Grotesk: Is “antisemitisme onder de Moslims een gevolg van Islam-vijandigheid?

Door: Michael Kornowski *)

Aanvankelijk dacht ik aan een 1 aprilgrap, daar het artikel immers gisteren 1 april bij Focus verscheen. Daarin wordt beweerd, dat antisemitisme onder Moslims een gevolg zou zijn van Islam-vijandigheid wat wederom in duidelijke taal wil zeggen, dat wij Duitsers, die kritisch tegenover de Islam staan, de schuld zijn van het antisemitisme van de Moslims. Omdat de Moslims zich door ons gediscrimineerd voelen, zoeken ze een nog kleinere minderheid, die ze vervolgens de zwarte piet toespelen, dus de Joden.

Als tegenmaatregel werd het preventie-project “Extreme out – Empowerment in plaats van antisemitisme” van de Liberaal-Islamitische Bond in Hamburg tussen 2015 en 2018 doorgevoerd op twee scholen in Dinslaken en in Duisburg-Marxloh. Daarbij moesten de islam-vijandige ervaringen van jonge Moslims worden doorgelicht en aldus bij hen een empathisch vermogen voor Joden worden aangekweekt.

Deze manier van doen herbergt twee groteskheden in zich, die eerst eens moeten worden verwerkt. Er wordt Islamcritici de schuld gegeven van der antisemitisme van Moslims, en om deze te bestrijden wordt er reclame gemaakt voor erkenning van- en respect voor Moslims…

Mij is er niets van bekend, dat Joden in Duitsland metterdaad Moslims aanvallen, omdat ze zich als randgroep in Duitsland gediscrimineerd voelen. Mij is van geen enkele andere religieuze groepering bekend, dat ze wie dan ook vervolgt, omdat ze zichzelf benadeeld voelt. Opnieuw wordt dus aan Moslims een speciale slachtofferrol toebedacht, die haar weerga niet kent. Nooit wordt de schuld bij de Moslims-zelf gezocht, maar vindt men steeds een excuus voor hun gedrag.

Deze bevindingen zijn overigens gebaseerd – zoals altijd – op studies vandeskundigen. Het woord “deskundige” wordt voor mij steeds meer een scheldwoord of bedreiging. Wanneer een “deskundige” het zijne in het midden brengt, betekent dat meestal iets negatiefs voor hen, die hier al langer wonen…

PS: Aan het eind van het artikel de volgende video: “Pepperspray op de juiste manier gebruiken: Zo verdedigt u zich effectief, als iemand u aanvalt” … ( zie ook: https://www.focus.de/ …/neue-studie-hoechst-bedenklich-antis…) * ( Original: https://www.facebook.com/ohne.umschweife1/)

Door: Michael Kornowski
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/04/02/ungeheuerlich-ist-antisemitismus-unter-muslimen-eine-folge-der-islamfeindlichkeit/#comments