Milieudrammer of milieubedelaar?

Door: George Berben.

Rob Jetten, beter bekend onder de bevolking als Roboflop en de fractievoorzitter van “Drammers 66”, vindt het woord milieudrammer een geuzennaam! Hem ontgaat blijkbaar het verschil tussen een drammer en een bedelaar, de oorspronkelijke betekenis van het woord “Geus”
Voor alle duidelijkheid even een beknopte omschrijving volgens Wikipedia:

Het historische voorbeeld waaraan Geuzennaam ten grondslag ligt, is het woord Geus van het Franse gueux voor bedelaar. Met de woorden N’ayez pas peur Madame, ce ne sont que des gueux, “Wees niet bang mevrouw, het zijn slechts bedelaars” Hendrik van Brederode haalde tijdens een feestmaal de volgende woorden aan: J’ai bu à la santé des Gueux! Vive le Gueux!, “Ik heb op de gezondheid van de bedelaars gedronken! Leve de bedelaar!”. Het gewone volk vernederlandste dit woord tot geus.

Men zou Roboflop Jetten mijns inziens ook gewoon een milieupooier mogen noemen. Op de eerste plaats omdat hij voorbijgaat aan het leed van duizenden minderjarigen. Zij die in de kobaltmijnen onder erbarmelijke toestanden moeten werken om de grondstof te delven die nodig zijn om zijn dure
elektrische auto van “Brandstof”te voorzien. Het giftige kobalt wordt gebruikt voor het vervaardigen van die schone accu’s in zijn voertuig. Drammer Jetten en zijn volgelingen zijn dus mede verantwoordelijk voor het uitbuiten van deze kinderen die hun gezondheid moeten opofferen om zijn milieuplannen gestalte te geven. Dit noem ik dus pooier gedrag.

Ook zijn minachting voor de werknemers van een kolencentrale, die eerder dan gepland wordt gesloten omdat dit door zijn partij werd geëist bij de kabinetsonderhandelingen is ronduit schandalig.
Poserend naast een verkiezingsposter van zijn partij vóór de ingang van deze kolencentrale steekt hij een dikke duim op. Deze houding kan ook uitgelegd worden als een dikke middelvinger in de richting van de werknemers van deze centrale die hun baan gaan verliezen. Deze sluiting zal ook gevolgen hebben voor werknemers in andere sectoren die afhankelijk zijn van deze kolencentrale.

Het valt niet te ontkennen dat we zuinig moeten zijn op Moeder Aarde,maar waarom willen bepaalde partijen dat Nederland weer het braafste jongetje van de klas is en voor gidsland speelt?
Zoals we allemaal weten is Nederland slechts een vliegenpoepje op de wereldkaart. Volgens deskundigen stoten landen als Rusland,China en India in een paar dagen meer CO2 uit dan Nederland in één jaar!
Begrip kweken voor de milieuproblematiek bij de burger gaat niet lukken door te drammen en maatregelen door de strot te duwen die door de burger alleen betaald moeten worden.
Was onze Roboflop overigens met gevolg aanwezig op de klimaatconferentie in Polen? en zo ja, welk vervoermiddel hebben zij gebruikt om daar te komen?

Een provinciale “deskundige” merkte in een Tv programma op, dat Nederland niet over voldoende daken beschikt om zonnepanelen te plaatsen! Een zo dicht bevolkt en volgebouwd land heeft onvoldoende daken?
De aap kwam al spoedig uit de mouw. Er moeten meer windmolenparken worden gebouwd!
Een ondernemer gaf aan dat hij plannen had om honderden hectaren grote zonnepaneel-parken aan te leggen. Dat bracht veel meer op dan het poten en oogsten van aardappels.
Omwonenden werd niets verteld of gevraagd en starten nu een procedure om de aanleg te voorkomen. Niet omdat ze tegen de vooruitgang zijn of tegen het milieu, maar gezien de grootschaligheid en de aanslagen op de natuur.

Ook bij de milieudrammers speelt het grote geld een belangrijke rol. De belangen van Nijpels, Samsom en diverse anderen die verbonden zijn met de economische belangen van bedrijven en diverse andere ondernemingen waarvoor zij hun diensten verlenen is al duidelijk geworden.
We hadden al de uitspraak: “Links lullen en rechts zakken vullen”,maar daar kan nu ook aan worden toegevoegd: klimaat/milieu lullen en eigen beurs goed vullen. Hoeveel verschillende petten hebben deze milieugoeroes eigenlijk op?

Roboflop Jetten van “Drammers 66” werkt op groene batterijen zijn verkiezingsprogramma af, maar ook groene giftige batterijen lopen eens leeg en dat is het over!
Misschien kan hij daarna vertrekken per vervuilend vliegtuig naar Brazilië om te strijden tegen de ontbossing van de oerwouden en regenwouden.

Daarna een tijdje gaan werken in een kobaltmijn in Zuid-Afrika tussen zieke kinderen die waarschijnlijk niet heel oud zullen worden!

George Berben