EU: CDU OVERWEEGT HET VERBIEDEN VAN YOUTUBE

Door: David Berger.

Ook op het gebied van vrijheid van pers- en meningsuiting haalt de CDU Groenen en SPD links in. Nu spreekt de onderhandelingsleider van het EU-parlement, Axel Voss (CDU) in het kader van zijn Uploadfilter-plannen https://philosophia-perennis.com/2018/09/14/uploadfilter-zensur-des-internets-im-kampf-gegen-rechts/ zelfs over een mogelijk verbod op YouTube in de EU.

Dat het systeem-Merkel op voet van oorlog staat met de pers- en meningsvrijheid, is intussen al geen geheim meer. Anders zijn de permanente pogingen om het internet, in het bijzonder de sociale netwerken in de gaten te houden, te filteren en ze daardoor onzichtbaar te maken, niet te verklaren. Want juist hier ontstond van meet af aan – verregaand onafhankelijk van financiële- of andere machtsposities – een geestelijk territorium van Vrijheid.

CDU NOG VEEL INTERNET-VIJANDIGER DAN SPD EN GROENEN

Een vrijheid, die ook nieuwsberichten aan het licht brengt en verbreidt, die Merkel & Co graag onder het voerkleed hadden willen vegen. En alleen naïeve zielen denken, dat het vooral de SPD van Heiko Maas is, die traditioneel weinig moet hebben van een vrijheid van meningsuiting, die ook voor andersdenkenden geldt.

De Unie was er van het begin af aan bij, als het er om ging, de vrijheden van Internet in te perken. Verkocht werd dat de mensen telkensweer met op het eerste gezicht overtuigend klinkende argumenten: bij de veelvoudige Moeder Ursula von der Leyen was dat de verbreiding van kinder-pornografie (die juist onder politici buitengewoon gewild heet te zijn), later werd het vervolgens op de bestrijding van het terrorisme gegooid, waarbij men de mensen wijsmaakte, dat de Islamisten op Facebook en Twitter hun aanslagen zouden plannen.

HET GAAT OM VEEL MEER DAN OM UPLOADFILTER

Nu is het weer de Unie, die de volgende drempel wil nemen: De EU-auteursrechts-reorganisatie, bij welke men het productiebeschermingsrecht naar voren schuift en die Uploadfilter persé wil doorzetten, gaat veel verder dan de meesten denken.

Ze is slechts een klein deel van een grote campagne, met aan het eind de totale controle over gepubliceerde nieuwsberichten en meningen. De UN-buitengewone afgevaardigde voor de vrijheid van meningsuiting, David A. Kaye, waarschuwt in dit verband uitdrukkelijk voor de gevaren van Artikel 13 van de geplande wet:

“Artikel 13 van de voorgestelde richtlijn schijnt al op het tijdstip van het uploaden bij Internet-platformen aan te dringen op bewaking en inperking ban gebruiks-gegenereerde inhoud. Een dergelijke grote druk voor een voorfiltering is noch een noodzakelijk, noch een passend antwoord op schendingen van het auteursrecht op Internet”.

“ER OVER NADENKEN, OF DEZE MANIER VAN BEDRIJFSVOERING WEL ZOU MOGEN BESTAAN”

Wat echter de politici zoals de onderhandelingsleider van het Europarlement, Axel Voss (CDU) niet in het minst raakt. In een interview met de Deutsche Welle https://www.dw.com/en/memes-could-be-filtered-out-by-eu-copyright-law/a-47858247?fbclid=IwAR1hWp8M_19e5kisyKJs1TS-sH_cvGRuf5XBLrzd6j5sJpiIQ600CELVDN4 eiste hij nu zelfs een mogelijk verbod op het videoplatform YouTube:

“Zij [Youtube] hebben een bedrijfsmodel gebouwd op het eigendom van andere mensen – op auteursrechtelijk beschermde werken … Als het het voornemen van het platform is,om mensen toegang te geen tot auteursrechtelijk beschermde werken, dan moeten wij er over nadenken, of deze manier van bedrijfsvoering wel zou mogen bestaan.”

Iedereen, die een beetje tusen de regels kan lezen, wwet, dat het meneer – lid van een partij, die het anders met recht en wet ook niet al te nauw neemt https://philosophia-perennis.com/2018/01/27/rechtsbrueche-scholz/ – slechts op voorhand om welke auteursrechten dan ook gaat. Achter de plannen steekt natuurlijk het plan om invloedrijke Youtubers als Heiko Schrang https://philosophia-perennis.com/2019/01/11/dr-david-berger-im-interview-droht-jetzt-der-buergerkrieg/ , Martin Sellner, Oliver Flesch e. a. monddood te maken.

DE SALAMI WERD NU PAS AANGESNEDEN

Daarnaast gaf Voss in het interview ook nog toe, wat hij altijd had genegeerd: dat Internetplatforms – na invoering van de nieuwe EU-wetten in het geheel niet om het gebruiken van uploadfilters heen zouden kunnen:

“Vanuit het standpunt vande Duitseregering zullen bij grote aantallen dates reeds uit praktische overwegingen waarschijnlijk op het algoritme gebaseerde maatregelen aan te wenden zijn.”

Salami-tactiek heet dat en meneer Vos en de zijnen hebben de worst nu pas aangesneden.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/15/eu-cdu-denkt-ueber-ein-verbot-von-youtube-nach/#