Het treurige hoogtepunt van de verbroedering van de media met misdadigers en moordenaars

Door: Michael Dunkel*)

Wie mij kent en reeds langer leest, weet, dat ik weliswaar emotioneel ben, maar ook balancerend in mijn uitspraken.

Ik heb altijd geprobeerd, uit te leggen, aan te tonen en dingen transparant te maken. Wat ik nu meemaak, laat me eenvoudigweg alleen nog maar woedend worden, en het zoeken naar fraaie formuleringen voor bepaalde activiteiten, die, aangestuurd door de media, ons zand in de ogen moeten strooien, stéékt me, heel eerlijk gezegd.

Activiteiten, die ons misdrijven willen verkopen als machteloze daden van ontgoochelde asielzoekers.

Ik geloofde mijn oren niet, toen ik gisteravond naar ZDF-zoom keek.

In mijn ogen is het het tot nu toe treurigste hoogtepunt, als het gaat om het relativeren van misdrijven, die vluchtelingen in ons land begaan.

Het geval- Ali Bashar werd bijvoorbeeld aangegrepen om verontschuldigingen te vinden, waarom deze man zich ontpopte als afslachter, verkrachter van een elfjarige en moordenaar van de arme Susanna.

Zijn jullie nog wel helemaal goed bij je verstand? schreeuwde het in mijn hoofd, en ook nu ben ik nog steeds confuus. Wat is hier aan de hand?

Slechts omdat de “arme” Ali Bashar niet bijtijds zijn verblijfsvergunning kreeg, werd hij een afslachter.

Slechts omdat hij een dreigende afwijzing in het vooruitzicht had, verkrachtte en moordde hij.

Temeer, daar hij immers ook nog tot de groep van jongere mannen behoort, die immers van nature agressief zijn en eerder uit hun slof schieten dan oudere mannen.

Zijn jullie van de media en op ander gebied nou helemaal belazerd? Geldt dat nu ook al als argument en verdediging?
Dit allemaal moest ik gisteren aanhoren en het werd, hoe kon het ook anders in ons stapelgek geworden land, door sociologen bevestigd en door andere “weldenkende” pleitbezorgers voor verdere migratie veelzeggend aangevuld.

Bij dergelijke programma’s slapen de meeste mensen weliswaar, omdat ze de volgende morgen weer in de tredmolen moeten om hun werk te doen, en ze zo de fatale propaganda überhaupt niet meekrijgen.

Waar blijven hier de juristen en vertegenwoordigers van Recht en Orde?

Er moet toch een schreeuw van protest opklinken, als er door links- aangestuurde en groen geverfde denkbeelden dergelijke abominabele argumentaties worden verkocht.

Er moet toch een kreet vanuit de bevolking opklinken, wanneer dergelijke misdrijven als verontschuldiging voor vertraging door de staat worden gelegitimeerd.

Nee, er gebeurt niets.

Nee, de mensen slapen, en alleen zij, die dergelijke misdrijven begaan zullen zich bevestigd voelen.

Zullen weliswaar met hun vinger naar hun hoofd wijzen en vervolgens vrolijk lachend verkondigen: “In het knotsgekke Duitsland kunnen wij vermoorden, verkrachten en met messen steken, wij worden beschermd en begrepen.

Wij krijgen speciale uitzendingen toebedeeld, en wij krijgen rugdekking van de media, van politici en van deskundigen: ja, als de staat niet instaat is, om jullie van een verblijfsvergunning te verzekeren, dan mogen jullie dit allemaal doen. Wij staan aan jullie kant”.

Mensen, word wakker, anders liggen jullie op een morgen in je eigen bloed en weet je niet eens, hoe dat kon gebeuren.

*) Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/15/der-traurige-hoehepunkt-medialer-verbruederung-mit-verbrechern-und-moerdern/