Paus voor legale wegen bij massa-immigratie uit Afrika

Rabat – Paus Franciscus wil werkelijk, dat het oude Europa met zijn nog steeds christelijke- of tenminste het westerse waardensysteem verplichte Europa -daartoe behoren ook de verworvenheden van de verlichting en van de emancipatie – van de aardbodem verdwijnt en in korte tijd opgaat in een islamitisch gevormd Eurafrika, met steden, die uit hun voegen barsten, analfabeten, parallelle samenlevingen, kinderrijke meervoudige huwelijken, bedekte vrouwen, beheerst door clans en mega-gezinnen. Gaat het volgens de wil van de Paus, dan kan elke emigratie-bereide Afrikaan – en dat zijn er hoe dan ook bijna 200 miljoen – in de toekomst met zijn hele hebben en houden in een vliegtuig of op een passagiersboot stappen en vervolgens geheel legaal naar Europa migreren, met inclusief een op kosten van de oorspronkelijke bevolking tot stand gebrachte woonruimte en passende volledige verzorging. Om deze reden heeft de paus op zijn Marokko-reis volgens media-berichten (dpa, FAZ) “Bij een ontmoeting met vluchtelingen in Marokko meer mogelijkheden voor een legale migratie geëist.” Het vluchtelingenbeleid tot nu toe beschrijft de paus als “een grote en ernstige wond”.

“Jullie zijn geen buitenstaanders, Jullie bevinden je in het hart van de kerk”, zei het opperhoofd der Katholieke Kerk zaterdag bij een bezoek aan het Caritas-cenrum in Rabat, gericht tot 60 vluchtelingen, die zich gedeeltelijk legaal, maar ook illegaal ophouden in Marokko. Later werd Franciscus ontvangen door de Marokkaanse koning Mohammed VI. Volgens FR https://www.fr.de/politik/papst-fordert-legale-wege-migranten-12032493.html eist de paus: “Migranten en vluchtelingen zouden meer uitgebreide mogelijkheden aangeboden moeten krijgen.” Hierbij herhaalde hij volgens de krant de al zo dikwijls bezworen eis voor meer solidariteit en coöperatie in Europa tegenover vluchtelingen. Marokko zou op dit punt een soort “Bruggenfunctie” hebben. Franciscus: “In dit land, een natuurlijke brug tussen Afrika en Europa, wil ik eens te meer de noodzaak van Rabat. Daarenboven wijdde hij zich aan zijn tweede lievelingsonderwerp, de “dialoog tussen christenen en Moslims”.

Eénrichting-verkeer, zoals de realiteit over de rechten van christemen in het Noord-Afrikaanse land bewijst. Zo komt ook de FR er niet onderuit om toe te geven: “Voorafgaande aan het bezoek hadden de beide katholieke bisschoppen in Marokko gewezen op de moeilijkheden voor de minderheden in het Noord-Afrikaanse land en daarmee een discussie doen ontvlammen.”

In het land met de op twee na grootste bevolking van Noord-Afrika wonen momenteel ongeveer 23.000 katholieken. De Islam is de Staatsgodsdienst en wordt door de media aangeprezen als zijnde gematigd. (KL)

Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2019/04/01/papst-wege-masseneinwanderung/