Hijab – de dagelijkse propaganda voor het religieuze fanatisme

Door: Michael Dunkel*)

Hebben jullie ze eigenlijk nog wel op een rijtje, zou men de media en politici, die iedere dag in alle toonaanden de hijab verheerlijken en hem tot modieus accessoire verheffen.

Kunstrijdsters op de schaats met hijab worden bejubeld en komen op de voorpagina’s van de gazetten.

Niemand schijnt het volkomen duidelijk te zijn, hoe gevaarlijk en tegelijkertijd verachtend dergelijke acties zijn.
Hierom gevaarlijk, omdat ze de fundamentalistische Islamisten in de kaart spelen, die tegenwoordig al kleuters onder druk zetten, om zich te bedekken.

Verachtend voor de vrouwen, die zich onder bedreiging met gevangenis en dood hiervan willen bevrijden.

Beschamend voor de intelligentie, als men bedenkt, dat vrouwen in Europa tegenwoordig nóg moeten strijden voor emancipatie en gelijkberechtiging.

Leugenachtig, omdat precies dezelfde media en politici dagelijks verzekeren, hoe betrokken ze zich voelen bij de gelijkberechtiging van vrouwen en schijnheilig strijden voor hun vrijheden.

Ik vraag me elke keer weer af, wat er achter zulke volledig tegenstrijdige uitspraken steekt en welk doel het moet dienen?

Eenieder, die zich ook maar half en half met de Islam en zijn structuren bezighoudt, erkent: Nee, het is geen religieuze plicht om jezelf onder doeken, op welke manier dan ook, te verstoppen en te mummificeren.

Het is in het beste geval een symbolische handeling, zoals ze ook al in de Middeleeuwen van stal werd gehaald, als vrouwen vroeger naar de kerk gingen of een ontmoeting hadden met de paus. niet meer en niet minder.

Wie de eerbaarheid van een vrouw laat afhangen van of ze zich bedekt, die kent de vrouwen niet en wil daar ook geen moeite voor doen. Daarmee wordt dit alles een farce.

Hier gaat het er alleen nog maar om, het mannelijk eigendomsdenken te manifesteren, en het dringt zich steeds meer op.

In alle islamitische landen schijnt de religieuze waanzin vruchten af te werpen en wordt hij in het bijzonder in Turkije geforceerd.

HET IS ONVERANTWOORDELIJK, ZOALS ONZE MEDIA HIEROP REAGEREN EN AL NET ZO ONVERANTWOORDELIJK IS HET GEDRAG VAN POLITICI MET BETREKKING TOT HETZELFDE ONDERWERP.

Ze eisen hiermee in Europa en in het bijzonder in Duitsland een steeds meer om zich heen grijpende acceptatie van religieus fanatisme en verdere onderdrukking op vrouwelijk gebied.

Deze dans op de religieuze vulkaan verwordt tot een bedreiging van ons aller vrijheid, en niet slechts de mode om Salafisten-baarden te dragen, draagt daaraan bij.

Hoe finaal van de pot gerukt moet men zijn om niet te erkennen, hoe dergelijke propaganda de IS en andere fundamentalistisch-radicale organisaties in de kaart speelt?

*)Michael Dunkel is een Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatieve scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/12/hijab-die-taegliche-propaganda-fuer-den-religioesen-fanatismus/