproject, dat Europa een vernietigd continent bood en grijpt diep in de kist van het anti-rechtse ressentiment. Dat kennen wij al: Bij onvoldoende eigen ideeën wordt er naar een opblaaspop gezocht. Die blaast men op om hem met veel lawaai te kunnen laten klappen.

De nieuwe opblaasPOP heet POPulisme! Hij bedreigt Europa en hij is schuldig aan de hele misère: Onze democtatieën (hè?) worden uitgehold door stompzinige nationalisten. Volgens de Europese lezing krijgen “de sektariërs, de splijtzwammen, de populisten” in hele landen intussen de overhand, zie Italië. “Te wapen, burgers, met geschreeuw op ze los! Allons, enfants de l’Europe!

Maar dat was het dan ook wel!

Grensbescherming ten koste van de nationale soevereiniteit

De rest van zijn “ideeën” zijn niets anders dan een achterhaalde mengeling van projecten, die allang in werking zijn en steeds weer mislukken door de onenigheid onder de lidstaten,zoals de asielpolitiek – duidelijker uitgedrukt: de beschermig van onze grenzen. Naar Macrons mening – en die van vele “Europeanen”- zouden de Europese lidstaten soevereiniteit moeten afgeven; want de grensbescherming is van begin tot eind nationaal georganiseerd. Dat betekent echter, dat de individuele lidstaten nog meer soevereiniteit zouden moeten afgeven; de buitengrenzen zouden worden “vergemeenschappelijkt”. Hier zullen de nationale lidstaten echter niet aan meedoen.

En vervolgens – typisch Franse’Étatist’- de roep om nieuwe “staatkundige” ingrepen en autoriteiten, zoals volgens een “agentschap voor de bescherming van de democratie”, d. i. een agentschap ter bescherming voor verkiezings-manipulaties, of een “Europese Raad voor binnenlandse veiligheid’. Weinig origineel! En weinig acceptabel voor de Europese buren, die aan zulke ideeën uit grondwettelijke overwegingen weinig hebben, terwijl veel vaak al mislukt door de weigering, om nog meer nationale soevereiniteit af te geven.

En in het algemeen opgemerkt: Wij hebben niet voor alles meteen nieuwe instituties nodig! We hebben al genoeg, nee, veel te veel autoriteiten, instanties, colleges, maar veel belangrijker zou het zijn, om de bestaande instituties en hun taken volledig uit te mesten – en te controleren.

Bijvoorbeeld: De sociale basisverzekering van Noord tot Zuid en een minimumloon voor heel Europa zijn geen nieuwe ideeën. Ze klinken naar een antwoord op de Gele Hesjes in Frankrijk en voor de rest naar zeer veel toekomstmuziek.

Vanuit Franse basisbegrippen geplande staatkundige regelingen zijn al in vele landen per sé niet welkom – bv. zijn ideeën voor het regelen van de concurrentie en vooral voor een in principe EU-staatkundig bestuurde industrie-politiek. Dat ligt vast in de Franse traditie: Bijna altijd staat de Staat en zijn machtsvolmaaktheid op de eerste plaats.

Maar het pathos kent nog opvoeringen: Macron is Grootse dingen van plan:

– Een verdrag over verdediging en veiligheid, in overeenstemming met de Nato.

– Een Europese Veiligheidsraad met inbegrip van Groot-Brittannië. En, nog gewaagder:

– Eén Europa, waarin Groot-Brittannië een volwaardige plaats inneemt.

En dat zegt de Franse president uitgerekend op het tijdstip, waarop de Brexit voor de deur staat. Visioenen zijn nu eenmaal dromen. Hoe dan ook lijkt mij zijn voorzet voor een gemeenschappelijke grensbescherming veranderbaar. Hiertoe zouden de landen met Schengen-buitengrenzen echter soevereiniteit moeten afgeven – de oude calamiteit.

Macrons Europese “worp” heeft bijna iets ontroerends. Pathetisch is de roep om een opnieuw uitvinden van de beschaving, om een nieuw begin van Europa, zoals hij dat al heeft verlangd. Met realiteitspolitiek heeft dat allemaal weinig te maken.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/06/leuro-star-macron-der-europaeische-un-heilsbringer/#more-23744