Moslim als CDU-kanselier: Gelijktijdige bekering tot de Islam en tot de waarden van ons land niet voor te stellen

Door: Redactie PP

De fractievoorzitter van de CDU Ralph Brinkhaus acht het mogelijk, dat een Moslim voor de CDU/CSU kanselier kan worden. Hierover Volker Münz, de kerk-politieke woordvoerder van de parlementaire fractie van de AfD.

Deze voorstelling van de Heer Brinkhaus is consequent. Want men vraagt zich allang af,waarom de CDU nog steeds de C in zijn naam voert. De CDU en de CSU hebben een miljoenvoudige islamitische immigratie naar Duitsland toegelaten.

Niet alleen de voormalige Duitse president Wullf, maar ook de kanselier en andere CDU-vertegenwoordigers zeggen, dat de Islam bij Duitsland hoort. De CDU zou om eerlijk te zijn de C in haar naam moeten opgeven, ook al omdat ze bijvoorbeeld recentelijk heeft meebeslist aan de versoepeling van het propaganda-verbod voor abortus.

SHARIA EN GRONDWET NIET VERENIGBAAR

Natuurlijk zou een Moslim via democratische weg kanselier kunnen worden. Het is echter de vraag, of iemand, die zich tot de Islam bekeert, zich tegelijkertijd geloofwaardig kan uitspreken voor onze grondwet en voor de waarden van ons land. Dit kan ik me niet voorstellen.

Want de waarden en de rechtsorde zijn in Duitsland en in Europa gebaseerd op de christelijke cultuur van het Avondland. De centrale waarde der menswaardigheid komt voort uit de joods-christelijke voorstelling van de mens als het evenbeeld van God.

Dit mensbeeld kent de Islam niet. Vandaar, dat de islamitische staten de VN-verklaring van de rechten van de mens niet hebben geaccepteerd. Voor hen staan de Koran en de Sharia boven de wereldlijke wetten.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/07/muslim-als-cdu-kanzler-gleichzeitiges-bekenntnis-zum-islam-und-zu-den-werten-unseres-landes-nicht-vorstellbar/