De oorlog van Macron tegen het eigen volk

Door: Jürgen Fritz.

Vernietigende beelden vanuit Frankrijk. Mensen, die een oog, een hand of hun tanden hebben verloren, nadat ze doelgericht in het gzicht werden geschoten en hierdoor voor altijd verminkt raakten. En waarom? Omdat ze vreedzaam deelnamen aan een demostratie van de Gele Hesjes of als journalist daarover wilden berichten. Een gastbijdrage van Jürgen Fritz.

In een fractie van een seconde werd hun leven op zijn kop gezet. Salomé Saqué, Louis Scocard en Antoine Dézert met vernietigende filmbeelden vanuit ons buurland. (= buurland van Duitsland – vert.)

DE REGERING-MACRON ZET TER HANDHAVING VAN VEILIGHEID EN ORDE OORLOGSMATERIAAL IN TEGEN BURGERS, TEGEN HET EIGEN VOLK

Volgens officiële berichtgeving zouden ze gewond geraakt zijn bij de demonstratie van de Gele Hesjes. En wel door de Franse politie,die Macron tegen het eigen volk inzet. Salomé Saqué, Louis Scocard en Antoine Dézert hebben gedurende de laatste weken ontmoetingen gehad met ongeveer dertig van deze zwaargewonden in heel Frankrijk.

Talloze mensen, die lichamelijk en psychisch gedeeltelijk zijn gebroken, die werden beschoten en nu lijden onder slaapstoringen en angsttrauma’s, die ten dele het licht in hun ogen hebben verloren, ettelijke tanden, wier gelaatsbeenderen op meerdere plekken werden gebroken, die hun arbeidsplaats hebben verloren en wier verwondingen en noodlot door de regering-Macron worden verloochend en verzwegen.

ZWAAR GETRAUMATISEERDE MENSEN

Mensen, die zwaar werden getraumatiseerd en die het zich niet eens konden veroorloven om naar een psycholoog tegaan, die door de regering en de samenleving, die grotendeels van dit alles niets afweet, niet eens worden erkend als slachtoffer van zwaar geweld door de staat, zodat ook de psychische verwerking slechts moeizaam op gang kan komen.

Daarnaast zijn de Franse politie-agenten sinds maanden doorlopend paraat, een staat van paraatheid, waarop ze nooit zin voorbereid, waarvoor ze nooit zijn opgeleid. Politie-agenten, die van bovenaf hun instructies krijgen endie qua mankracht totaal onderbezet zijn, die vervolgens met gevaarlijke wapens in de hand in extreme stress-situaties belanden.

Daarnaast worden de Franse agenten uitgerust met wapens, die door het wetboek van Strafrecht worden aangemerkt als oorlogsmateriaal. De regering-Macron zet dus ter handhaving van veiligheid en Orde oorlogsmateriaal in tegen burgers, oorlogsmateriaal tgen het eigen volk.

DE GEWONDEN, DIE VERSTOREN

Luistert U hier naar wat deze mensen te vertellen hebben en bekijk zelf, wat de Franse staatsorganen onder Emmanuel Macron met hun eigen burgers hebben gedaan.

(Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij JÜRGEN FRITZ https://juergenfritz.com/ – Wanneer U zijn werk wilt ondersteunen, vindt U op zijn Blog de mogelijkheden daarvoor.)

Door: Jürgen Fritz.
Vertaling: Theresa Geissler
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/macrons-krieg-gegen-das-eigene-volk/