Alle eer voor Robert Jensen! Maar nu de volgende stap…

Door: Theresa Geissler.

Gisteravond, 12 maart 2019, vond op RTL5 alweer het tweede opmerkelijke talkshow-gebeuren plaats tussen PVV-leider Geert Wilders en talkhost Robert Jensen. De gebeurtenis was opmerkelijk om twee redenen, waarvan als eerste het simpele feit, dat het alweer de tweede keer wás, sinds het begin van dit jaar. Want dat is in dit geval een unicum: We hebben, om eerlijk te zijn, de afgelopen jaren niet anders meegemaakt, dan dat Wilders zich zelden of nooit in talkshows liet zíen; niet werd uitgenodigd, of uitnodigingen zelf afsloeg (waar hij, van zijn kant, uiteraard óók zijn redenen voor had, zoals verderop ter sprake zou komen). In elk geval toonde hij zich zéker niet te beroerd om de hoofdoorzaak van zijn plotselinge toegankelijkheid al in eerste instantie openlijk uiteen te zetten, zoals we hier kunnen zien en beluisteren (m. n. tussen 1.06 en 1.18 min.)

De tweede opmerkelijkheid was hierin gelegen, dat Geert er hier zo wonderwel in slaagde, om duidelijk zijn ‘andere kant’ te laten zien, met zoveel gemak de woorden vond om duidelijk te maken, dat natúúrlijk elke Moslim, die hier nu eenmaal wás, gewoon kon blijven, mits men zich aan de geschreven- en ongeschreven gedragsregels volgens de westerse norm hield; dat het vooral de hoofdzaak was, dat er niet méér immigranten bij kwamen met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld dat sommigen, hierdoor mentaal gesterkt, hun eigen regels en wetten zouden gaan introduceren en die zouden gaan opleggen aan het “land van aankomst”, maar dit even geheel terzijde – TG). Het ging hem duidelijker, vlotter en vooral: minder verbeten af, dan lang bij hem het geval was geweest, zoals hier dus te zien valt:

Uiteraard ligt de verklaring voor deze merkbare veranderingen geheel in de wijze van benadering door zijn gastheer, die hem werkelijk alle ruimte gunde om zijn verhaal te houden, hierbij impliciet de toeschouwers, zowel in de studio als thuis, een onbevooroordeelde, eerlijke blik gunnend op de ware intenties van de PVV en hun voorman in dit opzicht. Een blik, die, om het maar eens eerlijk te zeggen, geen van Jensen’s collega’s ze ooit eerder gegund had, waardoor de beweging door de jaren heen van meet af aan in de dubieuze hoek werd gedrukt en de leiding kopschuw gemaakt. Al jaren werd Robert Jensen algemeen beschouwd als “een van de velen”, die met zijn talkshow eigenlijk geen afwijkend geluid liet horen en om die reden reeds als “overbodig” gold. Nu hij plotseling kennelijk heeft besloten, om het over deze geheel nieuwe, men kan wel zeggen: realistische boeg te gooien, is terstond het voltallige publiek wakker geschrokken en heeft zijn oordeel gevormd: Enthousiast of vernietigend, maar “overbodig” in geen geval meer!

En Wilders en de PVV? Die komen door dit plotselinge streven naar objectiviteit eindelijk eens positief belicht uit de verf. Alle eer voor Robert Jensen!

Maar er moet, gelet op de huidige, optredende stagnatie, nog zoveel méér gebeuren. En dát zou de PVV, zou in de eerste plaats haar léiding toch echt zelf moeten doen
-opdat (een deel van) haar achterban niet blijvend van haar vervreemdt en zich af gaat vragen, welke rol z i j eigenlijk in het geheel spelen, anders dan alleen maar eens in de zoveel tijd hun stem uit te brengen…
-opdat zij niet langer een reden hebben om met de gedachte te spelen, hun stem aan het FvD te geven, dat dit op de keper beschouwd niet waard is, omdat zijn beginselen zoveel ‘wateriger’ en ‘zwalkeriger’ zijn, al krijgt Links dan momenteel even grijze haren van dit ‘Forum’, hoofdzakelijk door zijn onverwachte opmars,
-opdat, kortom, de PVV, die in principe zoveel beter verdient, niet verzándt door de schijnbare furore van wat in wezen een slap aftreksel is…

Zou het misschien nog mogelijk zijn, dat de welwillend uitgestoken hand van Robert Jensen, die Wilders en zijn ‘beweging’ thans vanuit hun schuilhoek zo genereus weer in het licht van de media-aandacht trekt, voor Geert een inspiratie is om tevens de verhouding tot zijn achterban te gaan herzien? Zodat hij zou gaan inzien, dat zij méér voor de partij kunnen betekenen, wanneer hij ze gaandeweg nadrukkelijker bij het hele gebeuren betrekt, ze sterker dan nu het geval is, deel laat uitmaken van het gehéél, ze, om te beginnen, iets meer vertróuwt, zodat hij het beter aandurft om ze te laten meehelpen, het fundament van de partij op de langere duur te verstevigen…?

Erg waarschijnlijk is het niet, aangezien eerder te verwachten valt, dat het gedurende nu bijna 13 jaar ingesleten patroon te sterk zal blijken te zijn. Maar toch is er nog steeds voor elk initiatief, elke nieuwe poging een eerste stap nodig. En die eerste stap heeft talkshow-master Jensen Geert nu laten zetten.

De volgende zou aan Geert-zelf zijn. Aan hem èn aan zijn partij. Om een onherroepelijk ‘vastlopen’ op den duur tegen te gaan. Een vastlopen, dat niet zou hóeven.

Door: Theresa Geissler.

2 gedachten over “Alle eer voor Robert Jensen! Maar nu de volgende stap…

 1. Heel goed en tevens zeer hoopgevend artikel. Heerlijk om Wilders nu eens niet onderbroken te zien worden door linkse blindgangers.

  Like

  1. Hoopgevend, zeg je? Nou, dat is dan mooi! Terwijl het toch niet geheel en al vrij is van kritiek op het reilen en zeilen van de PVV. Maar kennelijk heb jij herkend, dat het om OPBOUWENDE kritiek gaat.
   In ieder geval: De PVV mág, als het even kan, niet vastlopen: Het FvD is geen alternatief: Ze hinken op 2 gedachten wat betreft hun oordeel over de Islam als ideologie/religie en zien het allemaal te luchtig. Dat kunnen we nu eenmaal niet gebruiken met zulke hufters als van DENK tegenover ons en dan noem ik nog maar één aspect.
   Baudet gooit het naar mijn zin nog steeds te vaak op “humor hebben.” Maar met dit soort tegenstanders is daar niet echt plaats voor.

   Like

Reacties zijn gesloten.