EKD -“Welk een vertrouwen”

Door: altmod*)

Een onthullende journalist als president van de synode

Voor de synode in de zomer van 2019 hebben de Evangelische gelovigen dit maal een prominente bekeerling uitgezocht als president: De gerenommeerde vroegere onderzoeks-journalist Hans Leyendecker van de Alpen-Pravda (wat immers garant staat voor loepzuiver goedmensendom). Dat de voormalige katholiek Leyendecker https://www.domradio.de/themen/kirchentag/2017-05-26/ex-katholik-als-neuer-kirchentagspraesident een renegaat of Apostaat is, wil ik hem niet bepaald aanwrijven, echter wel zijn idiote politie-agentensnor op de bovenlip (waarschijnlijk een bewust gekozen attribuut).

Hans is door de bank genomen wel een eerlijke man, wat voor een succesvolle journalist al iets wil zeggen.Hij heeft metterdaad al eens een “verschrikkelijkste fout” toegegeven: een geschiedenis met een ‘SPIEGEL’-titel uit 1993 over de zogenaamde executie van het RAF-lid Wolfgang Grams door de GSG-9 in Bad Kleinen, die berustte op twee bronnen, die later niet te verifiëren waren.

In 2012 heeft hij – misschien met vooruitziende blik – de “gerenommeerde” Henri-Nannen-prijs http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/sz-lehnt-henri-nannen-preis-ab-a-832759.html afgeslagen, aangezien er tegelijkertijd twee auteurs van “Bild” moesten worden uitverkoren.
Eén troost daarbij: deze prijs is niet pas sinds Relotius hoe dan ook niets meer waard, net als andere nominaties. Nu treedt de blootlegger en vroegere fileerder van het reëel bestaande kapitalisme in de sporen van Erhard Eppler, de ‘PietKong’van de SPD – aanvankelijk tot vrede geneigd en vervolgens Bellicist (Kosovo, Afghanistan), en van Katrin Göring-Eckardt, die fragmentarische theologe en Duitse proost van de universele klimaatkerk.

De laatste synode (2017) https://conservo.wordpress.com/2017/04/22/christus-oder-satan-evangelischer-kirchentag-2017-gottlos-und-zum-fremdschaemen/ blijft ons onverbrekelijk in gedachten als een grandioze homo- en lesbo- happening met kerkelijke zegen. (Blijft de vraag, of evangelische opperpriesters überhaupt noch mogen “zegenen”?).
Toen waren er voordrachten en “workshops” over de volgende onderwerpen:

– Coming-out-Workshop voor lesbische meisjes en vrouwen
– Workshop: “En waar blijft de lust? – uit wisseling voor vrouwen* over seksualiteit
– “Lesbisch-homofiele geloofsbiografieën”
– Workshop “Ook lesbiennes en homo’s worden ouder”
– ” Oversexed and underfucked”?
– “Tegendraads welkom – LSBTTIQ* in de context van vlucht en verdrijving
– Oecumenische werkkring “Sado-masochisme (SM) en het christen-zijn”

De nieuwe president van de synode heeft – geheel des verlichters – een actuele tegenstand voor zichzelf ontdekt: het misbruikschandaal in de katholieke kerk.

“Synodepresident klaagt de katholieke omgang met misbruik aan”
“Leyendecker ziet gebrekkige bereidheid tot verlichting bij de katholieke kerk” – enzovoort luiden de meest recente krantekoppen https://www.domradio.de/themen/sexueller-missbrauch/2019-03-10/kirchentagspraesident-beklagt-katholischen-umgang-mit-missbrauch, die zelfs de titelpagina’s van de provinciale pers http://altmod.de/wp-content/uploads/2019/03/GNZ-11.03.19434.jpg hebben veroverd. Klaarblijkelijk een mega-onderwerp voor protestanten, waarmee men de papisten eens te meer mee om de oren kan slaan. Geheel in de geest van de oecumene, natuurlijk. Men weet immers, dat renegaten meestal de onverbiddelijkste bekritiseerders zijn, naar het devies “De scherpste bekritiseerders van wat dan ook behoorden er vroeger zelf toe!” (F. W. Bernstein)

Vooraf had Leyendecker reeds andere programmatische frasen gearticuleerd: “Ten opzichte van ophitsers, racisten en Nazi’s zouden christenen, kerk en synode niet stom moeten blijven!”
“Welk een vertrouwen” uit het 2de Boek der Koningen, hoofdstuk 18, vers 19- het motto van de synode.

De AfD blijft dan vanzelfsprekend opnieuw van deze on-heilige rimram genaamd synode on-uitgenodigd. En dan ook nog door een zelfbenoemde deskundige voor het thema “vrijheid van het Woord en zijn vijanden https://philosophia-perennis.com/2018/09/28/hans-leyendecker-und-die-freiheit-des-wortes/ “.

Heb ook uw vijanden lief, luidt een christelijke voodschap, en zo worden Steinmeier, Merkel en het Maas-mannetje verwacht op de komende synode.

Hier interesserde mij dan al het programma voor dit jaar, dat men hier https://www.kirchentag.de/programm/programmsuche/ kan doorbladeren.

Ten opzichte van het jaar 2017 hebben de Evangelisten dit jaar hun aanstellers- en sletten-programma kennelijk afgeslankt, wijst het onderzoek uit. Maar men blijft niettemin trouw aan zichzelf:
* Men gelooft het niet: “Vulva’s schilderen https://www.kirchentag.de/index.php?id=17007&#session/370435101/V.GEN-015” luidt het thema van één der christelijke “workshops”.
* Men heeft gedacht aan maatschappelijk verwaarloosde doelgroepen. “Lesbische ervaringen met eenzaamheid. Voor lesbische singles 40+”
* “Een vrouwenlesbiennen-Godsdienst – thema – “Ik dank je, dat ik wonderschoon geschapen ben”(psalm 139)” mag vanzelfsprekend niet ontbreken.
*Een bepaald wereld-bewegend “regenboog-thema”luidt: “Duitsland: Paradijs voor LSBTTIQ*- vluchtelingen?”- moet toch volgens Leyendecker het thema migratie door de synode trekken als een rode draad.
*Met “Verschaf mij recht. Criminalisering van LSBT* en de katholieke kerk.”, krijgen voorts de Papisten nog een watjekou toe.

Na “Vulva’s schilderen”ontbreekt alleen nog het “Gemeenschappelijk slikken van Venusschelpen http://www.lechzen.de/Lexikon/Venusmuschel “.

Vanzelfsprekend wordt men op alle pagina’s van het “programmaboekje” achtervolgd door het irritante gender sterretje.

In 2007 griepte Leyendecker over de opkomende weblogs . Volgens zijn waarneming zouden bloggers “mensen zijn, die voor een deel anti-democratisch zijn, … ongekwalificeerd, en verder was hij van mening : “Een belangrijk deel van de dingen, die ik lees, is slecht, is cynisch, is verachtend, ie tegen iedereen.”

Daarmee heb ik als blogger nu over het algemeen zijn verwachtingen vervuld. Behalve, kan kan ik hem verzekeren, dat ik niet tegen iedereen ben; en inzake democratie en vrijheid van meningsuiting houd ik mijzelf over het algemeen voldoende gekwalificeerd om mee te praten.

*) “altmod” is medisch specialist en Blogger (altmod.de) alsook columnist bij conservo

Door: “altmod”.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/03/19/ekd-was-fuer-ein-vertrauen/#more-23890