De toekomst?

Door: George Berben.

Zelfs de burgers die zich totaal niet bezighouden met de politiek, of zich hebben afgewend en afstand nemen van de leugens van dit kabinet moet het zijn opgevallen:
De indoctrinatie van de bevolking door dit kabinet gaat voort met steeds grotere stappen.
Datgene, waar de ex- VVD minister van Justitie Opstelten een groot voorstander van was, namelijk de volledige controle over burgers en het inperken van hun vrijheden, wordt onverminderd voortgezet.

Deze indoctrinatie wordt iedere dag,beetje bij beetje via de NPO nieuwszender doorgevoerd.
Zelfs de klimaatproblematiek en de 180 graden- draai van volksmenner Rutte wordt als positief nieuws aan de burger voorgeschoteld. Die mag dit bordje nepnieuws nog vlug even voor de aanstaande verkiezingen naar binnen lepelen.

Daar waar eerst de burger werd wijsgemaakt dat men er allemaal op vooruit gaat,maar berekeningen anders uitwijzen moet dit kabinet met een noodoplossing komen.
Het bedrijfsleven dat eerst de dans zou ontspringen krijgt nu de rekening gepresenteerd. Een rekening, die uiteindelijk toch door de consument moet worden betaalt.
De voorzitter van de werkgevers is woedend, dreigt op zijn beurt met maatregelen en voorziet vele ontslagen.
Weer wordt de burger bang gemaakt en de keuze in het stemhokje zal er een vol twijfels zijn.

Nog steeds slaat de “groene klimaat goeroe” Nijpels, in het verleden groot voorstander van een Wet die pedofielen de gelegenheid zou bieden “groene kindjes” seksueel te misbruiken, de dikke trom van zijn waarheid. Een echte waarheid of zijn waarheid die hem geen windeieren gaat opleveren, gezien de petten die hij op heeft binnen het bedrijfsleven en de SER.

Onafhankelijk nieuws is een utopie en bestaat niet meer bij de staatsomroep. De veronderstelling dat de deskundigen die mogen opdraven om hun mening te verkondigen worden geselecteerd op politieke kleur is heel goed mogelijk.
Zelfs voor journalisten van “Eenvandaag” blijkt het moeilijk te zijn om een uitgenodigde gast te laten uitspreken als hij/zij niet die mening weergeeft die de “onafhankelijke” presentatrice of journalist voor ogen staat.
Het nieuws uit Nederland maar ook uit de rest van de wereld wordt door de NPO ingekleurd naar eigen maatstaven. Dit is vast te stellen door de diverse nieuwsuitzendingen te vergelijken.
Burgers die proberen wel zo neutraal mogelijk naar nieuwsuitzendingen te kijken wordt het moeilijk gemaakt om echt nieuws en nepnieuws uit elkaar te houden, zeker in deze verkiezingstijd.
Hoe het mogelijk is dat een kabinet besloten heeft burgers niet juist in te lichten over de problemen, waar burgers zeker in de toekomst mee te maken krijgen,is niet eens de vraag meer.

Hoe het verder met dit land moet gezien de politieke problemen en tegenstellingen,een zwalkend kabinet. Ook de steeds sterker wordende vervreemding tussen burgers of bevolkingsgroepen onderling is een belangrijke kwestie die door dit kabinet alleen maar wordt gevoed.
Deze premier denkt nog steeds dat zijn irritante glimlach en gladde praatjes de (financiële) gaten vullen waar burgers in de nabije toekomst mee te maken krijgen.
Deze Overheid laat via TV spotjes burgers weten dat geld lenen geld kost,maar wil wel dat burgers hun woningen klimaatvriendelijk maken. Burgers boven de 70 jaar zijn,als het aan een minister ligt,niet meer wilsbekwaam als zij een operatie moeten ondergaan. Daar moet in een voorstel een psychiater aan te pas komen. Echter burgers met een eigen huis en slechts een AOW met wel of geen klein pensioen worden geacht wel psychisch gezond te zijn om +/- €45.000 te moeten lenen om aan de klimaatwensen van de te voldoen door hun huis te voorzien van isolatie en een warmtepomp.

Ik ben geen academicus, maar kom tot de conclusie dat er in heel deze klimaatsoap er slechts enkele winnaars zijn. Niet moeder aarde. Het braafste jongetje uit de wereldklas kan deze overtrokken klimaathysterie niet alleen bestrijden. Zij zijn het, die ook aan oorlogen, terrorisme en tal van andere bedenkelijk handelsactiviteiten stikend rijk worden over de ruggen van de gewone burger.

Er is niet zoveel veranderd in de loop der tijd. Verdeel en heers, maak de burgers angstig en voorzie hen niet van de juiste informatie. Dat maakt regeren een stuk eenvoudiger.
Was het in het verleden ook niet zo? De politicus zei tegen de industrieel en de geestelijk leider: “Ik hou de burger onwetende, jij, de industrieel houdt ze arm en onze pastoor/dominee hoort ze dom te houden.

Er was toen nog geen sprake van een Imam.

George Berben