Conservatief, vrijheidslievend en patriottisch: Jörg Meuthen (AfD) en Matteo Salvini presenteren in Milaan nieuwe EU-Alliantie

Door: David Berger.

Zoals door PP reeds van tevoren bekend gemaakt https://philosophia-perennis.com/2019/04/05/eu-wahlkampf-afd-tritt-salvinis-allianz-der-europaeischen-voelker-und-nationen-bei/, hebben de leider van de AfD, Jörg Meuthen en de Lega-ster van Italië, Minister van Binenlandse Zaken Matteo Salvini vandaag een nauwe samenwerking van hun partijen op EU-niveau aangekondigd. Samen met andere Europese conservatieve partijen willen ze in het EU-parlement de grote ommekeer in de EU tot stand brengen als “Alliantie van de Europese volkeren en naties”.

Enkele weken voor de Europese Verkiezingen maakten vandaag Salvini, Meuthen en andere politici van de EU uit Finland en Denemarken, die op de conferentie in Milaan waren verschenen, hun vaste besluit bekend, in de toekomst op EU-niveau nauw samen te willen werken:

RADICALE VERANDERINGEN STAAN VOOR DE DEUR

Beide politici zijn het er over eens: “Dit is een startsein voor iets nieuws”. Weliswaar zal men de EU niet veranderen, maar de dringende hervorming van het voor Europa steeds meer belastende instituut met vereende krachten voortstuwen. Dat betekent eveneens radicale verandering.

De andere conservatieve parijen van Eurpa, wier topvertegenwordigers vandaag niet aanwezig waren, zijn reeds lid van de voorgangers-institutie (ENF) van de nieuwe Alliantie (European Alliance of Peoples and Nations, EAPN) – zoals bijvoorbeeld de FPÖ van Vice-kanselier Heinz-Christian Strache, de Franse opvolgers-partij van het Front National van Marine Le Pen – of zullen zich nog aansluiten.

SOCIALISTEN, COMMUNISTEN, ECO-FASCISTEN EN ANDERE EXTREMISTEN NIET WELKOM

De Alliantie heet alle in het EU-parlement binnentredende partijen, “voor wie attributen als conservatief, vrijheidslievend en patriottisch meer zijn, dan holle frasen”, welkom. “Niet welkom bij ons zijn socialisten, communisten, eco-fascisten en extremisten – en wel zowel uit het linkse als uit het rechtse kamp.”- aldus Meuthen.

Voor de 18de mei is er voor de Dom van Milaan een mega-manifestatie gepland, waarop zo mogelijk alle topkandidaten van de dan in de Liga vertegenwoordigde partijen zich presenteren als de grootste en belangrijkste fractie met de “nieuwste ideeën.”

Verkiezingsprognoses vertellen de Liga vooruit, dat ze in het EU-parlement na de EU-verkiezingen zou kunnen opklimmen tot het op twee-of drie na grootste partijenverbond. Met in elk geval de AfD erbij.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/08/konservativ-freiheitlich-und-patriotisch-joerg-meuthen-afd-und-matteo-salvini-praesentieren-in-mailand-neue-eu-allianz/