Greta genomineerd voor de “Nobelprijs voor de Vrede”: Gooi maar bij het Grof Vuil, die prijs!

Door: Theresa Geissler.

Net als je denkt, dat het niet nóg gekker kan:

Greta Thunberg, het 16-jarige wereldverbeteraarstertje, het klimaat-icoontje, het klimaat-spijbelaarstertje, de heilige-Margaretha-van-de-milieu-kruistochten of hoe u haar ook maar noemen wilt, is officieel voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede!

Zat er natuurlijk zeker de laatste weken al aan te komen, maar je blijft nu eenmaal altijd tot het bittere einde de ijdele hoop koesteren, dat ‘men’ op de drempel nog snel even zijn gezonde verstand, voor zover aanwezig, terugkrijgt.
Echter: IJdele hoop, zoals gezegd. ‘Men’, dat wil zeggen: de initiatiefnemers voor de voordracht waren in dit geval drie Noorse parlementariërs van de Socialistische Partij en dan kan je het doorgaans wel schúdden, zo ook nu. Sterker: Klaarblijkelijk zat links al geruime tijd zó desperaat verlegen om een tastbaar klimaat-icoontje, dat ze zich thans, naar het zich laat aanzien, aan dit Asperger-klantje, deze heilige-Margaretha-van-de-klimaathysterie, hebben vastgeklampt als wanhopige drenkelingen aan een reddingsboei; compleet van de kaart, getuige de wartaal, waarmee ze hun keuze trachten te motiveren: What about, bijvoorbeeld, de bewering van één van hen, “dat klimaatbedreigingen waarschijnlijk de grootste veroorzakers zijn van oorlogen en conflicten”. – Dit overigens gevolgd door de zwijmelig aandoende conclusie “dat Greta Thunberg een massa-beweging heeft gelanceerd, waarin hij misschien wel de belangrijkste bijdrage aan vrede ziet” https://www.hln.be/nieuws/buitenland/greta-thunberg-genomineerd-voor-nobelprijs-voor-de-vrede~a4800e48/#comments .

Oh. Eerste gedachte bij het lezen van deze regels: “Is deze man aan het ijlen? Doordat hij in levensbedreigende mate is bevangen door de klimaatkoorts, misschien?” Want, aangezien een nadere verklaring van zijn kant in het betreffende artikel verder uitblijft: Wát is in ’s Hemelsnaam het verband tussen klimaatbedreiging en vrede? Voorbeelden van oorlogen, die de afgelopen eeuw delen van de wereld in brand zetten, te over, maar: Had, om maar een greep te doen, Zuid-Afrikaanse Boerenoorlog met klimaatbedreiging te maken? De beide Wereldoorlogen? De politionele acties in Korea en Vietnam? De Midden-Oosten-conflicten? De Irak-oorlogen? Syrië? Allemaal werden ze veroorzaakt door zo ongeveer alle mogelijke aanleidingen, behalve nu juist door zoiets als “klimaatbedreiging”, hoezeer dat momenteel ook het ideologische stokpaardje van “Links” mag zijn. Maar waarschijnlijk is het ‘m dat dan ook juist: Links heeft er alles voor over om het vuur rondom haar recentelijk ontdekte klimaat-icoontje, Asperger-klantje Greta, brandende te houden, en wat is daar nu een beter middel voor dan de toekenning van deze of gene Nobelprijs?

Deze of gene, inderdaad, want zoals iedereen weet, zijn er diverse Nobelprijzen toe te kennen voor even zovele categorieën. Helaas zijn de meeste daarvan zo concreet benoemd, dat eventuele kandidaten op een bepaald vlak metterdaad iets tastbaars geprestéérd moeten hebben om daarvoor in aanmerking te komen (denk aan de Nobelprijs voor de Literatuur, de exacte wetenschappen etc.). De categorie “Vrede” is wat dat betreft iets vrijblijvender, daarnaast min of meer verwant aan het begrip “politiek” , wat haar geschikter maakt om politiek/ideologische figuren in mee te laten liften, zónder dat die direct kunnen bogen op buitengewone prestaties, of daar nu vraagtekens bij kunnen worden gezet, of niet. De nominatie van ex-president van de VS Barack Obama, die goedbeschouwd op dit vlak geen enkele prestatie van betekenis heeft geleverd, heeft de geloofwaardigheid van deze Nobelprijs al in belangrijke mate aangetast, ja, zelfs definitief aan het licht gebracht, wat zij gaandeweg geworden is: Een vergaarbak voor al diegenen, die normaliter voor geen enkele Nobelprijs in aanmerking komen, maar dat nu eenmaal wel móeten komen, met het oog op de politiek-ideologisch-economische belangen van de groeperingen, die hen om welke reden dan ook ‘lobbyën’.

