Drugsgebruikers.

Door: Rob Meyer.

Al eerder richtte ik mijn kritische pijlen op de gebruikers van drugs.
Zo vaak staat de drugsmaffia ter discussie, zacht gezegd.
Maar de werkelijke drugscriminelen zijn de gebruikers, die veel geld betalen voor drugs, die vervaardigd en geleverd worden door criminelen.

Wat is het verschil tussen gebruikers en drugscriminelen?
Zonder gebruikers verdwijnen drugscriminelen van het toneel.
Elke euro die iemand spendeert aan een blowtje, lijntje of pilletje, houdt de drugscriminaliteit in stand.
Sterker nog: het is juist de gebruiker die verantwoordelijk is voor het ontstaan en de instandhouding van drugscriminaliteit.
In mijn visie is het juist de gebruiker die erger is dan de boeven die drugs vervaardigen en leveren.

Drugsconsumenten zijn over het algemeen uiterst onverschillig over de schade die ze berokkenen. Een beetje als iemand die kinderporno koopt, en niet beseft dat hij daarmee de vraag naar kinderporno in stand houdt en het bijbehorende leed.

De volgende passage kwam ik tegen in een artikel in een wat oudere Elsevier:

‘Zoals roken bij de jeugd met harde maatregelen is teruggedrongen (verboden in cafés, afschrikwekkende plaatjes op pakjes) kan dat ook met wiet. Niet door experimenten, maar juist door het sluiten van alle 573 koffieshops. Roken in cafés verbieden, maar koffieshops toestaan, getuigt van een schizofrene staat.’

Ook de volgende passage geeft te denken:

‘Een garagehouder moet, terecht, allerlei voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat olie in de grond sijpelt, maar de drugsindustrie doet een straat verder wat ze wil, en loost hun chemische afval gewoon in de natuur.’

Een voorzichtige calculatie leert dat de gehele wietteelt in Nederland ongeveer evenveel elektriciteit verbruikt als een stad als Den Haag.
Hoor ik daarover die partijen die zich zorgen maken over het klimaat?
Hoeveel niet te onderschatten CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door wietplantages?

Dan het legaliseren van wiet. Zou zo’n wet komen in Nederland, betekent dat niet dat dan de illegale wiethandel ophoudt, aangezien Nederland een belangrijke exportfunctie vervult van wiet, XTC en cocaïne. Die legaliseringdroom zal de drugsgerelateerde criminaliteit niet doen verminderen zolang er gebruikers zijn, hier of in andere landen.

Nu kan minister Grappenhaue wel zijn pijlen richten op de drugscriminaliteit, maar hij gaat dat niet redden als de overheid zich niet tevens richt op de gebruikers.
Mijn slotconclusie:

elke gebruiker van drugs, is à priori een crimineel.

Of je nu in het weekend een lijntje snuift, een joint rookt of bij dancefeesten een XTC pilletje neemt, doe dat in het besef dat je de WORTEL bent van drugscriminaliteit.
Slaap daar dan lekker op, zeg ik dan.

Rob Meyer 8 april 2019.