De volgende aanslag?

Door: George Berben.

Politiek gezien ben ik partijloos wat niet wil zeggen dat ik over bepaalde
onderwerpen die voor dit land een gevaarlijke lading hebben geen mening
zou mogen hebben.

De haat, het haat zaaien en zelfs doodbedreigingen door een bepaald deel van
de bevolking in de richting van een politicus is onaanvaardbaar.
Volgens een landelijk dagblad “ verstoorde een ondode c.q. zombie, genaamd,
genaamd Freek de Jonge”, het boekenbal door schreeuwend de aandacht op te
eisen van de genodigden door een tirade te houden.
Hij eiste van de boekenbal-organisatie, een statement af te geven tegen de
Politicus Baudet.

Deze de Jonge, die ooit aan het “volk” liet weten dat hij de beste conferencier/cabaretier in Nederland is, komt bij tijd en wijle uit zijn krochten om Nederland op het linkse rechte pad te houden.
Waar kennen we deze man ook alweer van? Juist hij voelt zich de beschermheer van ZIJN opvatting m.b.t. artikelen uit de Grondwet, namelijk de vrijheid om je mening te uiten en vooral de vrijheid van vereniging.
Daarom was deze man ook een groot voorstander en leider van een 40-tal
mensen die voorstander waren voor het behoud van de PEDOvereniging Martijn!
Artikel 8 van de Grondwet is in ZIJN ogen niet meer van toepassing als het gaatom een partij die niet in zijn politieke opvatting past. Dan gaat deze “grote Geest” een politieke partij demoniseren.

Welke gevaren dit kan veroorzaken hebben we in het verleden gezien, waarbij
de kille moordenaar van een andere politicus een loopje heeft genomen met de
rechtsstaat en dit nog steeds doet!
Of men nu als burger linkse of rechtse sympathieën koestert het moet toch niet
mogelijk zijn in dit land om op te roepen tot een moord op een politicus als men zijn opvattingen niet deelt.
Volgens dit landelijk dagblad zette een columniste van een ander dagblad
Baudet neer als een gevaarlijke fascist en riep “antifacisten” dit afgelopen
weekend op tot moord.
De oproep van een universitaire docent richting Volkert van der Graaf zou m.i.
vervolging door het OM moeten inhouden.

Waarom vindt burgemeester Vroom (CDA), van Krimpen a/d Ijssel het nodig fascistische en racistische boeken, voorzien van swastika’s, op te dragen aan
Baudet? Wat bereikt hij daarmee of wie en wat denkt hij daarmee te bereiken?
Deze burgemeester heeft heel wat uit te leggen aan zijn gemeenteraad.
Wat te denken van de demonstratie in Amsterdam waar personen met een
Gezichtsbedekking, die slechts de ogen vrijliet,wettelijk verboden,leuzen
scandeerden waarin werd opgeroepen een gekozen volksvertegenwoordiger
dood te schieten?
Waarom greep de politie niet in en “vergaten” deze handhavers de gemaskerde
oproerkraaiers die deze leuzen schreeuwden uit de groep te halen?
Mogelijk omdat er linkse volksvertegenwoordigers meeliepen?

De toekomst zal ons leren wat Baudet en zijn FVD inhoudelijk gaan bijdragen
aan het politieke toneel in het Parlement. Slechts dan pas kan men oordelen
of zijn bijdragen en die van zijn “partij” goed of slecht voor Nederland en/of de Nederlandse burger is. Vooroordelen hebben nooit tot iets goeds geleid en
zetten burgers tegen elkaar op.
Ook als is het zuur voor bepaalde stromingen in onze maatschappij, echte
Democratie wordt gekenmerkt door het accepteren van winst en verlies ná
Verkiezingen

Tot op heden hebben ook de kabinetten Rutte het Nederlandse Volk niet veel
goeds gebracht, beloften werden even makkelijk gebroken als ze werden
gedaan. Leugens werden als waarheden gebracht en veel burgers voelen
nog steeds het verlies van koopkracht in hun beurs.
Ziekenhuizen vallen om en de beloofde goede zorg wordt voor velen
onbetaalbaar. Justitie en OM lopen nog steeds vele passen achter de criminele
activiteiten van zowel de boven- als de onderwereld aan en de burger heeft steeds minder vertrouwen in de rechterlijke macht. De beloofde onderste stenen die Rutte en zijn kabinetten naar boven zouden halen liggen nog steeds op de
Bodem.
Steeds meer burgers doen een beroep op kleding en Voedselbanken en de energierekening hangt als een molensteen om de nek.
Toch horen we nergens doodsbedreigingen in de richting van deze Minister-President. De voorman van een partij die zwabbert van links naar rechts en
omgekeerd als het maar het doel dient waarna hij streeft: Het behouden van de
macht.

Het gedoe en de (doods)bedreigingen richting Baudet overschaduwen nu al de
moordaanslag in Utrecht, waar ook dit kabinet en deze minister van Justitie
mede verantwoordelijk voor zijn.
We wachten op het antwoord van de Overheid en de deskundigen op de vraag
waarom deze moordenaar op vrije voeten liep.
Hoe vaak hebben we uit politieke kringen de woorden gehoord:´We zijn
geschokt en trekken lessen uit dit gebeurde`?
Moeten we wachten op de volgende (politieke) moord?

George Berben.