Het ligt voor de hand, dat dit nu wederom als dé oplossing werd gezien voor Klimaat-icoontje Greta, die tenslotte met haar prille jaren nog geen enkele opmerkelijke prestatie had geleverd, anders dan, naar verluid, op elk vlak haar kont tegen de krib gooien, haar naaste omgeving tiranniseren en zichzelf uit louter recalcitrantie bijna dóódhongeren, uitmondend in het ‘zichzelf tenslotte hervinden’ door te gaan demonstreren – en daartoe dus te spijbelen – voor “Het Klimaat.” Had er al een Nobelprijs voor het Klimaatbeleid bestaan, dan was de zaak eenvoudig geweest, maar helaas voor alle betrokkenen is het klimaat- en milieu-gedram waarschijnlijk nog íets te kort bezig om dát op dit ogenblik realiteit te laten zijn. Daardoor werd het dus toch weer de “vergaarbak” van de Vrede – die impliciet door deze geforceerde manoeuvre dusdanige barsten heeft opgelopen, dat hij, mocht dit gesjoemel “succesvol” eindigen met de daadwerkelijke toekenning van de prijs aan ons Asperger-klantje, na afloop linea recta bij het Grof Vuil kan worden gezet. De kruik gaat zolang te water tot hij barst en dat moment nadert hier met rasse schreden.

Zou “ons” klimaat-icoontje, Nobelprijs-winnares in spé, er ergens nog weet van hebben, dat die hele legioenen jongeren, die zij voor haar gevoel op de been heeft gebracht, er in de meeste gevallen aanmerkelijk genuanceerder in staan, dan zijzelf? Dat dat onder meer is gebleken uit de afgeluisterde gesprekken onder de klimaat-spijbelaars op de Nederlandse ‘happenings’, die het -hoe verrassend- in de eerste plaats om de geoorloofde spijbeldag te doen is, zonder er de bijkomende consequenties aan te verbinden als milieu-bewust leven met alles wat daarbij komt kijken? Dat het vermoedelijk met tieners in andere landen eveneens zo gesteld is? Dat dit, Godzijdank, bij de meeste tieners het geval is, omdat die beschikken over een gezónde inslag, die hen redelijk objectief en weerbaar in het leven doet staan en hen instinctief heus niet wakker doet liggen van een natuurverschijnsel, dat, zoals ze zelf bewust of onbewust wel weten, zo oud is als de aardgeschiedenis, en zo oneindig veel ouder dan de Mens, dat het de Mens logischerwijze niet in de schoenen geschoven kán worden, hoe graag met name “Links” dit ook wil?

Alleen beklagenswaardige tieners met, bijvoorbeeld, Asperger zijn soms niet in staat, om dit, bewust, of onbewust, te bevatten. Die kunnen dan ook worden gemanipuleerd, zelfs worden geprógrammeerd om op hun beurt hele massa’s te gaan manipuleren… zoals Links het graag ziet.

Greta wordt door haar omgeving van Linkse volwassenen in de waan gelaten, dat ze zoiets als de Nieuwe Messias is. En waarschijnlijk is ze niet in staat om het zelf ook maar een beetje anders te zien. Het is een macabere, zwarte komedie, die hier wordt opgevoerd, zonder dat zij er weet van heeft en waarvan je slechts kunt afwachten, hoe het gaat eindigen: Wie hoog klimt, kan diep vallen.

Op dit ogenblik, echter, waant ze zich aan de absolute top; in het uiterste geval straks nog bekroond met die, in feite reeds volkomen ‘uitgewoonde’ “Nobelprijs voor de Vrede.”

En als het doek voor deze komedie straks definitief gevallen is, kan deze categorie Nobelprijs, zoals gezegd, definitief met het Grof Vuil mee: Opgeruimd staat netjes.

Door: Theresa Geissler.