Islamisering in kinderopvang: evangelische dominee maakt gemene zaak met imam

Düsseldorf – Iedereen, die de Islam zo’n beetje kent, weet, dat imams geen “geloofsverkondigers” zijn, die m. b. t. waarden neutraal berichten over de Islam, maar in eerste instantie bekwame missionarissen met een uitgesproken zendingsbewustzijn. Dit wordt binnen de Islam niet beschouwd als missie, maar volgens een onderzoek als “uitnodiging” http://www.zentrum-oekumene.de/fileadmin/content/Materialien/Dokumentationen/Stellungnahmen/Stellungnahme-Islam_und_Missionierung.pdf. Hiertoe zijn de islamitische geleerden door hun opleiding, maar tevens aan “opdrachtgevers”, regelrecht verplicht. Zo’n imam moet nu in opdracht van de Diaconie Düsseldorf aan Duitse kleuters de “Islam uitleggen”.

De “interreligieuze waanzin” is een idee van de Evangelische dominee van de gemeente. In plaats van zich tewijden aan zijn eigen taak om de kleintjes iets over het christendom tevertellen, spant hij zich liever in voor de zogenaamde “religie van de vrede”.

“Met dit project moet de kinderen duidelijk worden gemaakt, Waar het in de Islam om gaat en welke grote feesten de Moslims vieren, bijvoorbeeld de Ramadan. Ook onderwerpen als hetdragen van een hoofddoek dienen liberaal te worden besproken jubelt de staatsomroep WDR https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/duesseldorf-kita-evangelische-kirche-imam-islam-kinder-100.html. In het bijzonder de propaganda voor het uiterlijke teken van islamitische seksenscheiding zou ouders eigenlijk al de barricades op moeten jagen.

Alleen al het tijdstip van de kinderhersenspoeling maakt alert. Ze begint precies tegelijk met de Ramadan in April. Dan zal de imam het KDV de eerste keer bezoeken. Hierbij wordt hij geassisteerd door een islamitische religie-pedagoge.

Als reden voor de beïnvloeding op jonge leeftijd voeren vertegenwoordigers van beide kerken aan, dat de Diaconie en de Kring van Düsseldorfse Moslims daarmee de gemeenschappelijkheden van evangelische en islamitische religies willen benadrukken.

“Het project ging in belangrijke mate uit van de evangelische dominee van de gemeente. Het is belangrijk, dat kinderen verschillende religies leren kennen, teneinde tolerantie voor elkaar te ontwikkelen”, heeft hij tegenover WDR aangegevan. Interessant zou de vraag zijn, in hoeverre islamitische kinderen het christendom moeten en mogen leren kennen en of de hele interreligieuze dialoog slechts éénrichtingverkeer is, met het doel, jonge Duitse kinderen voor te bereiden op hun “toekomst” in een compleet geïslamiseerd NRW. Voorbereid door staatsgeestelijken, die in dit geval fungeren als vijfde colonne van de imams. (KL)

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/03/09/islamisierung-kindergarten-evangelischer/