Linksislamisering

Door: Rob Meyer.

Ik ben linkshandig geboren, het is niet anders, maar daar houdt de linkse kwalificering bij mij wel op.
Even een summiere opsomming:

Linkse dictatuur, daar is sprake van in o.a. Nederland.
Links = groen radicalisme. Klimaatakkoord.
Links is Soros, miljardair die allerlei linkse activiteiten steunt met grote bedragen.
Links is EU: het installeren van een totale dictatuur.
Links is uit op Global Disorder, in order to install N.W.O.
Links is Marxisme. In de meeste landen waar het Marxisme zich nestelde, ontaarde dat in een nationale rampspoed.
Links is dermate overtuigd van het Eigen Gelijk dat iets anders niet kàn en màg bestaan, en derhalve geen bestaansrecht kan hebben binnen een linkse dictatuur.
Links is een politieke monocultuur.
Links is blind voor iets anders dan de eigen idealen en wereldvisie.
Links is censuur op andersdenkenden (Facebook?).
Links is vervuld van een autistisch geprofileerde maatschappelijke structuur, beleid en visie.
Links is uit op de ondergang van de democratie en de vrije mens.
Links indoctrineert, infiltreert en nestelt zich in alle lagen van de bevolking.
Links is de doodgraver op het kerkhof van wat eens de Vrije Mens was.
Links is een onuitroeibaar virus, dat slechts gestopt kan worden middels burgerlijke ongehoorzaamheid.

De Romeinen waren links: proletariaat. Ging uiteindelijk ten onder aan eigen decadentie.
Marxisme is links en verwoest in elk land waar deze levensgevaarlijke rigide ideologie haar wortels de vrije grond in wurmt, de eigenheid van de individu. Dat heeft de geschiedenis ons inmiddels rijkelijk kunnen leren.
Links is ten diepste fascisme, ontstaan begin 1900 door opstarter Mussolinie, later Franco en nog weer later opgepikt door ene A. Hitler, die er duidelijke verbindende lijnen met de islam in terugvond.
Toen kwam de Russische massamoordenaar Stalin erachter dan het marxistische gedachtegoed mooi in te zetten was om miljoenen ‘ongehoorzame’ burgers om zeep te helpen, dan wel te verbannen richting Siberië, alwaar ze hun verdere korte bestaan weg konden laten rotten in de meest erbarmelijke omstandigheden.
Links is Islam, dat over een formidabel maaiveld beschikt en alles wat ook maar iets boven dat maaiveld uitsteekt, ogenblikkelijk de kop afhakt.
Dat doen zij met bommen en zwaarden, maar de gelijkenis met onze linkse dictatuur is grotesk, hoewel men in het ‘beschaafde’ Nederland geen gebruik maakt van bommen en granaten, dan alleen die ene onForuynlijke kogel dan. Op 6 mei 2002.

Maar heden is Links ook China, dat het Stalinisme vrolijk voortzet en middels een ongekend dictatoriaal beleid anderhalf miljard Chinezen aan de ketting legt, en nu haar Marxistische vleugels over de hele aardbol uitspreidt.
Waar de islam ons tot op heden grote zorgen baart, lijkt mij het linkse gevaar vooral uit het grote Chinese rijk te komen.

Links is in de kern een totalitair systeem dat drijft op dogma’s en mentale slavernij.
Links is oorlog voeren voor de vrede.
Links is elitair en gaat ervan uit ‘dat andersdenkenden er vanzelf wel achter komen dat links gelijk heeft.’
Linkse termieten vreten aan de stoelpoten van de democratische samenleving tot die op een dag volledig in elkaar zakt.
En dat moment is nakende!
Burger: je bent gewaarschuwd! Stap uit de linkse colonne, keer je af van de kudde en laat de ‘herders’ je rug zien.
Dat heet: burgerlijke ongehoorzaamheid.

Links laat je links liggen als je niet links denkt.
Linksaf? Nee!
Slinks? Zeer zeker!
Link? Ook dat: heel link.
Want als Links niet in beweging komt richting Midden, dan vergaat het Nederland net als in Turkije, Midden-Oosten en andere dictaturen die onder de vleugels van de islamitische kloek in de kiem worden gesmoord.
Maar bovenal wordt het linkse beginsel ingezet door een zekere verborgen elite: de club van het geld, macht en onderdrukking: de nieuwe slavernij.
Dat zijn de imperialisten die heel slim gebruik maken van het Marxisme om alles onder hun vleugels te krijgen.
Complottheorie?
Laten we het hopen, maar ik vrees van niet.
Deze gevreesde club maakt dankbaar gebruik van de islam, die ingezet wordt om hun ‘verdeel en heers’ strategie in de praktijk te zetten.

Tot slot: links is uiterst sluw voor waar het hun bestrijdingsstrategie betreft richting klokkenluiders.
Van de meer dan 100 doodsbedreigingen aan het adres van Wilders, worden er nu 100 (!) als niet ter zake doende op de justitionele plank geplaatst.
En dan nu maar hopen dat één van die – voor het merendeel – moslims kans ziet om deze voor links erg hinderlijke oproerkraaier naar de andere wereld te helpen.
Dat is links.
Dus vooreerst houd ik het maar bij mijn linkshandig schrijven.
Dat is al meer dan genoeg.

Rob Meyer 12 april 2019.

Addendum: Links is ook Hillary Clinton, die dankzij de openbaringen van bepaalde geheime documententen door Julian Assange niet aan de macht kwam. waarmee een wereldwijde ramp werd voorkomen. Lees onderstaand stuk in de Telegraaf:

‘De VS houden Assange verantwoordelijk voor het onthouden van Amerikaanse documenten uit de oorlogen in Afghanistan en Irak op het Wikileaks-platform. Tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016 publiceerde Wikileaks door hackers gestolen e-mails van de Democratische Partij. Die waren schadelijk voor Hillary Clinton, die de verkiezingen later verloor van Donald Trump.