Bureau Buitenlandse Zaken: “Duitse Ambassade heeft zich van begin af aan ingezet voor de vrijlating van Billy Six”

Door: David Berger.

Het Bureau Buitenlandse Zaken heeft de zware beschuldigingen, die de gisteren naar Duitsland teruggekeerde journalist Billy Six tegen de Duitse Ambassade in Venezuela en de Duitse regering heeft geuit, afgewezen. Men zou al het ook maar enigszins mogelijke hebben gedaan om Six te helpen.

Gisteren, bij zijn terugkeer, heeft de meer dan vier maanden in Venezolaanse gevangenschap vastgehouden journalist Billy Six zware beschuldigingen geuit tegen Heiko Maas, het Bureau Buitenlandse Zaken en de Duitse Ambassade in Venezuela.

Die zijn door het Bureau Buitenlandse Zaken bij monde van zijn woordvoerster Maria Adebahr tegengesproken. Iedere keer als er kritische vragen werden gesteld, wilde of kon Adebahr evenwel geen nadere informatie geven. Ze kon niets precies zeggen met het oog op de beschermingsrechten van de privacy.

DUITSE PERSCONFERENTIE VOND PLAATS “ONDER DRIE”

Ze beweerde echter, dat de Ambassade zich vanaf het begin intensief had ingezet voor de vrijlating van Billy Six en de zaak zo goed als maar enigszins mogelijk was ter hand genomen had. Over een eventuele rol van de Russische minister van Buitenlandse Zaken zou haar niets bekend geweest zijn.

Toen het over de concrete uitreis-voorwaarden ging, plaatste Adebahr die “onder drie”- d. w. z. alle camera’s en microfoons moesten worden uitgeschakeld, de info mogen journalisten slechts als “achtergrond-informatie ” tot zich nemen.

De grote media in Duitsland hebben de stellingname van het Bureau Buitenlandse Zaken kritisch overgenomen. Van daag zal Billy Six de pers nog een keer uitvoerig te woord staan in een eigen persconferentie.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/19/auswaertiges-amt-deutsche-botschaft-hat-sich-von-anfang-an-fuer-die-freilassung-von-billy-six-eingesetzt/