Antifa: Verworden tot systeem-getrouwe ‘Merkeljugend’

Door: David Berger

Jullie grootvaders streden tegen het systeem, jullie gaan de straat op ter verdediging ban de machtigen! Een gewetensonderzoek voor de Antifa.

19 Maart jl. berichtten wij over het ergerlijke ageren van de pastoor van Coesfeld https://philosophia-perennis.com/2019/03/19/so-einen-gesinnungsterrror-gab-es-wohl-zuletzt-in-der-nazizeit/ (Bisdom Münster). Günther Geuking, een geëngageerde katholiek in de parochie, wilde samen met de bekende kloosterlinge Zr. Hatune een manifestatie over christenvervolging organiseren. De Pastoor belasterde plotseing de manifestatie als AfD-evenement. Er volgden aanvallen en een aanslag op de firma van de geëngageerde katholiek door de Antifa. Nu heeft hij onder de titel “Men moet ook kunnen verliezen!” een open brief gericht aan Zuster Hatune, Dechant Hammans en de “Antifanten”. Wij geven hier de passage weer, waarin het gaat om de zg. Antifa.

Beste Antifanten!

Sorry, de uitdrukking “Antifanten”is niet van mij afkomstig. Deze regels kunnen echter misschien een beetje verklaren, waar deze uitdrukking vandaan komt. Ik heb er veel respect voor dat jullie, jong en sterk, jezelf engageert, dat jullie je aaneensluiten, dat jullie je radicaal inzetten voor je doelstellingen en – zoals het zo mooi heet – kleur bekennen! Fantastisch! bankzitters hebben wij namelijk al genoeg!

Maar bovengenoemd begrip toont eigenlijk aan, dat jullie niet echt serieus worden genomen. Ik denk te weten, waar dat aan ligt: Ikzelf was op jullie leeftijd eveneens zeer radicaal, vastbesloten en luidruchtig onderweg. Ik streed en nam zware risico’s, voor een vrij en onafhankelijk Jeugdcentum in zelfbestuur, tegen bewapenings-export, tegen buitenlandervijandigheid, tegen milieuvervuiling … altijd … en zonder uitzondering richtten onze protesten zich tegen de machtigen, tegen de regerenden, tegen de machthebbers in stad, land en bond.

Jullie daarentegen,gaan de straat op ter verdediging van de politiek van onze Bondsregering. Jullie laten je instrumentaliseren en als stroman gebruiken door deze of gene betonkoppen, die intussen thuis op de bank hun daden hoe dan ook op de laptop begaan, terwijl jullie de kastanjes uit het vuur halen.

De machtigen slaan zich op de dijen van pret en lachen om jullie, anderen noemen jullie Antifanten … Willen jullie echt de steunpilaren, helpers en strijders van de regering zijn? Ga dan liever bij de politie of in het leger, daar kun je dat geheel officieel en zelfs bewapend doen. Goed personeel is daar, juist in deze tijd, dringend nodig! Daar wordt er ook geen misbruik van jullie gemaakt, maar krijg je je rechtmatige loon voor jullie dan belangrijke werk en voor de risico’s, die je daarbij moet nemen – hoe dan ook – neem echter alsjeblieft van mij aan, dat je niet tegen mij hoeft te demonstreren!

Ik ben noch rechts, noch bij de AfD en ik ben al helemaal niet tegen vluchtelingen of tegen mensen, die hulp nodig hebben. Ik probeer, in navolging van Jezus Christus, gelovig en betrouwbaar, dagelijks mijn mannetje te staan. Dat is echt al zwaar genoeg! Ik hoor bij jullie! Ik ben antifascist! Laat je alsjeblieft niet door welke opzwepers en manpulators wat dan ook voor anders aanpraten! Ze liegen! “Gij zult niet liegen!”( 10 Geboden/Bijbel)

Geloof ze niet! Als jullie twijfel mochten hebben, dan kunnen jullie met mij contact opnemen, zodat we jullie twijfel in een persoonlijk gesprek uit de wereld kunnen helpen! Dat persoonlijke gesprek is überhaupt het allesbelangrijkste! Laten wij met elkaar spreken! Nu dan, ten langen leste, want zo eerlijk wil ik dan wel zijn, dat het ook hier niet onbenoemd blijft:

De Koran is anti-democratisch, vrouw-vijandig en geweld-verheerlijkend. Ik houd de Islam voor zeer gevaarlijk! Dat is nu eenmaal mijn mening. Verschillende meningen moeten wij toch ook wel kunnen verdragen en wel zelfs dan, wanneer de onwelgevallige mening af en toe de officiële politiek van de regering tegenspreekt! Laten wij dus met elkaar praten! ‘Wir schaffen das!’

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/03/28/antifa-verkommmen-zur-systemtreuen-merkeljugend/