BISSCHOPPEN WILLEN ZICH MET EU-VERKIEZINGSSTRIJD BEMOEIEN … in plaats van zich om hun gelovigen te bekommeren

Door: Redactie PP

De Bisschoppen-commissie van de EU, COMECE, wil reclame maken voor de “waarden van de EU”. De politieke agenda van de EU dient “sociaal-ethisch, kritisch en positief”te worden ondersteund.
Kardinaal Marx pleit voor de “Europese Eenwording”. En COMECE-voorzitter Hollerich waarschuwt voor populisme ten opzichte van de EU- verkiezingen in Mei 2019. Hierover een kort commentaar van Siegbert Droese (AfD):

“Heeft de kerk in Duitsland geen andere taken dan zich voortdurend met de politiek te bemoeien? De kerken lopen leeg en andere religies zijn aan het oprukken. De christelijke waarden zitten in de verdediging; De Europese Constitutie is onder andere mislukt, doordat Polen en Spanje het christendom als basis-identiteit, als constitutionele inhoud hebben geëist.

IETS MEER POPULISME ZOU OOK DE KERK GOED DOEN

Waarom steunt de kerk de politieke agenda van de EU? En dat nota bene “kritisch en positief”? Dat is op zichzelf al met elkaar in tegenspraak. En wat het populisme betreft: Als er één populistisch instituut is, en dat al sinds 200 jaar, dan is het de kerk.

De bisschoppen moeten zich om hun problemen binnen de kerk bekommeren. Daar hebben ze genoeg te doen. Ze zouden ook de CDU een eens aan kunnen herinneren dat die partij een C in haar naam draagt.

KERK ALS KOSTBAAR PRESSIEMIDDEL VAN DE EU

En wat de waarden van de EU betreft, moeten deze kennelijk van de kant van de EU steeds meer worden ingezet als pressiemiddel in de zin van geld tegen waarden. Is dat christelijk?

De kerk moet zich eenvoudigweg weer aan haar eigenlijke taak wijden. Propaganda en verkiezingssteun aan Weber en Juncker behoren in geen geval daartoe!”

Door: Redactie PP
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/13/bischoefe-wollen-sich-in-eu-wahlkampf-einmischen/