Migrantenouders eisen school-onderricht in de taal van hun vaderland

Door: Albrecht Künstle.

“Kinderen uit migrantengezinnen in de regio Emmendingen moeten hun MOEDERTAAL kunnen leren”, kopte “Der Sonntag” op pagina twee http://img.der-sonntag.de/dso-epaper/pdf/DS_bre_07.04.2019.pdf. Bedoeld wordt hier: niet meer op eigen kosten te kunnen leren bij de Volkshogeschool, maar op kosten van de hier thuishorende belastingbetaler op staatsscholen. In het artikel is sprake van Arabische les, maar het is duidelijk, dat de Turkse initiators evenzeer Turks bedoelen. Of dat ook voor de Koerdische kinderen moet gelden? Een gastbijdrage van Albrecht Künstle.

“Weliswaar spreken de kinderen in hun families Arabische dialecten, maar die verschillen van het internationale Arabisch”. Verderop valt te lezen dat ze (de lerares) het belangrijk vindt, om taal- en religie-onderwijs duidelijk te scheiden”{. Daaraan kan worden getwijfeld, omdat een leerling desgevraagd zei, dat hij dan bijvoorbeeld de Koran zou kunnen lezen.

Alsof er niet genoeg Duitse vertalingen voorhanden zouden zijn. Maar vervolgens spreekt de spraaklerares zichzelf bij vergissing tegen: “In de drie leergroepen zij verschillende religieuze groeperingen vertegenwoordigd.” Dus opgedeeld naar religie in leergroepen van een openbare school?

“KINDEREN MOGEN DE MOEDERTAAL NIET VERLIEZEN”

De migranten-ouders willen zich nu mobiliseren en verwijzen naar de praktijk in andere deelstaten. “Kinderen mogen de moedertaal niet verliezen”, zei de lerares Arabisch – en bedoelde waarschinnlijk, dat taallessen-industrie haar exploratierechten aan de goudmijn migratie niet mag verliezen.

In Herbolzheim, mijn geboortestad, kwamer cursussen Arabisch nog niet van de grond, hoewel er 35 geïnteresseerde knderen of ouders moeten zijn, volgens het bericht. Al te groot schijnt het animo om de Koran in het Arabisch te kunnen bestuderen, niet te zijn. Die laat men zich ook liever in de moskeeën voorlezen.

Ook leerzame Arabische boeken zijn er niet hooguit Arabische vertalingen van westerse vakboeken. Ook willen de migrantenfamilies zich volgens de ervaring hier installeren en niet terugkeren. waarom dan door de staat betaald herkomstonderwijs?

Zoals ik het zie:

1. De migrantenkinderen hebben het met het normale schoolonderwijs al zwaar genoeg

2. Tweetalig opgroeien is in principe goed en wordt op school tot stand gebracht

3. Wanneer er tevens zorg moet worden gedragen voor de moedertaal, moeten de moeders thuis dat doen

4. Zijn ze daartoe niet bereid, of in staat, dan moeten de vaders dat soort cursussen betalen

5. De spraaklera(a)r(ess)en zoden immers kunnen verraden, hoe ze het zonder onderwijs zouden kunnen doen

6. De migratie-economie zou niet nog meer een zelfbedieningswinkel moeten worden

7. De Imams in de moskeeën Duits voorschrijven en in de scholen buitenlands?

8. Zoals bescherming van minderheden vaak tot privilegering verwordt, gaat het ook met de moedertaal

9. Hoe dan ook zal Turks en Arabisch ooit ook in Duitsland de eerste taal worden, maar

10. De politiek zou er alles aan moeten doen om dit proces niet onnodig te versnellen!

Door: Albrecht Künstle
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/04/10/migranten-eltern-fordern-schulunterricht-in-der-heimatsprache/.