MEVROUW DE PREDIKANTE, MET UW ISLAM-APEASEMENT MAAKT U ZICH MEDESCHULDIG AAN MISDADEN TEGEN VROUWEN, JODEN EN HOMOSEKSUELEN

Door: Redactie PP.

Afgelopen week berichtte PP, dat in Rostock de evangelische Kerk met links-extremisten zoals de Antifa gemeenschappelijk demonstreert voor de bouw van een moskee, die bijna he hele bevolking van de Hanzestad niet wil hebben. Kort daarop bereikte ons de brief van een Evangelische gelovige, waar mee hij uittrede uit de evangelische kerkgemeenschap verklaart. Met zijn toestemming documenteren wij hier dit schrijven.

Zeer geachte Mevrouw Claus,

Ik ben in januari vanuit Königswinter naar Halle gekomen. Ik heb van tevoren al de weg van de evangelische kerk kritisch beschouwd, niettemin stond ik als zorgdrager voor het confirmatie-onderricht steeds op goede voet met onze predikante.

Direct na mijn verhuizing is het voor mij echter duidelijk, dat mijn weg zich zal afscheiden van die van de kerk

Afgezien van het feit, dat onze predikante zich er op had verheugd, mij (homoseksueel) en mijn echtgenoot te trouwen, moet ik vaststellen, dat dit in principe niet mogelijk is.
Dit is echter niet de eigenlijke reden, want een geloof, dat trouw is aan principes, is niet verwerpelijk.

Desondanks moet ik vaststellen, dat de kerk steeds meer politiseert en ik daardoor steeds meer met mijn geweten in conflict raak.

De kerk draagt uit, dat een goede christen een geestdriftige Europeaan [waarmee ze vermoedelijk de EU bedoelt, Red.] moet zijn. Ik ben geen geestdriftige vereerder van dee EU, maar stel de moderne, democratische en progressieve vaarden van Duitsland op prijs. Ben ik daarom nu een slechte christen?

Ik ervaar, dat in Rostock de evangelische kerk met links-extremisten zoals de Antifa gemeenschappelijk voor een moskee demonstreert. Met de Antifa, een club, die Duitsland wil afschaffen en oproept tot geweld. Hoe kan ik, als christen, instemmen met geweld?

Vijanden van Joden, homofobe mensen en vrouwen-onderdrukkers, die uit archaïsche culturen om meestal economische redenen naar ons toekomen, worden beschermd en ondersteund.

Hoewel er geschreven staat, hebt uw vijand lief, kan dit niet betekenen, dat ik de vijanden van mijn vrienden, de Joden, lief moet hebben.

Aangezien ik met onbegeleide minderjarige buitenlanders heb gewerkt, weet ik, dat deze kerkelijke hulp wordt doorgevoerd tot aan rechtsverkrachting en zelfs rechtsbreuk. Ik ben echter trouw aan de wet en verafschuw leugen en bedrog.

De kerk maakt zichzelf steeds meer tot helper in de verkiezingsstrijd der linkse en groene politiek. Als ik nu echter deze politiek niet vertegenwoordig, maar tot een conservatieve, christelijke partij behoor, dan handel ik weer tegen de richting van de kerkvertegenwoordiger in.

Dit zijn maar een paar uittreksels uit vele redenen, die mij ertoe nopen om uit te treden.
Ik ben woedend en teleurgesteld, dat de kerk zelfs nog voor criminele migranten in de bres springt en uitwijzingendedeeltelijk verhindert door rechtsbreking. Mensen, die Duitse burgers en christenen hebben gedupeerd en door hun verblijf in Duitsland nog meer kunnen duperen.

U maakt zich medeschuldig aan misdaden tegen vrouwen, Joden en homoseksuelen, indien U de Islam tot aan uw eigen capitulatie aan toe kritiekloos ondersteunt en uzelf er aan onderwerpt.

Dit kan niet langer mijn kerk zijn, die zich buiten de wet en de moraal stelt. Ik wilde U tenminste mijn beweegredenen meedelen.

Met vriendelijke groeten

Herbert Heinrich.

Herbert Heinrich werkt als pedagoog sinds vele jaren in intensieve begeleidingsgroepen met extreem-problematische jongeren. Op “As van het goede” versheen van hem de volgende bijdrage: Onbegeleide minderjarige buitenlanders: hulpkreet van een zorgverlener https://www.achgut.com/Artikel/unbegleitete_minderjaehrige_auslaender_hilferuf_eines_betreuers/P55.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/25/frau-pfarrer-mit-ihrem-islam-appeasement-machen-sie-sich-mitschuldig-an-verbrechen-gegen-frauen-juden-und-homosexuellen/