KINDEREN BETALEN DE REKENING, IN EEN AANTAL GEVALLEN ZELFS MET HUN LEVEN OF MET HUN FYSIEKE OF PSYCHISCHE GEZONDHEID!

Door: George Berben.

De onderstaande mening is geen politiek standpunt maar een vraag die mij Bezig houdt. Simpelweg uit menselijke overwegingen en betrokkenheid, bezorgdheid m.b.t het welzijn van kinderen in dit land.

Wat voor een partij is de VVD die een man in “het torentje” laat plaatsnemen, die recht praat wat krom is.
Het gaat mij niet in de eerste plaats om de hele en halve waarheden die deze man vertelt. Ook niet om zijn irritant gespeelde lach op zijn gezicht. Ook niet om zijn rubberen ruggengraat, maar om de corruptie die hij steunt.

Als MP voor alle Nederlanders steunt deze man een partij die toestaat, dat (allochtone) kinderen seksueel misbruikt en verkracht mogen worden. Hij staat toe dat door zijn partijgenoot en ex-staatsecretaris van J&V er een handel in kinderen plaats kan vinden.
Dit is niet alleen in strijd met onze waarden en normen ,maar ook nog eens in strijd met onze wetgeving.

Dit is mede mogelijk omdat de VVD al jaren het ministerie van Justitie bezet, waar mensen op topniveau het welzijn van kinderen naar de knoppen hebben geholpen. Waar een topambtenaar die onder zware verdenking stond van seksueel misbruik de lakens uitdeelde. En deze topambtenaar, door het onjuist en mogelijk onwettig handelen van vrienden, strafonderzoeken kon traineren.

Ik maak me grote zorgen over de toekomst van (allochtone)meisjes en kinderen in dit land als partijen zoals de VVD, teveel macht en invloed krijgen.
Nu al kijken zij weg van de problematiek betreffende seksueel misbruik , verkrachting, psychisch/fysiek geweld, discriminatie en het ontbreken van goede medische/psychische zorg en scholing.
Enige partijen wezen de motie af voor het ontbinden van onwettige kindhuwelijken in dit land, hetgeen in strijd is met onze Wetgeving. Het Openbaar Ministerie onder het gezag van het VVD ministerie van veiligheid en Justitie sloot haar ogen voor het overtreden van de zedenwetgeving door een VVD staatssecretaris. Wat gaat er nog volgen als dit soort wegkijk-partijen aan de macht blijft of komt?

Er vinden al duistere zaken plaats waarover we al meldingen c.q. aanwijzingen via de media hebben gehoord en gelezen. Er is sprake van mannen, die meer dan een vrouw hebben, illegale besnijdenissen van meisjes en jongens en het uithuwelijken van minderjarige meisjes tijdens de schoolvakantie naar het (onveilige) land van herkomst.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe slecht het gaat in de wereld van onze kinderen,maar ook dit mag niet gezegd worden.

Zelfs bezorgdheid over de toekomst en de huidige situatie waarin kinderen kunnen terecht komen of zich al bevinden wordt gelinkt aan een politieke mening. Het aanklagen van de politiek en politici als zij tekort schieten, of zelfs de Wet aan de kant schuiven daar waar het kinderen betreft, wordt niet in dank afgenomen.
Justitie, de rechterlijke macht, kinderbescherming ,jeugdzorg, veilig thuis, etc etc zijn nog steeds geen organisaties waarbij je meteen denkt aan de bescherming en veiligheid van het kind in het algemeen. Dit is niet alleen hoe ik als burger daar over denk, maar de talloze feiten spreken voor zich!

Er zijn bijna 100 kinderen in dit land die in de periode 2002 -2019 door geweldsmisdrijven, gepleegd door volwassenen, om het leven gebracht.
Zij kunnen niet meer spreken. Dat moeten anderen voor hen doen!

George Berben