Afkeer

Door: George Berben.

Mijn afkeer van de politiek, en politici zoals inmiddels bij vele burgers het geval is steek ik niet onder stoelen of banken.

Corruptie,fraude, oneigenlijk gebruik van staatseigendommen, vriendjespolitiek, leugens, niet nakomen van toezeggingen, de afbraak van de zorg, het steeds zwaarder belasten van de burger en vooral het graaien en goed voor de eigen doelgroep zorgen zijn daar slechts een paar voorbeelden van.

Nog zorgelijker is de afbraak van het rechtssysteem waarbij waarden en normen die wij zo gewoon waren komen onder druk te liggen zo dat al niet het geval is.

De vrijheid van meningsuiting is niet langer meer een normaal recht,maar men moet nu oppassen bij wat men zegt of schrijft en ook binnen de sociale media is men gezien de feiten niet meer vrij om te schrijven wat men van bepaalde situaties vindt.

Het woord discriminatie en racisme hebben een lading gekregen die veel burgers er niet aan geven.

Het benoemen van wantoestanden moet mogelijk zijn en natuurlijk moet je niet de opzet hebben, hele groepen mensen door hatelijke opmerkingen te generaliseren.

Het is echter onverteerbaar dat, wanneer burgers dit doen, er haast meteen actie of reactie komt vanuit de “correcte” zijde van de politiek.

Volgens uitlatingen vanuit de regering zijn er ambtenaren aangesteld om de sociale media te controleren en bij “overtredingen” , meningen of opvattingen van burgers, schroomt de Overheid niet om in te grijpen of te laten ingrijpen.

Alleen al het benoemen van het feit dat kleine groepen minderheden eisen stellen aan een meerderheid van de bevolking van ons land is voor Ministers al voldoende om te buigen voor deze eisen.

Ondanks mijn afkeer van alles wat politiek is noem ik het proces tegen Wilders een politieke afrekening en het meten met twee maten. Het Openbaar Ministerie moet maar eens aantonen in hoeverre “Actievoerders” en IS aanhangers zijn opgepakt bij de “Demonstraties” in bijvoorbeeld de Schilderswijk waarin geroepen werd “Joden aan het gas”en andere haardragende ,tot geweld oproepende leuzen waarbij een hele bevolkingsgroep “In de hoek werd gezet en gediscrimineerd”.

In deze gevallen, maar ook in vele andere, loopt het OM op eieren, zo bang om de zere zieltjes te kwetsen.

Politieagenten moeten zich laten beledigen, staatseigendommen en eigendommen van particulieren worden vernield en men staat erbij en kijkt er naar waarbij politieambtenaren liefst anoniem laten weten “Instructies van hogerhand te moeten opvolgen om escalatie te voorkomen”.

Het kabinet o.l.v een MP die de burger, in een persoonlijke boodschap, steeds vaker lastig valt tijdens de TV reclame blokken waarin nog meer onwaarheden en loze beloften worden gedaan zou zich eens een echte vent moeten tonen.

Hij zou moeten toegeven dat tijdens zijn “regeerperiode” de onverdraagzaamheid en de tweedeling in de maatschappij de norm is geworden en deze alleen nog maar gaat toenemen.

Ik ga zeker niet beweren dat het vroeger beter was,maar het zal nooit meer die maatschappij worden die het ooit was. De angst voor terrorisme, de angst om niet meer te kunnen zeggen wat men echt vindt. Het feit dat we ons moeten aanpassen en voldoen aan de eisen( niet het verzoek) van nieuwe medelanders waaraan we niet kunnen en mogen voldoen omdat die in strijd zijn met onze wetten en regelgeving,maar ook aan onze eigen cultuur en tradities.

Het gegeven dat dit kabinet en een deel van het parlement buigt voor deze eisen en het OM geen onderzoek wenst te doen naar misdrijven waarvoor autochtone burgers wel worden vervolgd stemt to ernstig nadenken over de toekomst van dit land.

George Berben.