Op weg naar de Orwelliaanse EU-dictatuur: EU-parlement besluit tot uploadfilter

Door: David Berger.

Het protest van honderdduizenden EU-burgers https://philosophia-perennis.com/2019/03/23/koeln-mehr-als-10-000-menschen-gegen-geplante-internetzensur-auf-der-strasse/ interesseerde het EU-parlement niet. Het heeft zoëven ingestemd met de omstreden reorganisatie van het auteursrecht zónder alle wijzigingen en wil een spoedige omzetting van artikel 13.

De EU-burgers mogen over van die onbelangrijke, volkomen nutteloze vraagstukken zoals de zomertijd hun stem uitbrengen, maar wanneer het gaat om de controle over de mening en het voorrecht van censuur is het EU-parlement op geen enkele manier geïnteresseerd in de stem van het volk. Hoe zou dit ook verwacht kunnen worden van politici, die vooral worden gedreven door een heidense angst voor de stem der bevolking,, die zich op overduidelijke wijze afspiegelt in de talrijke Censuurmaatregelen van de EU-commissies https://philosophia-perennis.com/2016/06/30/news-eu-stasi/.

HET SCHEPPEN VAN DE EENHEIDSMENS MET EEN EENHEIDSMENING

Het huidige besluit is opnieuw een zwarte dag voor de vrijheid, een zoveelste stap rechting de Orwelliaanse EU, die moreel steeds meer opschuift richting het niveau van de voormalige Sovjet-Unie.

Men moet wel buitengewoon naief zijn, om degenen, die ons onophoudelijk vertellen, dat het toch alleen maar om het auteursrecht ging, te geloven. De FDP-pokiticus Ramin Peymani schrijft: “Deze Europese Unie doet er werkelijk alles aan, opdat men zich voor haar schaamt. Een zoveelste stap op weg naar de schepping van de eenheidsmens met een eenheidsmening. Wie denkt, dat het hier om het auteursrecht zou gaan, is waarschijnlijk niet meer te helpen”

LOBBY IN PLAATS VAN DELANGEN VAN DE BURGERS: CDU HOOFDVERANTWOORDELIJK

De meerderheid der afgevaadigden (348 tegen 274) dtemde bij de zitting in Straatsburg voor meer censuur en minder vrijheid van meningsuiting. Zelfs het voorstel, om over een mogelijk schrappen van Artikel 13 apart te stemmen, werd afgewezen.

Verantwoordelijk voor deze verachting van het volk is de EVP, maar vooral de CDU/CSU, die hiermee op de eerste plaats hun lobbyïsten een plezier willen doen. Het is geen toeval, dat het idee orspronkelijk afkomstig was van de voormalige EU- Commissaris voor Digitale aangelegenheden Günther Oettinger, die bekend staat om zijn uitgesproken goede contact met lobbyïsten en met de industrie. Doorgezet zijn de plannen van afgevaardigde Axel Voss https://philosophia-perennis.com/2019/03/15/eu-cdu-denkt-ueber-ein-verbot-von-youtube-nach/ : Daarbij bleef hij, zoals Netzpolitik https://netzpolitik.org/2019/copyfail-eu-parlament-beschliesst-uploadfilter/ schrijft, “steeds dichtbij ideeën van muziek- en uitgeverslobby”.

Zoiets zal het politieke begrip van honderdduizenden jonge mensen, echter in het bijzonder hun relatie tot de EU, nadelig beïnvloeden: “Ik ben meer dan geshockeerd over wat hier momenteel gebeurt. Ik dacht waarachtig, dat er eindelijk naar ons werd geluisterd, maar naar het schijnt laten wij ze onverschillig. Ik merk nu al, wat er in de nabije koekomst gaat gebeuren…” schrijft een jong meisje op Twitter.

23 MEI ZIJN DE EU-VERKIEZINGEN

De richtlijn staat nu vast, het valt te verwachten, dat ze Duitsland buitengewoon zorgvuldig zal omvormen. Dat de CDU zich zal houden aan haar vóór de stemming gegeven belofte om de protesten te kalmeren, om bij de nationale omzetting uploadfilter te verhinderen, is zeer onwaarschijnlijk. Zoals het vraagstuk van de verplichtende geldigheid van de migratie-overeenkomst https://philosophia-perennis.com/2019/03/24/der-globale-migrationspakt-wird-verbindlich/ heeft aangetoond, interesseert binnen het systeem-Merkel niemand een belofte, die tactisch vóór stemmingen is gedaan.

Wat kunnen wij, burgers, tegen een dergelijke verachting van de wil van de burger nog doen?

Allereerst uiterst consequent de partijen en politici wegstemmen, die niet onze belangen, maar die van een paar lobbyïsten vertegenwoordigen. En die een hervorming van een voor hen ongelofelijk lucratieve EU tot elke prijs willen verhinderen; een EU, die zich steeds meer ontwikkelt tot een vreselijke vijandin van Europa.

“Nooit meer CDU” riepen de jonge mensen afgelopen zaterdag bij de demo tegen de thans aangenomen richtlijn. “Nooit meer gevestigde partijen!” zou consequenter zijn geweest https://philosophia-perennis.com/2019/03/22/die-freiheit-des-internets-ist-massiv-bedroht/ – afgezien van de “Piraten”. En dat geldt in dubbel opzicht, want hier hebben – aldus Tamara Wernli treffend – vertegenwoordigers van een hoofdzakelijk oudere generatie tegen de belangen van hoofdzakelijk jongere mensen gestemd.

26 Mei a.s. hebben alle burgers van de EU de mogelijkheid, hun mening te uiten over deze verachting van de Wil ven de Burger.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/auf-dem-weg-in-die-orwellsche-eu-dikatur-eu-parlament-beschliesst-uploadfilter/