Minister F. Grapperhaus

Door: George Berben.

Bij zijn aantreden sprak deze nieuwbakken minister van Veiligheid en Justitie stoere taal waarbij hij aangaf waarom hij voor dit Ministerschap had gekozen.
Vandaag, elf maart 2019, deed hij daar weer een schepje bovenop.
De vernietiging van de “criminele clubs” gaat hij met zware middelen aanpakken. “Criminele clubs net de bulldozer kapot rijden” geeft hij in een interview aan!

Ook aan het bedreigingen van Burgemeesters gaat hij een einde maken door hard op te treden, straffen moeten worden verdubbeld tot minimaal 4 jaar gevangenis-
straf. Daarnaast moeten we hun vermogen en bezittingen afpakken en wil hij, dat
zware criminelen onder curatele worden gesteld. Dit zijn slechts enige ferme uitspraken uit het interview.

Natuurlijk moet de misdaad bestreden worden, daar twijfelt,buiten de criminelen zelf,niemand aan. Ook het bedreigen van burgemeesters mag niet aan de orde van de dag zijn!
Echter: het bedreigen en stalken van burgers moet dan óók aan banden worden gelegd, maar daarvoor is binnen het “wettelijk gezag” geen prioriteit, lopen slachtoffers tegen een muur van betonnen bureaucratie aan en nemen tv- producenten die taak maar over.

De maatregelen en opvattingen van deze minister doen me terugdenken aan een TV
debat waar ik aan deelnam m.b.t veroordeelde pedoseksuelen en hun terugkeer ná
hun straf in een kinderrijke omgeving. Een van de opponenten was de ex-voorzitter van de club van burgemeesters en ook hij pleitte voor meer veiligheid voor zijn beroepsgroep. Mijn vraag aan hem in het kader van het debat was,hoe het gesteld was met de veiligheid van kinderen in dit land t.o.v. criminelen.
Zijn antwoord luidde: “In dit land kan men kinderen niet de garantie geven dat ze veilig kunnen opgroeien!”
Hoe selectief deze minister van Veiligheid en Justitie omgaat met het bestrijden van de criminaliteit en zijn opmerkelijke keuze tussen het beschermen van volwassenen t.o.v weerloze kinderen

Burgers worden verplicht zich te houden aan Wetten en reglementen, hen door de overheid opgelegd. Voor de Overheid geldt dat niet?

Binnen welke termijn stuurt de overheid een antwoord op mijn brief of e-mail?

Als u een brief naar een overheidsorganisatie stuurt, krijgt u binnen 2 tot 3 weken een reactie. Kan uw brief niet binnen 3 weken worden afgehandeld? Dan krijgt u binnen die 3 weken een behandelingsbericht. In het bericht staat waarom directe afhandeling niet lukt en wanneer u uw antwoord kunt verwachten.

Opnieuw geen INHOUDELIJK antwoord op de lange klachtenbrief die ik in augustus 2018 aangetekend stuurde naar deze minister van veiligheid en Justitie.
Ná een eerdere belofte telefonische belofte dat er contact met mij zou worden opgenomen werd daar geen gevolg aan gegeven.
op 17 januari 2019 onder kenmerk 2479839 ontving ik een kort schrijven onder ZAAKNUMMER2353549 dat mijn brief in behandeling zou worden genomen.
Weer geen antwoord binnen de daarvoor gestelde termijn en ook geen mededeling ,zoals voorgeschreven, dat de beantwoording langer gaat duren.

Ik begrijp dat mijn brief vol bewezen feiten staat die blijkbaar te pijnlijk zijn voor de Overheid om die te ontkennen of te beantwoorden.
Als burger heb ik rechten en verlang daarom een antwoord van deze minister, gezien zijn uitspraken m.b.het bestrijden van de misdaad.

Zeker als het om onschuldige weerloze kinderen gaat, zoals in mijn aanklacht.

George Berben.